Recreatie & Horeca

Orde en veiligheid regelen? Met recht recreëren. Daar maken wij een punt van.

De sectoren recreatie & horeca zijn nauw verbonden omdat vrijetijdsbesteding en eten & drinken vaak hand in hand gaan. Daarom hebben veel recreatiebedrijven vaak horecagelegenheden en hebben veel horecabedrijven zich gespecialiseerd in het leveren van diensten aan recreatiebedrijven en -locaties.

Bij de recreatiesector gaat het om activiteiten ter ontspanning en vermaak, zoals sport en spel, cultuur, natuur, toerisme en evenementen. Bijvoorbeeld (openlucht) musea, dierentuinen, pretparken, festivals, zwembaden, theaters en vakantieparken vallen onder de recreatiesector.

In Nederland zijn er diverse wetten en regels van toepassing op recreatie en horeca. Hieronder aantal belangrijke wetten en regels.

  1. Acoholwet: regelt de bedrijfsmatige verstrekking van alcoholhoudende dranken en de vergunningverlening hieromtrent.
  2. Wet op de kansspelen: bevat regels voor het aanbieden van kansspelen, zowel op kansspelautomaten als voor casino’s en speelautomatenhallen.
  3. Wet Bibob: geeft overheden de bevoegdheid om vergunningsaanvragen te weigeren of verleende vergunningen in te trekken ter bescherming van de integriteit van overheden tegen het ongewild faciliteren van strafbare activiteiten.
  4. Exploitatievergunningplicht (uit de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening): wordt afgegeven door de gemeente voor het uitoefenen van een horecabedrijf  / recreatiepark.
  5. Arbowet: stelt eisen aan de arbeidsomstandigheden en veiligheid van werknemers.
  6. Activiteitenbesluit: bevat de milieunormen waaraan je als horecaondernemer moet voldoen.

Naast deze wetten zijn er ook nog diverse andere regels en richtlijnen, zoals de Hygiënecode voor de Horeca. Het is belangrijk om als ondernemer op de hoogte te zijn van deze wet- en regelgeving om boetes en sancties te voorkomen.

Meer weten over onze expertise m.b.t. Recreatie & Horecazaken?
Neem dan contact op met een van onze advocaten

Meer lezen over Recreatie & Horeca

Intrekken exploitatievergunning botst met vertrouwensbeginsel

Kan een eenmaal verleende exploitatievergunning voor een horecazaak worden ingetrokken? Het vertrouwensbeginsel kan dat in de weg staan, ontdekte de burgemeester van de stad waar dit aan de orde was.

Bank mag coffeeshophouder zakelijke rekening niet weigeren

Een bank beëindigt de privérekening en de zakelijke rekeningen van een man die een coffeeshop heeft. Dat had niet gemogen, oordeelt het gerechtshof.

Bekijk alle artikelen

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn