Schending zelfbewoningsplicht geen reden voor ontbinding of vernietiging koopovereenkomst

Leestijd 3 min - Kennisbank - 28 mei 2024

Een man en een vrouw met een samenlevingsovereenkomst kopen een woning van een woningcorporatie. In de koopovereenkomst staat dat de kopers de woning zelf moeten bewonen. Twee jaar na levering blijkt echter dat alleen de man nog ingeschreven staat op

Particulieren die elkaar geld lenen, kunnen geen rente vragen

Leestijd 3 min - Kennisbank - 28 mei 2024

Kan een particulier die een andere particulier geld leent daarvoor rente in rekening brengen? Ja, maar alleen als dit schriftelijk is overeengekomen. Een man leent iemand een bedrag van € 15.000. Die betaalt in verschillende tranches terug,

Handelsregister gaat privacy van ondernemers beter beschermen

Leestijd 3 min - Kennisbank - 28 mei 2024

Door het Handelsregister te raadplegen weten ondernemers met wie zij zaken doen. Maar de persoonsgegevens van zakenpartners waren niet altijd even goed beschermd. Met het wetsvoorstel financieringsstructuur Handelsregister willen de Kamer van

Agrarische belangenorganisatie geen belanghebbende bij handhavingsverzoek

Leestijd 4 min - Kennisbank - 28 mei 2024

Een handhavingsverzoek van een belangenorganisatie voor de agrarische sector wordt afgewezen. De Afdeling bestuursrechtspraak voor de Raad van State bevestigt in deze uitspraak het oordeel van de rechtbank dat de organisatie geen belanghebbende is

Faillissementscurator is geen bestuursorgaan

Leestijd 3 min - Kennisbank - 28 mei 2024

Een faillissementscurator krijgt van een gefailleerde een verzoek om inzage op basis van de Wet open overheid (Woo). De curator weigert daarop een besluit te nemen, omdat de Woo volgens hem niet van toepassing is. Daarin krijgt hij gelijk van de

Makelaar mag 'twee heren' dienen, maar niet twee keer courtage vragen

Leestijd 4 min - Kennisbank - 21 mei 2024

Een makelaar mag optreden voor zowel de kopende als verkopende partij. Maar als er 'twee heren' worden gediend, hoeven die niet allebei een courtage te betalen.

Vernietiging en ontbinding van koopovereenkomst boot niet rechtsgeldig

Leestijd 3 min - Kennisbank - 21 mei 2024

Een koper schaft een boot aan, maar is er na de aankoop ontevreden over. Hij vernietigt en ontbindt de koopovereenkomst per brief en vraagt de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam dit te bevestigen, maar vangt bot.

Geen ontslagvergunning UWV? Dan is opzegging arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig

Leestijd 3 min - Kennisbank - 21 mei 2024

Wordt een arbeidsovereenkomst opgezegd zonder ontslagvergunning van het UWV, dan is de opzegging niet rechtsgeldig. De werkgever die dit probeerde moet alsnog het achterstallige loon van de werknemer doorbetalen, omdat de arbeidsovereenkomst nog niet was geëindigd.

Sterke bewijzen nodig voor bestuurdersaansprakelijkheid

Leestijd 3 min - Kennisbank - 21 mei 2024

Als een bedrijf geld tegoed heeft van een ander, moet het met sterke bewijzen komen dat de bestuurders van de debiteur aansprakelijk zijn voor het niet-betalen. Het gerechtshof Amsterdam laat in deze zaak weer eens zien dat de lat voor bestuurdersaansprakelijkheid hoog ligt.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!