Sectoren

Zorg en Welzijn

Werken en ondernemen in de zorg- en welzijnssector is geen dag hetzelfde. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, samenwerkingsvormen, huisvesting, arbeidsverhoudingen en de invloed van zorgverzekeraars vragen vaak om gedegen juridisch advies dat verder gaat dan gezondheidsrecht alleen.

Het gezondheidsrecht  kent bestuursrechtelijke, civiel- en strafrechtelijke aspecten.

Het multidisciplinaire Kempenaer-team van de sector Zorg & Welzijn biedt partijen uit de zorgsector juridische ondersteuning op het gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, tuchtrecht, strafrecht, bouwrecht, omgevingsrecht en meer.

Tot onze cliënten behoren GGZ- instellingen, gehandicaptenzorginstellingen, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, logopedisten (individueel en maatschappen), ziekenhuizen, kinderopvang, leveranciers zorghulpmiddelen

Thema’s

Meer weten?

Neemt contact op met een van onze specialisten. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

Relevante artikelen

Ook in e-mail kan arbeidsovereenkomst worden ontbonden

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd met een schriftelijke vaststellingsovereenkomst. Maar wat is ‘schriftelijk’? Ook een vaststellingsovereenkomst per e-mail kan rechtsgeldig zijn.

Opzegging zorgovereenkomst - een stappenplan. Stap 4: Zijn de zorgvuldigheidseisen in acht genomen (deel II)?

Aan de opzegging van zorgovereenkomsten kunnen zware eisen worden gesteld. De gedachte hierachter is dat de zorgvrager afhankelijk is van de zorghulpverlener en het onwenselijk is als de zorgvrager plotseling zonder zorg komt te zitten. In een reeks van artikelen legt Martijn Bugter uit welke eisen worden gesteld aan de opzegging van overeenkomsten waarbij zorg wordt verleend.

Bekijk alle artikelen

De specialist(en)

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn