De Kempenaer Advocaten

De Kempenaer werkt voor ondernemingen, overheden en non-profit organisatie, die wij op uiteenlopende gebieden adviseren en ondersteunen. Onze advocaten werken samen in teams, secties en multidisciplinaire praktijken binnen het vastgoed- en ondernemingsrecht. Van oudsher zijn wij betrokken bij onderstaande sectoren, maar ook in elk denkbaar ander marktgebied staan we u graag bij.

De Kempenaer - sinds 1816

De Kempenaer is met recht betrokken sinds 1816. We zijn geworteld in Arnhem en werken regionaal, nationaal en internationaal voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches.

Actueel & Kennis

Het orgel van de Eusebius • Met recht de mooiste klankkast van Arnhem

Leestijd 1 min - Nieuws - 30 november 2023

Afgelopen zomer is de ingrijpende restauratie van het Strumphlerorgel in de Eusebiuskerk gestart en om dat te realiseren is een campagne opgezet Geef de kerk weer klank. De Eusebius is een van de Arnhemse iconen waar wij vanuit ons kantoor Rijnpoort prachtig zicht op hebben. We ondersteunen de restauratie omdat we het belangrijk vinden dat...

Document ondertekend met digitale handtekening is niet altijd rechtsgeldig

Leestijd 3 min - Kennisbank - 30 november 2023

Steeds vaker worden overeenkomsten ondertekend met een digitale handtekening. Dat betekent nog niet dat het systeem daarachter betrouwbaar is. Een bestuurder van een vennootschap leent van een kredietverstrekker € 63.500. In de

Liegen over kwijtraken rijbewijs heeft stevige consequenties

Leestijd 4 min - Kennisbank - 30 november 2023

Een man raakt zijn rijbewijs kwijt en krijgt een vervangend exemplaar. Als bekend wordt dat hij hierover heeft gelogen, wordt zijn vervangende rijbewijs ongeldig verklaard. Maar kan dat wel? Een man van Poolse komaf laat in 2013 zijn Pools rijbewijs

Voorraadverschillen zijn verantwoordelijkheid voor installateur

Leestijd 4 min - Kennisbank - 30 november 2023

Een installateur van zonnepanelen slaat materialen van het bedrijf, waarvoor hij werkt, op in zijn eigen magazijn. Totdat wordt ontdekt dat er spullen ontbreken. Dan ontstaat een geschil over de voorraadverschillen. Deze zaak gaat over een bedrijf,

Dwangsommen zijn steunvorderingen en tellen mee bij faillissementsverzoek

Leestijd 3 min - Kennisbank - 30 november 2023

Voor een faillissementsverklaring zijn minimaal twee vorderingen nodig: een eigen vordering en een steunvordering. Een van de vorderingen moet opeisbaar zijn. De vraag die de Hoge Raad in deze zaak moet beantwoorden is of een dwangsom, die is

Op vakantie tijdens ziekte? Dat mogen vakantiedagen niet worden afgeschreven

Leestijd 3 min - Kennisbank - 30 november 2023

Kan een werkgever vakantiedagen van een werknemer afboeken wanneer deze, nadat zijn vakantie is vastgesteld, ziek wordt en daarna met toestemming van de bedrijfsarts met vakantie gaat? Daarover creëerde de Hoge Raad onlangs duidelijkheid. De

Aanvraag splitsingsvergunning kan worden beoordeeld aan Wet Bibob

Leestijd 4 min - Kennisbank - 30 november 2023

Iemand die is veroordeeld voor overtreding van de Huisvestingswet, zoals het splitsen van appartementen zonder vergunning, wordt bij een aanvraag voor een vergunning voor een nieuwe splitsing extra gecontroleerd. Voorkomen moet worden dat er

Gastcollege bestuursrecht | 1 december 2023

Leestijd 1 min - Nieuws - 29 november 2023

Juridische kennis verdiepen en in de praktijk brengen? Vrijdag 1 december a.s. geven bestuursrechtadvocaten Arjan Loo en Evelien van de Vorle een gastcollege aan rechtenstudenten van het programma Law in Action aan de Radboud Honours Academy. Dit programma wordt gevolgd door ambitieuze rechtenstudenten.

Tandarts gebruikt verkeerde kleur voor facings, klant hoeft niet te betalen

Leestijd 5 min - Kennisbank - 21 november 2023

Een vrouw laat door haar tandarts zogeheten facings over haar eigen tanden plaatsen. De factuur betaalt ze niet, nu de facings een andere kleur hebben dan was afgesproken. Pijn in het gebit heeft ze sinds de behandelingen ook en dus wil ze een schadevergoeding.

Rechtbank verleent politieke jongerenvereniging ontheffing om statuten te wijzigen

Leestijd 6 min - Kennisbank - 21 november 2023

De jongerenvereniging van de Partij voor de Dieren wil haar statuten op meerdere punten wijzigen. Maar volgens die statuten kan de algemene vergadering dit alleen doen als dit met algemene stemmen wordt aangenomen in een vergadering waarin tenminste 50% van alle stemgerechtigde leden aanwezig is, en dat haalt de jongerenvereniging in de praktijk steeds niet. Zij vraagt de rechtbank de statuten te wijzigen, maar dat kan volgens de wet niet. De rechtbank komt niettemin met een pragmatische oplossing.

Misbruik van procesrecht moet niet te snel worden aangenomen

Leestijd 4 min - Kennisbank - 21 november 2023

Wie zelf ervan overtuigd is dat zijn vordering tegen een ander geen kans maakt, behoort niet te procederen. Dat is misbruik van procesrecht. Deze curator werd daarvan beschuldigd, maar had zijn bevoegdheid om in hoger beroep te gaan toch niet

Geen ontslagvergunning UWV, toch geen billijke vergoeding

Leestijd 3 min - Kennisbank - 21 november 2023

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer wil opzeggen, is toestemming van het UWV nodig. Zonder toestemming kan de werknemer aanspraak maken op een billijke vergoeding. Maar niet altijd, leert deze zaak.

Proactief

We lossen graag problemen op, maar nog liever helpen we u  om ze te voorkomen. Het is beter om uw zaken vooraf goed te regelen.  

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn