De Kempenaer Advocaten

De Kempenaer werkt voor ondernemingen, overheden en non-profit organisatie, die wij op uiteenlopende gebieden adviseren en ondersteunen. Onze advocaten werken samen in teams, secties en multidisciplinaire praktijken binnen het vastgoed- en ondernemingsrecht. Van oudsher zijn wij betrokken bij onderstaande sectoren, maar ook in elk denkbaar ander marktgebied staan we u graag bij.

Wij adviseren en ondersteunen woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers  en beschikken over specifieke deskundigheid bij projectontwikkeling, nieuwbouw, renovatie, onderhoudswerken, verhuur, personeel- & organisatie, wegenaanleg en bouwmanagement.

Werken en ondernemen in de zorg- en welzijnssector is geen dag hetzelfde. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, samenwerkingsvormen, huisvesting, arbeidsverhoudingen en de invloed van zorgverzekeraars vragen vaak om gedegen juridisch advies dat verder gaat dan gezondheidsrecht alleen.

 

De thema’s Energie en Duurzaamheid gaan hand in hand. Ambitieuze doelstellingen uit het Klimaatakkoord vergen omvangrijke veranderingen in de manier waarop we met energie omgaan. Ook wind-, water- en zonne-energie en hergebruik van energie zijn daarbij van belang.

Onze German Desk helpt Nederlandse én Duitse bedrijven om over en weer zaken te doen. Het zijn ogenschijnlijk kleine verschillen in taal, cultuur en recht die dat enorm kunnen bemoeilijken. Twee advocaten van onze German Desk zijn van origine Duits en dat maakt dat de communicatie soepel verloopt. 

Recreatie & Horeca

Een dag of paar dagen er tussenuit, uit eten of een drankje doen met vrienden? Om een bedrijf te kunnen runnen in deze sector krijgen ondernemers te maken met veel wet- & regelgeving. Denk aan vergunningen om te (ver)bouwen, verhuren, eten & drinken, personeel, etc.

Arnhem is rijk aan musea, festivals, evenementen en culturele instellingen. Door onze nauwe betrokkenheid in besturen en/of raden van toezicht van veel culturele initiatieven, kennen we de sector, het politieke speelveld en de belangen zeer goed. En kunnen we gericht adviseren op tal van rechtsgebieden.

De Kempenaer - sinds 1816

De Kempenaer is met recht betrokken sinds 1816. We zijn geworteld in Arnhem en werken regionaal, nationaal en internationaal voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches.

Actueel & Kennis

Beroep op wanprestatie faalt: betalingsverplichting is er nog

Leestijd 3 min - Kennisbank - 30 maart 2023

Een bedrijf stelt geen betalingsverplichting meer te hebben jegens een leverancier, nu de overeenkomst tussen hen vanwege wanprestatie door de leverancier eenzijdig buitengerechtelijk ontbonden zou zijn. De rechtbank Zeeland-West-Brabant denkt daar

Studiekosten hoeven niet altijd te worden terugbetaald

Leestijd 4 min - Kennisbank - 29 maart 2023

In veel arbeidsovereenkomsten staat een studiebeding, met daarin ook een regeling over terugbetaling van studiekosten als een werknemer bij de werkgever vertrekt. Aan zo'n studiekostenbeding worden strenge eisen gesteld.

Besluit van bestuursorgaan moet geschikt, noodzakelijk en evenwichtig zijn

Leestijd 4 min - Kennisbank - 29 maart 2023

Voldoet een besluit niet aan deze criteria, dan moet het van tafel. Dat merkte de RDW onlangs bij de APK-keuring van een auto.

Saneringsakkoord moet goed gedocumenteerd zijn, anders geen dwangakkoord

Leestijd 4 min - Kennisbank - 29 maart 2023

Een saneringsakkoord moet goed zijn gedocumenteerd. Als de rechtbank hiaten ziet of constateert dat een schuldenaar méér kan verdienen, zal het dwangakkoord worden afgewezen.

Ongedierte in huurhuis levert ‘gebrek’ op

Leestijd 4 min - Kennisbank - 29 maart 2023

Een huurder ontdekt in zijn oudere woning, gelegen in een slechte buurt, dat er muizen en ratten binnen zitten. Had hij dat moeten verwachten of tast dit gebrek zijn huurgenot aan, zodat de verhuurder de schade moet vergoeden? De man huurt een

Deliveroo arrest Hoge Raad: geen hapklare algemene regels voor de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst

Leestijd 8 min - Kennisbank - 24 maart 2023

Ook de Hoge Raad komt tot de conclusie dat de bezorgers van Deliveroo werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. Minouche Egbers legt hoe en waarom de Hoge Raad tot dat oordeel kwam én wat dit arrest betekent voor de praktijk.

Bedrijf moet hoge salaris van OK-commissaris zelf betalen

Leestijd 3 min - Kennisbank - 23 maart 2023

Als er binnen een bedrijf lastige geschillen ontstaan of sprake is van wanbeleid, kan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam in een ‘enquêteprocedure’ een ‘OK-commissaris’ aanstellen die toezicht houdt op de gang van zaken. Die

Opzegging zorgovereenkomst - een stappenplan. Stap 1: Is er sprake van een zorgovereenkomst?

Leestijd 4 min - Kennisbank - 21 maart 2023

Overeenkomsten kunnen worden opgezegd als dit is afgesproken. Dit geldt ook voor zorgovereenkomsten. Aan de opzegging van zorgovereenkomsten kunnen zware eisen worden gesteld. De gedachte hierachter is dat de zorgvrager afhankelijk is van de zorghulpverlener en het onwenselijk is als de zorgvrager plotseling zonder zorg komt te zitten.

Huurder moet huis uit na misdragingen

Leestijd 4 min - Kennisbank - 21 maart 2023

De corporatie eist in een kort geding ontruiming van zijn woning. Met succes. Maar een gebiedsverbod gaat te ver, vindt de kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Adhd van zoon geen reden voor urgentieverklaring

Leestijd 4 min - Kennisbank - 21 maart 2023

Moet er een urgentieverklaring worden afgegeven voor een kind met adhd dat geen eigen slaapkamer heeft? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt van niet.

Ontslag op staande voet wegens huisvredebreuk houdt geen stand

Leestijd 4 min - Kennisbank - 21 maart 2023

Dat ontslag is niet rechtsgeldig en daarom heeft hij recht op een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en een transitievergoeding, maar een immateriële schadevergoeding vindt de kantonrechter ‘schromelijk overdreven’.

Schuldakkoord biedt niet het maximaal haalbare, schuldeiser stemt er niet mee in

Leestijd 3 min - Kennisbank - 21 maart 2023

Gelet op de capaciteiten van de schuldenaar en de krappe arbeidsmarkt is volgens de schuldeiser niet aannemelijk dat de huidige afloscapaciteit van de man blijvend is.

Proactief

We lossen graag problemen op, maar nog liever helpen we u  om ze te voorkomen. Het is beter om uw zaken vooraf goed te regelen.  

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn