Rechtsgebiedenregister van advocaten

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur.

Deze registratie verplicht iedere advocaat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

In het rechtsgebieden register van de Nederlandse orde van advocaten staan onderstaande advocaten met de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • mr. Borghans: Insolventierecht (Faillissement en Surseance van betaling); Letselschaderecht
 • mr. Bouwmeister: Arbeidsrecht
 • mr. Duinkerke: Ondernemingsrecht (Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en Overnames, Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen)
 • mr. Egbers: Arbeidsrecht
 • mr. Farkas-Tromp: Personen- en Familierecht (Bijzondere curator; Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen; Internationaal privaatrecht; Jeugdbeschermingsrecht; Mediation; Ouderschap en erkenning)
 • mr. Gerritsen: Omgevingsrecht en Vastgoedrecht
 • mr. Greuters: Aanbestedingsrecht; Bouwrecht
 • mr. Heinen: Omgevingsrecht; Bestuursrecht
 • mr. Hermesdorf: Arbeidsrecht en ICT-recht (privacy recht)
 • mr. de Jager: Personen- en Familierecht (Beëindiging geregistreerd partnerschap; Beëindiging samenwonen; Boedelscheidingen; Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap; Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden; Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen; Erfrecht – algemeen; Familierecht – algemeen; Familiezaken met internationale aspecten; Personenrecht – algemeen; Vaderschap en erkenning) en Erfrecht
 • mr. Koolaard: (Internationaal) Sportrecht
 • mr. Nan: (Internationaal) Sportrecht; Strafrecht
 • mr. Plaß: Informaticarecht / ICT recht (Privacy recht)
 • mr. Ramakers: Bouwrecht
 • mr. Roest: Insolventierecht (Faillissement, Surceance van betaling, WSNP) en Strafrecht (Financieel economisch strafrecht, Fiscaal strafrecht, Milieu strafrecht, TBS)
 • mr. Vrakking: Huurrecht (Woonruimte en Bedrijfsruimte)
 • mr. Wilmink: Tuchtrecht
 • mr. De Wrede: Ondernemingsrecht; Verbintenissenrecht;Burgerlijk procesrecht