Sectoren

Bouw en Corporaties

Wonen, werken en leven… de advocaten van team Wonen & Bouw kennen alle ins en outs. Ze adviseren en ondersteunen woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers op uiteenlopende rechtsgebieden en beschikken over specifieke deskundigheid bij projectontwikkeling, onderhoudswerken, wegenaanleg en bouwmanagement.

Het team behandelt civielrechtelijke bouwzaken en ondersteunt bij planontwikkeling, planschade, bouw- en milieuvergunningen, bodemverontreiniging, geschillen bij de oplevering, koop/verkoopcontracten, huur/verhuurcontracten en ontruimingen. Daarnaast ondersteunen we corporaties op het gebied van verhuur, nieuwbouw, renovatie, schade en personeel & organisatie.

Cliënten

 • Woningcorporaties
 • Projectontwikkelaars
 • Aannemers
 • Architecten
 • Ingenieursbureaus
 • Verenigingen van Eigenaars
 • Overheden
 • Zorginstellingen

Zaken en onderwerpen

B

 • Bouwaanvraag

C

 • CAO

D

 • DAEB en niet DAEB beoordeling

G

 • Governance – jaarwerkplan 2017 Autoriteit

H

 • Huur- en zorgovereenkomsten

I

K

M

 • Milieuverontreiniging

O

P

 • Privacy: verwerking en advisering persoonsgegevens

R

S

 • Sloop, renovatie, herstructurering

V

 • Vereniging van Eigenaars (VvE)

W

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

Relevante artikelen

Wet goed verhuurderschap heeft gevolgen voor huurders, verhuurders en gemeenten

De Wet goed verhuurderschap komt eraan. Daarmee worden huurders beter beschermd, worden aan verhuurders strengere eisen gesteld en krijgen gemeenten meer bevoegdheden om in te grijpen bij ongewenste verhuurpraktijken. De wet treedt op 1 juli 2023 in werking.

Gemeentelijk beleid bindt: afwijken kan incidenteel en gemotiveerd, niet structureel

Op diverse vlakken hanteren gemeenten beleid over de wijze waarop haar bestuursorganen bevoegdheden uitoefenen. Bijvoorbeeld bij de vraag of een nieuwe woningbouwontwikkeling aanvaardbaar is. Procedureel kunnen beleidsregels zijn opgesteld of al dan niet medewerking kan worden verleend om af te wijken van het bestemmingsplan. Of inhoudelijk kunnen beleidsregels zijn opgesteld over de vraag welke parkeerbehoefte of mate van welstand voor de nieuwe ontwikkeling wordt vereist. Ook kan er sprake zijn van zogenoemd Damoclesbeleid, waarin wordt aangegeven hoe in een gemeente met sluiting van drugspanden wordt omgegaan.

Bekijk alle artikelen

De specialist(en)

mr. B.H.H.M. (Björn) Ramakers

Advocaat - Partner

mr. N.H.M.M. (Nick) Janssen

Advocaat

mr. L.J.G.E. (Lauren) Hendriks

Advocaat

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn