Sectoren

Recreatie & Horeca

Orde en veiligheid regelen? Met recht recreëren. Daar maken wij een punt van.

De sectoren recreatie & horeca zijn nauw verbonden omdat vrijetijdsbesteding en eten & drinken vaak hand in hand gaan. Daarom hebben veel recreatiebedrijven vaak horecagelegenheden en hebben veel horecabedrijven zich gespecialiseerd in het leveren van diensten aan recreatiebedrijven en -locaties.

Bij de recreatiesector gaat het om activiteiten ter ontspanning en vermaak, zoals sport en spel, cultuur, natuur, toerisme en evenementen. Bijvoorbeeld (openlucht) musea, dierentuinen, pretparken, festivals, zwembaden, theaters en vakantieparken vallen onder de recreatiesector.

In Nederland zijn er diverse wetten en regels van toepassing op recreatie en horeca. Hieronder aantal belangrijke wetten en regels.

  1. Acoholwet: regelt de bedrijfsmatige verstrekking van alcoholhoudende dranken en de vergunningverlening hieromtrent.
  2. Wet op de kansspelen: bevat regels voor het aanbieden van kansspelen, zowel op kansspelautomaten als voor casino’s en speelautomatenhallen.
  3. Wet Bibob: geeft overheden de bevoegdheid om vergunningsaanvragen te weigeren of verleende vergunningen in te trekken ter bescherming van de integriteit van overheden tegen het ongewild faciliteren van strafbare activiteiten.
  4. Exploitatievergunningplicht (uit de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening): wordt afgegeven door de gemeente voor het uitoefenen van een horecabedrijf  / recreatiepark.
  5. Arbowet: stelt eisen aan de arbeidsomstandigheden en veiligheid van werknemers.
  6. Activiteitenbesluit: bevat de milieunormen waaraan je als horecaondernemer moet voldoen.

Naast deze wetten zijn er ook nog diverse andere regels en richtlijnen, zoals de Hygiënecode voor de Horeca. Het is belangrijk om als ondernemer op de hoogte te zijn van deze wet- en regelgeving om boetes en sancties te voorkomen.

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

Relevante artikelen

Gebruik pand als shisha-lounge in strijd met bestemmingsplan

Een pand met horeca-bestemming wordt gebruikt als shisha-lounge. Aan de huurder en de eigenaar van het pand wordt een last onder dwangsom opgelegd; de verkoop van waterpijp in het pand is in strijd met het bestemmingsplan en voor de aanleg van een ventilatiepijp was geen vergunning. De verkoop van waterpijp moet stoppen en de aanleg van de ventilatiepijp ongedaan worden gemaakt.

Geen hogere inkomensderving dan toegekende nadeelcompensatie voor strandhotel

De duinrand bij een hotel in een kustgemeente wordt aangepast ter versterking van de kustlijn. De exploitant van het hotel heeft hierdoor omzetverlies en vindt dat hij te weinig nadeelcompensatie ontvangt.

Bekijk alle artikelen

De specialist(en)

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn