Verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverleners – De rol van de regiebehandelaar

Leestijd 4 min - Kennisbank - 6 juni 2023

Sinds de uitspraken van het Centraal Tuchtcollege in 2021 over de rol van de regiebehandelaar is voor zorgverleners niet altijd even duidelijk hoe hun verantwoordelijkheidsverdeling eruitziet. Recent is er door de FMS een factsheet gepubliceerd over samenwerking in de zorg en in het bijzonder de rol van de regiebehandelaar.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Geen sprake van vertegenwoordiging: koper kan herstelkosten verhalen op aannemer

Leestijd 5 min - Kennisbank - 6 juni 2023

Als zijn nieuw aangelegde vloerverwarming niet blijkt te werken, wil de koper dat dit wordt hersteld. Maar degene met wie hij meent een overeenkomst te hebben gesloten zegt dat hij niet bij hem maar bij een ander moet zijn. Zelf zou hij alleen als

Geen wanprestatie dierenarts: eigenaar hond moet rekeningen gewoon betalen

Leestijd 4 min - Kennisbank - 6 juni 2023

Een hondeneigenaar weigert verschillende rekeningen van de dierenarts te betalen. Volgens hem heeft de arts een pup na de geboorte niet goed gecontroleerd en daarom is sprake van wanprestatie. De dierenarts bestrijdt dat en krijgt van de

Bij voorbaat dwangsom opleggen bij schending geheimhoudingsbeding mag niet

Leestijd 4 min - Kennisbank - 6 juni 2023

Kan een werknemer die bij een ander bedrijf gaat werken, bij voorbaat worden geconfronteerd met dwangsommen als hij het geheimhoudingsbeding schendt? De rechtbank vond van wel, maar in hoger beroep kijkt het gerechtshof daar anders tegenaan. Na een

Koopoptieovereenkomst brengt verkoper in de problemen

Leestijd 4 min - Kennisbank - 6 juni 2023

Een huurder van een bedrijfspand sluit met de verhuurder een koopoptieovereenkomst om later eigenaar te kunnen worden. Maar de verhuurder verkoopt het pand aan een derde. De huurder kan zijn optie niet meer inroepen. Drie vennootschappen vormen

Faillietverklaring ondanks mediationtraject

Leestijd 4 min - Kennisbank - 6 juni 2023

Een schuldenaar en zijn schuldeisers proberen er met mediation samen uit te komen. Desondanks wordt het faillissement van de schuldenaar aangevraagd. Kan dat wel of moet het mediationtraject eerst worden afgerond? Een besloten vennootschap (bv)

Verblijf in chalet of blokhut is formeel geen ‘kamperen’

Leestijd 3 min - Kennisbank - 6 juni 2023

Wetten moeten duidelijk zijn. Dan kunnen burgers en overheden zich er beter aan houden. Zijn wetten toch wat vaag, dan is het aan de rechter de wet uit te leggen. En als de rechter het ook niet precies weet? Dan is er altijd nog het

Onduidelijk of paard bij aankoop al gebreken vertoonde

Leestijd 4 min - Kennisbank - 30 mei 2023

Een vrouw koopt een paard. Veel plezier heeft zij er niet van: een half jaar na de aankoop wordt het dier ‘wegens gebreken’ geëuthanaseerd. Via de kantonrechter probeert de vrouw haar geld terug te krijgen.

Minderjarigen kunnen ook ondernemen, maar alleen met ‘handlichting’

Leestijd 3 min - Kennisbank - 30 mei 2023

Kunnen minderjarigen een eigen bedrijf beginnen? Wel als ze 16 of 17 zijn. Ze hebben dan wel 'handlichting' van de kantonrechter nodig.

Ongepaste speech op bedrijfsfeest: ontbinding arbeidsovereenkomst

Leestijd 5 min - Kennisbank - 29 mei 2023

Een werknemer houdt op een bedrijfsfeest een toespraak die de directie allesbehalve gepast vindt. De man vecht het ontslag op staande voet dat daarop volgt met succes aan. Maar de arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden vanwege verstoorde arbeidsverhoudingen, zoals de werkgever eiste.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn