De informatie op deze website is van algemene aard en bedoeld voor algemeen gebruik. Deze informatie is niet bedoeld als juridisch advies. Er kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Hoewel De Kempenaer Advocaten N.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie, is zij niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website. Op deze website bevinden zich links naar externe websites. De Kempenaer Advocaten N.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Op deze website en de daarop getoonde informatie rusten rechten van intellectuele eigendom. Deze informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder commerciële exploitatie van deze informatie, is niet toegestaan.

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail