Secretaris festival moet openstaande factuur uit eigen zak betalen

Leestijd 4 min - Kennisbank - 25 januari 2023

Dat ook het weer van invloed kan zijn op de uitkomst van een juridische procedure, blijkt wel uit deze zaak. Door de aanhoudende regen draaide een festival met verlies. Een bedrijf dat de beveiliging regelde, kan niet worden betaald. De secretaris

Gemeente niet aansprakelijk na valpartij op winterse ochtend

Leestijd 5 min - Kennisbank - 23 januari 2023

Een vrouw valt op een koude winterochtend van haar fiets en stelt de gemeente aansprakelijk. Ze zegt door de gladheid te zijn gevallen. Volgens de vrouw heeft de gemeente haar zorgplicht geschonden door niet of niet op tijd te strooien en dus is er

Centraal stembureau wees verzoek om inschrijving ten onrechte af

Leestijd 5 min - Kennisbank - 23 januari 2023

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van een hoogheemraadschap wijst een door een lokale vereniging ingediend verzoek tot inschrijving van een aanduiding in het register voor die verkiezing af. Het verzoek

Geen dakkapel als het niet kan volgens Welstandscommissie

Leestijd 3 min - Kennisbank - 18 januari 2023

Een dakkapel, veel huiseigenaren willen dat wel. En lopen vaak tegen de eisen van welstand aan. Maar als andere woningen wel een dakkapel hebben, geldt bij een weigering van de vergunning dan niet ‘ongelijke behandeling’? Een woningeigenaar dient

Bruikleenovereenkomst roept geen huurbescherming in het leven

Leestijd 4 min - Kennisbank - 18 januari 2023

Een bruikleenovereenkomst leidt er niet toe dat gebruikers van een pand huurbescherming toekomt. Een gemeentelijk complex, waarin tijdelijk maatschappelijke bedrijfjes zijn gehuisvest, mag daarom van de rechter worden ontruimd, ook al is er geen

Gesanctioneerde Russische aandeelhouder mag geen invloed in onderneming uitoefenen

Leestijd 6 min - Kennisbank - 18 januari 2023

Het moet ‘eens en voor altijd’ voor de buitenwereld duidelijk zijn dat de in verband met de oorlog in Oekraïne gesanctioneerde certificaathouders geen overwegende zeggenschap meer hebben in een internationale supermarktketen met een Nederlandse

WhatsAppfraude door derde: slachtoffer heeft vordering op eigenaar bankrekening

Leestijd 5 min - Kennisbank - 18 januari 2023

Een vrouw wordt opgelicht via WhatsApp. Als zij haar geld terugeist van degene aan wie ze dat heeft overgemaakt, stelt diegene dat niet zij maar een derde het bedrag heeft opgenomen. Krijgt de vrouw toch haar geld terug? Een vrouw wordt slachtoffer

Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon

Leestijd 3 min - Kennisbank - 18 januari 2023

In hoeverre kan de raad van toezicht van een stichting aansprakelijk worden gehouden als een derde schade lijdt door toedoen van die stichting? In deze uitspraak gaat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in op de aansprakelijkheid van (de leden van) een

Tijdig klagen over ondermaats geleverde diensten

Leestijd 3 min - Kennisbank - 11 januari 2023

Wie niet tevreden is over het werk van een ingehuurd persoon, moet daarover tijdig klagen. Pas klagen als er na een maand een herinneringsfactuur op de mat valt, is te laat. Een bedrijf huurt een monteur in en beide partijen sluiten daarover een

Onderneming heeft grote vrijheid bij inrichten eigen governance

Leestijd 4 min - Kennisbank - 11 januari 2023

Een instelling voor forensische zorg wil haar governance aanpassen. De raad van bestuur (twee bestuurders) en de raad van commissarissen (drie commissarissen) moeten ieder een extra lid krijgen, in beide gevallen een aandeelhouder. De

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn