Document ondertekend met digitale handtekening is niet altijd rechtsgeldig

Leestijd 3 min - Kennisbank - 30 november 2023

Steeds vaker worden overeenkomsten ondertekend met een digitale handtekening. Dat betekent nog niet dat het systeem daarachter betrouwbaar is.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Liegen over kwijtraken rijbewijs heeft stevige consequenties

Leestijd 4 min - Kennisbank - 30 november 2023

Een man raakt zijn rijbewijs kwijt en krijgt een vervangend exemplaar. Als bekend wordt dat hij hierover heeft gelogen, wordt zijn vervangende rijbewijs ongeldig verklaard. Maar kan dat wel?

Voorraadverschillen zijn verantwoordelijkheid voor installateur

Leestijd 4 min - Kennisbank - 30 november 2023

Een installateur van zonnepanelen slaat materialen van het bedrijf, waarvoor hij werkt, op in zijn eigen magazijn. Totdat wordt ontdekt dat er spullen ontbreken. Dan ontstaat een geschil over de voorraadverschillen.

Dwangsommen zijn steunvorderingen en tellen mee bij faillissementsverzoek

Leestijd 3 min - Kennisbank - 30 november 2023

Voor een faillissementsverklaring zijn minimaal twee vorderingen nodig: een eigen vordering en een steunvordering. Een van de vorderingen moet opeisbaar zijn. De vraag die de Hoge Raad in deze zaak moet beantwoorden is of een dwangsom, die is verbeurd door een overheid, ook telt als een vordering.

Op vakantie tijdens ziekte? Dat mogen vakantiedagen niet worden afgeschreven

Leestijd 3 min - Kennisbank - 30 november 2023

Kan een werkgever vakantiedagen van een werknemer afboeken wanneer deze, nadat zijn vakantie is vastgesteld, ziek wordt en daarna met toestemming van de bedrijfsarts met vakantie gaat? Daarover creëerde de Hoge Raad onlangs duidelijkheid.

Aanvraag splitsingsvergunning kan worden beoordeeld aan Wet Bibob

Leestijd 4 min - Kennisbank - 30 november 2023

Iemand die is veroordeeld voor overtreding van de Huisvestingswet, zoals het splitsen van appartementen zonder vergunning, wordt bij een aanvraag voor een vergunning voor een nieuwe splitsing extra gecontroleerd. Voorkomen moet worden dat er

Tandarts gebruikt verkeerde kleur voor facings, klant hoeft niet te betalen

Leestijd 5 min - Kennisbank - 21 november 2023

Een vrouw laat door haar tandarts zogeheten facings over haar eigen tanden plaatsen. De factuur betaalt ze niet, nu de facings een andere kleur hebben dan was afgesproken. Pijn in het gebit heeft ze sinds de behandelingen ook en dus wil ze een schadevergoeding.

Rechtbank verleent politieke jongerenvereniging ontheffing om statuten te wijzigen

Leestijd 6 min - Kennisbank - 21 november 2023

De jongerenvereniging van de Partij voor de Dieren wil haar statuten op meerdere punten wijzigen. Maar volgens die statuten kan de algemene vergadering dit alleen doen als dit met algemene stemmen wordt aangenomen in een vergadering waarin tenminste 50% van alle stemgerechtigde leden aanwezig is, en dat haalt de jongerenvereniging in de praktijk steeds niet. Zij vraagt de rechtbank de statuten te wijzigen, maar dat kan volgens de wet niet. De rechtbank komt niettemin met een pragmatische oplossing.

Misbruik van procesrecht moet niet te snel worden aangenomen

Leestijd 4 min - Kennisbank - 21 november 2023

Wie zelf ervan overtuigd is dat zijn vordering tegen een ander geen kans maakt, behoort niet te procederen. Dat is misbruik van procesrecht. Deze curator werd daarvan beschuldigd, maar had zijn bevoegdheid om in hoger beroep te gaan toch niet

Geen ontslagvergunning UWV, toch geen billijke vergoeding

Leestijd 3 min - Kennisbank - 21 november 2023

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer wil opzeggen, is toestemming van het UWV nodig. Zonder toestemming kan de werknemer aanspraak maken op een billijke vergoeding. Maar niet altijd, leert deze zaak.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn