Sectoren

Recreatie & Horeca

De sectoren recreatie & horeca zijn nauw verbonden omdat vrijetijdsbesteding en eten & drinken vaak hand in hand gaan. Daarom hebben veel recreatiebedrijven vaak horecagelegenheden en hebben veel horecabedrijven zich gespecialiseerd in het leveren van diensten aan recreatiebedrijven en -locaties.

Bij de recreatiesector gaat het om activiteiten ter ontspanning en vermaak, zoals sport en spel, cultuur, natuur, toerisme en evenementen. Bijvoorbeeld (openlucht) musea, dierentuinen, pretparken, festivals, zwembaden, theaters en vakantieparken vallen onder de recreatiesector.

In Nederland zijn er diverse wetten en regels van toepassing op recreatie en horeca. Hieronder aantal belangrijke wetten en regels.

  1. Acoholwet: regelt de bedrijfsmatige verstrekking van alcoholhoudende dranken en de vergunningverlening hieromtrent.
  2. Wet op de kansspelen: bevat regels voor het aanbieden van kansspelen, zowel op kansspelautomaten als voor casino’s en speelautomatenhallen.
  3. Wet Bibob: geeft overheden de bevoegdheid om vergunningsaanvragen te weigeren of verleende vergunningen in te trekken ter bescherming van de integriteit van overheden tegen het ongewild faciliteren van strafbare activiteiten.
  4. Exploitatievergunningplicht (uit de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening): wordt afgegeven door de gemeente voor het uitoefenen van een horecabedrijf  / recreatiepark.
  5. Arbowet: stelt eisen aan de arbeidsomstandigheden en veiligheid van werknemers.
  6. Activiteitenbesluit: bevat de milieunormen waaraan je als horecaondernemer moet voldoen.

Naast deze wetten zijn er ook nog diverse andere regels en richtlijnen, zoals de Hygiënecode voor de Horeca. Het is belangrijk om als ondernemer op de hoogte te zijn van deze wet- en regelgeving om boetes en sancties te voorkomen.

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

Relevante artikelen

Verblijf in chalet of blokhut is formeel geen ‘kamperen’

Wetten moeten duidelijk zijn. Dan kunnen burgers en overheden zich er beter aan houden. Zijn wetten toch wat vaag, dan is het aan de rechter de wet uit te leggen. En als de rechter het ook niet precies weet? Dan is er altijd nog het woordenboek.

Kermis op landgoed mag wegens brandveiligheid niet doorgaan

Een exploitant wil een kermis houden op een landgoed. Een bewoner van dat landgoed verzet zich tegen de verleende evenementenvergunning. Zijn bezwaren worden van tafel geveegd – op één na. Dat bezwaar is voldoende om de vergunning te schorsen.

De specialist(en)

mr. E.L.C. (Evelien) van de Vorle

Advocaat

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn