Sectoren

Zorg en Welzijn

Werken en ondernemen in de zorg- en welzijnssector is geen dag hetzelfde. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, samenwerkingsvormen, huisvesting, arbeidsverhoudingen en de invloed van zorgverzekeraars vragen vaak om gedegen juridisch advies dat verder gaat dan gezondheidsrecht alleen.

Het gezondheidsrecht  regelt onder meer de rechten van de patiënt, de (medische) hulpverlener en de zorgkwaliteit. Dit kent bestuursrechtelijke, civiel- en strafrechtelijke aspecten. U kunt hierbij denken aan handhaving en toezicht op de kwaliteit van de gezondheidzorg, de (rechts)verhouding tussen hulpverlener en patiënt, euthanasie, hulp bij zelfdoding of het ontbreken van een registratie van een hulpverlener.

Het multidisciplinaire Kempenaer-team van de sector Zorg & Welzijn biedt juridische ondersteuning op meer gebieden dan alleen het gezondheidsrecht. Denk hierbij aan vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsrecht, arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, tuchtrecht, huurrecht, bouwrecht, bestuursrecht en meer. We ondersteunen bijvoorbeeld bij conflicten binnen maatschappen of geschillen tussen zorginstellingen en medische beroepsbeoefenaren. Daarnaast zijn wij bekend met de specifieke regelgeving over vergunningen en tarieven, waardoor wij adequaat kunnen optreden bij geschillen met de Nederlandse Zorgautoriteit. Wij volgen de branche op de voet en adviseren u graag.

Cliënten

  • Geestelijke gezondheidszorginstellingen
  • Gehandicaptenzorginstellingen
  • Verzorgingshuizen
  • Thuiszorgorganisaties
  • Artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, logopedisten (individueel en maatschappen)
  • Ziekenhuizen
  • Verpleeghuizen
  • Kinderopvang
  • Leveranciers zorghulpmiddelen

Thema’s

Meer weten?

Neemt contact op met een van onze specialisten. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

Relevante artikelen

Opzegging zorgovereenkomst - een stappenplan. Stap 1: Is er sprake van een zorgovereenkomst?

Overeenkomsten kunnen worden opgezegd als dit is afgesproken. Dit geldt ook voor zorgovereenkomsten. Aan de opzegging van zorgovereenkomsten kunnen zware eisen worden gesteld. De gedachte hierachter is dat de zorgvrager afhankelijk is van de zorghulpverlener en het onwenselijk is als de zorgvrager plotseling zonder zorg komt te zitten.

Aanbestedingen in de zorg

aanbesteding Geen aanbestedingsplicht voor zorginstellingen, maar hoedt u voor de eendentest

Bekijk alle artikelen

De specialist(en)

mr. R.J. (René) Borghans

Advocaat - Partner

mr. M. (Martijn) S. Bugter

Advocaat

mr. M. (Minouche) Egbers

Advocaat - Senior

mr. L.D. (Lotte) Braakhuis

Advocaat

mr. B.H.H.M. (Björn) Ramakers

Advocaat - Partner

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn