Inhoudsopgave

Geen zonnepanelen als erfpachtovereenkomst dit verbiedt

Als in de erfpachtvoorwaarden staat dat op een woning geen zonnepanelen mogen worden geplaatst, dan moet een bewoner zich daaraan houden. De overeenkomst gaat boven een streven naar duurzaamheid.

Een man heeft een vakantiehuis op een bungalowpark. De eigenaar van het park heeft dat perceel in erfpacht uitgegeven. In de erfpachtvoorwaarden staat dat een erfpachter niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de grondeigenaar veranderingen mag aanbrengen aan het uiterlijk van de opstal. Toch plaatst de man – zonder toestemming – zonnepanelen op het dak van zijn woning, die hij aansluit op het elektriciteitsnetwerk. In twee nieuwsbrieven gericht aan alle bungaloweigenaren (een van anderhalf jaar vóór de plaatsing en een van twee maanden na de plaatsing) staat dat zonnepanelen op de bungalows niet mogelijk zijn in verband met de beperkte kwaliteit van het stroomnetwerk. De man wordt gesommeerd de zonnepanelen te verwijderen, wat hij weigert.

Rechtsongelijkheid voorkomen

De parkeigenaar stelt rechtsongelijkheid te willen voorkomen: elke aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen wordt afgewezen, er is geen uitzondering op de regel dat deze op het park niet zijn toegestaan. Bijna alle andere bungaloweigenaren hebben de door hen geplaatste zonnepanelen weer moeten verwijderen. Daarmee is nog eens het beeld bevestigd dat zonnepanelen niet worden getolereerd. Vanwege de precedentwerking die uitgaat van het geplaatst houden van de zonnepanelen door de bungalowbewoner, moet ook hij ze zo snel mogelijk weghalen. Volgens de man voldoen zijn zonnepanelen echter aan de geldende normen en kunnen ze niet leiden tot overbelasting van het net. Als de komst van meer zonnepanelen toch problemen oplevert, moet de netbeheerder het net maar aanpassen. De zonnepanelen brengen ook geen schade toe aan omwonenden of het algemeen aanzien van het park.

Erfpachtvoorwaarden

Het is voor iedereen duidelijk dat door de plaatsing van de zonnepanelen verandering is aangebracht aan het uiterlijk van de opstal. Nu dit is gebeurd zonder toestemming van de parkeigenaar, heeft de man de erfpachtvoorwaarden geschonden. De voorzieningenrechter (Noord-Holland) hoeft dan niet meer na te gaan of de parkeigenaar een aanvraag voor plaatsing van zonnepanelen in redelijkheid zou mogen afwijzen. De man voert nog aan dat hij duurzame energie wil opwekken om klimaatverandering tegen te gaan, maar daar gaat de rechter niet op in.

Niet-nakoming

In deze zaak is sprake van niet-nakoming van de contractuele voorwaarden tussen partijen. De vordering van de parkeigenaar wordt toegewezen: de bungalowbewoner moet de zonnepanelen verwijderen, op straffe van een dwangsom van € 250 per dag, met een maximum van € 10.000. Dit is echter een voorlopig oordeel. Als de man een aanvraag indient en een procedure daarover wint, kunnen de zonnepanelen weer terug. Om die reden mogen van de rechter de bevestigingsmaterialen van de zonnepanelen blijven liggen.

ECLI:NL:RBNHO:2024:5572

Bron:Rechtbank Noord-Holland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBNHO:2024:5572 C/15/351778 KG ZA 24-211 | 04-06-2024
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn