De Kempenaer Advocaten

De Kempenaer werkt voor ondernemingen, overheden en non-profit organisatie, die wij op uiteenlopende gebieden adviseren en ondersteunen. Onze advocaten werken samen in teams, secties en multidisciplinaire praktijken binnen het vastgoed- en ondernemingsrecht. Van oudsher zijn wij betrokken bij onderstaande sectoren, maar ook in elk denkbaar ander marktgebied staan we u graag bij.

De Kempenaer - sinds 1816

De Kempenaer is met recht betrokken sinds 1816. We zijn geworteld in Arnhem en werken regionaal, nationaal en internationaal voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches.

Actueel & Kennis

Vergoeding van bezwaarkosten levert geen zelfstandig procesbelang op

Leestijd 3 min - Kennisbank - 4 juli 2024

Een man stelt bezwaar en beroep in om in bezwaar gemaakte proceskosten vergoed te krijgen. Volgens de rechtbank Noord-Holland is zijn beroep ongegrond omdat een procesbelang ontbreekt. Dat dit terecht was wordt in deze uitspraak bevestigd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beledigingen in WhatsApp groep geen reden voor ontslag op staande voet

Leestijd 3 min - Kennisbank - 4 juli 2024

Een werknemer wordt na een lang dienstverband op staande voet ontslagen omdat hij beledigende WhatsApp-berichten heeft verstuurd in een WhatsApp-groep met collega's. Volgens de werknemer is dit ontslag niet terecht. De kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant is het met hem eens.

Overschrijding richtprijs is redelijk

Leestijd 4 min - Kennisbank - 4 juli 2024

Een aannemer en een opdrachtgever sluiten een aannemingsovereenkomst voor de verbouwing van een groot landhuis. In de overeenkomst wordt een 'richtprijs' genoemd van € 1,2 miljoen. Deze wordt ruim overschreden en de opdrachtgever weigert de laatste facturen te betalen. De aannemer vordert nu met succes betaling van deze facturen bij de rechtbank Rotterdam.

Geen dwangakkoord; borgstelling levert meer op dan schuldregeling

Leestijd 3 min - Kennisbank - 4 juli 2024

Een vrouw zit flink in de schulden. Ze vraagt de rechtbank Den Haag een grote schuldeiser te dwingen akkoord te gaan met een schuldregeling. Dat wordt geweigerd. De schuldeiser ontvangt namelijk meer via een borgstelling.

Dochter leerde Zulaiga improviseren • Zulaiga Piroe

Leestijd 5 min - Kennisbank - 3 juli 2024

Zulaiga kon als kind al niet tegen onrecht. Ze koos dan ook voor een studie en baan in het recht, specifiek het bestuursrecht. ‘De verhouding overheid-burger. Dat gaat over rechtvaardigheid.' Zulaiga heeft een aantal jaren ervaring opgedaan als zelfstandig jurist voor verschillende gemeenten. Dit komt haar goed van pas in advocatenpraktijk bestuursrecht en omgevingsrecht bij De Kempenaer.

Pedro Heinen neemt afscheid van zijn advocatenpraktijk

Leestijd 2 min - Nieuws - 2 juli 2024

Afgelopen week nam Pedro Heinen afscheid van bekenden, relaties en (ex-)collega’s in de prachtige omgeving van Velp waar hij al jaren woont. Na 37 jaar heeft hij wegens gezondheidsredenen zijn advocatenpraktijk definitief moeten neerleggen. Pedro werkt al sinds 1987 als advocaat bestuursrecht. In 1994 trad hij toe tot de maatschap van De Kempenaer Advocaten. Voor...

Datalek leidt niet snel tot vergoeding van immateriële schade

Leestijd 4 min - Kennisbank - 2 juli 2024

Als een dossier over een vrouw, met daarin ook gevoelige informatie over haar, kwijtraakt, wil zij een vergoeding voor immateriële schade. Dat moet zij dan wel goed onderbouwen.

Geen zonnepanelen als erfpachtovereenkomst dit verbiedt

Leestijd 4 min - Kennisbank - 2 juli 2024

Als in de erfpachtvoorwaarden staat dat op een woning geen zonnepanelen mogen worden geplaatst, dan moet een bewoner zich daaraan houden. De overeenkomst gaat boven een streven naar duurzaamheid.

Hoogte van schuld niet van belang bij faillietverklaring

Leestijd 3 min - Kennisbank - 2 juli 2024

Een bedrijf had een schuld bij een pensioenstichting. Zij zijn het niet eens over de hoogte daarvan. Maar voor de faillietverklaring is dat niet van belang, zolang de vordering maar opeisbaar is en er een steunvordering is.

Werkgever moet gemotiveerd reageren op verzoek werknemer die vast dienstverband wil

Leestijd 4 min - Kennisbank - 2 juli 2024

Vraagt een werknemer om een tijdelijk arbeidscontract om te zetten in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, dan moet de werkgever daar gemotiveerd op reageren. Zo niet, dan krijgt de werknemer zijn zin.

Elektrische auto had te lage actieradius, koopoverkomst kan worden ontbonden

Leestijd 4 min - Kennisbank - 2 juli 2024

Het is niet ongebruikelijk dat de actieradius van een elektrische auto lager is dan in ronkende verkoopbrochures staat. Klanten behoren dat in te schatten. Deze klant wilde van zijn auto af door de verkoopovereenkomst te ontbinden. De Hoge Raad gaf

Verpanding van geldvorderingen uitgesloten, meer financieringsruimte voor mkb

Leestijd 4 min - Kennisbank - 2 juli 2024

Onlangs heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, dat positief moet uitpakken voor met name het midden- en kleinbedrijf: nu zakelijke geldvorderingen niet meer mogen worden verpand kunnen mkb-bedrijven makkelijker kredieten van banken

Proactief

We lossen graag problemen op, maar nog liever helpen we u  om ze te voorkomen. Het is beter om uw zaken vooraf goed te regelen.  

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn