De Kempenaer Advocaten

De Kempenaer werkt voor ondernemingen, overheden en non-profit organisatie, die wij op uiteenlopende gebieden adviseren en ondersteunen. Onze advocaten werken samen in teams, secties en multidisciplinaire praktijken binnen het vastgoed- en ondernemingsrecht. Van oudsher zijn wij betrokken bij onderstaande sectoren, maar ook in elk denkbaar ander marktgebied staan we u graag bij.

Wij adviseren en ondersteunen woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers  en beschikken over specifieke deskundigheid bij projectontwikkeling, nieuwbouw, renovatie, onderhoudswerken, verhuur, personeel- & organisatie, wegenaanleg en bouwmanagement.

Werken en ondernemen in de zorg- en welzijnssector is geen dag hetzelfde. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, samenwerkingsvormen, huisvesting, arbeidsverhoudingen en de invloed van zorgverzekeraars vragen vaak om gedegen juridisch advies dat verder gaat dan gezondheidsrecht alleen.

 

De thema’s Energie en Duurzaamheid gaan hand in hand. Ambitieuze doelstellingen uit het Klimaatakkoord vergen omvangrijke veranderingen in de manier waarop we met energie omgaan. Ook wind-, water- en zonne-energie en hergebruik van energie zijn daarbij van belang.

Onze German Desk helpt Nederlandse én Duitse bedrijven om over en weer zaken te doen. Het zijn ogenschijnlijk kleine verschillen in taal, cultuur en recht die dat enorm kunnen bemoeilijken. Twee advocaten van onze German Desk zijn van origine Duits en dat maakt dat de communicatie soepel verloopt. 

Recreatie & Horeca

Een dag of paar dagen er tussenuit, uit eten of een drankje doen met vrienden? Om een bedrijf te kunnen runnen in deze sector krijgen ondernemers te maken met veel wet- & regelgeving. Denk aan vergunningen om te (ver)bouwen, verhuren, eten & drinken, personeel, etc.

Arnhem is rijk aan musea, festivals, evenementen en culturele instellingen. Door onze nauwe betrokkenheid in besturen en/of raden van toezicht van veel culturele initiatieven, kennen we de sector, het politieke speelveld en de belangen zeer goed. En kunnen we gericht adviseren op tal van rechtsgebieden.

De Kempenaer - sinds 1816

De Kempenaer is met recht betrokken sinds 1816. We zijn geworteld in Arnhem en werken regionaal, nationaal en internationaal voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches.

Actueel & Kennis

Ongepaste speech op bedrijfsfeest: ontbinding arbeidsovereenkomst

Leestijd 5 min - Kennisbank - 29 mei 2023

Een werknemer houdt op een bedrijfsfeest een toespraak die de directie allesbehalve gepast vindt. De man vecht het ontslag op staande voet dat daarop volgt met succes aan. Maar de arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden vanwege verstoorde arbeidsverhoudingen, zoals de werkgever eiste.

Asielzoekersgezin mocht woning weigeren: ontruiming afgewezen 

Leestijd 5 min - Kennisbank - 29 mei 2023

Een asielzoekersgezin krijgt via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een woning aangeboden. De familie accepteert die niet: het is te ver van een ziekenhuis waar een van de kinderen wordt behandeld. Als het gezin het asielzoekerscentrum (azc) weigert te verlaten, eist het COA ontruiming van hun verblijfsruimte. Wat beslist de voorzieningenrechter?

Geluidsoverlast door padelbanen: geluidsmeting moet opnieuw

Leestijd 3 min - Kennisbank - 29 mei 2023

Steeds meer mensen zijn de laatste jaren aan het padellen geslagen. Padelbanen rijzen daardoor als paddenstoelen uit de grond. Niet iedereen is daar vanwege de geluidsoverlast blij mee, zo blijkt uit het groeiende aantal rechtszaken erover. Soms moet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich er in hoger beroep over buigen.

Ontbonden bv die eerder failliet ging wordt niet alsnog failliet verklaard

Leestijd 5 min - Kennisbank - 29 mei 2023

Een vennootschap onder firma (vof) verzoekt de rechtbank een ontbonden besloten vennootschap (bv), die eerder failliet is geweest, alsnog failliet te verklaren. De rechtbank wijst dat verzoek af. Wat beslist het gerechtshof?

Loonstop voor weigerachtige zieke werknemer is niet terecht

Leestijd 4 min - Kennisbank - 23 mei 2023

De bedrijfsarts adviseert dat een zieke werknemer regelmatig koffie moet drinken met haar baas. Zo houdt ze aansluiting. Het tijdstip dat de werkgever voorstelt, komt haar niet goed uit. Als ze niet naar het koffiemoment gaat, zet de werkgever haar salaris stop. Onterecht, oordeelt de kantonrechter.

Afvalcontainer voor incontinentiemateriaal mag worden geplaatst in de buurt van een woning

Leestijd 3 min - Kennisbank - 23 mei 2023

Het bestuur van een afvalbedrijf wil een verzamelcontainer voor incontinentiemateriaal en luiers plaatsen in de buurt van een woning. De bewoner vreest dat dit leidt tot aantasting van zijn woon- en leefklimaat. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet beoordelen of deze locatie onaanvaardbare gevolgen voor omwonenden heeft.

Commissaris niet rechtsgeldig benoemd, dus niet aansprakelijk voor boedeltekort

Leestijd 3 min - Kennisbank - 23 mei 2023

In een faillissement houdt de curator de commissaris aansprakelijk voor het boedeltekort. De commissaris stelt dat hij niet rechtsgeldig is benoemd. Of dat laatste waar is, moet de rechtbank uitzoeken.

Wet goed verhuurderschap heeft gevolgen voor huurders, verhuurders en gemeenten

Leestijd 3 min - Kennisbank - 23 mei 2023

De Wet goed verhuurderschap komt eraan. Daarmee worden huurders beter beschermd, worden aan verhuurders strengere eisen gesteld en krijgen gemeenten meer bevoegdheden om in te grijpen bij ongewenste verhuurpraktijken. De wet treedt op 1 juli 2023 in werking.

Gemeentelijk beleid bindt: afwijken kan incidenteel en gemotiveerd, niet structureel

Leestijd 6 min - Kennisbank - 22 mei 2023

Op diverse vlakken hanteren gemeenten beleid over de wijze waarop haar bestuursorganen bevoegdheden uitoefenen. Bijvoorbeeld bij de vraag of een nieuwe woningbouwontwikkeling aanvaardbaar is. Procedureel kunnen beleidsregels zijn opgesteld of al dan niet medewerking kan worden verleend om af te wijken van het bestemmingsplan. Of inhoudelijk kunnen beleidsregels zijn opgesteld over de vraag welke parkeerbehoefte of mate van welstand voor de nieuwe ontwikkeling wordt vereist. Ook kan er sprake zijn van zogenoemd Damoclesbeleid, waarin wordt aangegeven hoe in een gemeente met sluiting van drugspanden wordt omgegaan.

Moet zorgverzekeraar operatie in het buitenland vergoeden?

Leestijd 6 min - Kennisbank - 22 mei 2023

Een vrouw ondergaat in het buitenland een operatie. Heeft ze recht op vergoeding van de kosten daarvan door haar zorgverzekeraar? Het gerechtshof Den Haag boog zich over die vraag in een zaak van een vrouw die tijdens haar vakantie in Colombia is geopereerd.

Privépersoon werkt met ander bedrijf voor concurrent: schade vergoeden

Leestijd 7 min - Kennisbank - 22 mei 2023

Een privépersoon met een vennootschap verricht voor een bedrijf werk op basis van een overeenkomst die alleen door deze vennootschap is ondertekend. Is hij zelf gebonden aan die overeenkomst? Nee, zegt de rechtbank, maar door met een nieuwe

Puzzelen met een ijzeren geheugen • Lauren Hendriks

Leestijd 6 min - Kennisbank - 16 mei 2023

Lauren Hendriks koos voor het recht omdat ze van taal houdt en nieuwsgierig is. Het raakt aan haar betrokkenheid bij wat er gebeurt in de maatschappij. Ze begon als jurist, maar maakte de overstap naar de advocatuur. Haar ijzersterke geheugen komt goed van pas in het huurrecht. ‘Dat is puzzelen, technisch uitdagend.’

Proactief

We lossen graag problemen op, maar nog liever helpen we u  om ze te voorkomen. Het is beter om uw zaken vooraf goed te regelen.  

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn