Sectoren

Zorg en Welzijn

Werken en ondernemen in de zorg- en welzijnssector is geen dag hetzelfde. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, samenwerkingsvormen, huisvesting, arbeidsverhoudingen en de invloed van zorgverzekeraars vragen vaak om gedegen juridisch advies dat verder gaat dan gezondheidsrecht alleen.

Het gezondheidsrecht  regelt onder meer de rechten van de patiënt, de (medische) hulpverlener en de zorgkwaliteit. Dit kent bestuursrechtelijke, civiel- en strafrechtelijke aspecten. U kunt hierbij denken aan handhaving en toezicht op de kwaliteit van de gezondheidzorg, de (rechts)verhouding tussen hulpverlener en patiënt, euthanasie, hulp bij zelfdoding of het ontbreken van een registratie van een hulpverlener.

Het multidisciplinaire Kempenaer-team van de sector Zorg & Welzijn biedt juridische ondersteuning op meer gebieden dan alleen het gezondheidsrecht. Denk hierbij aan vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsrecht, arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, tuchtrecht, huurrecht, bouwrecht, bestuursrecht en meer. We ondersteunen bijvoorbeeld bij conflicten binnen maatschappen of geschillen tussen zorginstellingen en medische beroepsbeoefenaren. Daarnaast zijn wij bekend met de specifieke regelgeving over vergunningen en tarieven, waardoor wij adequaat kunnen optreden bij geschillen met de Nederlandse Zorgautoriteit. Wij volgen de branche op de voet en adviseren u graag.

Cliënten

 • Geestelijke gezondheidszorginstellingen
 • Gehandicaptenzorginstellingen
 • Verzorgingshuizen
 • Thuiszorgorganisaties
 • Artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, logopedisten (individueel en maatschappen)
 • Ziekenhuizen
 • Verpleeghuizen
 • Kinderopvang
 • Leveranciers zorghulpmiddelen

Zaken  en onderwerpen

A

 • aanbesteding
 • aanneming van werk
 • aansprakelijkheid – wat zijn de risico’s?
 • aansprakelijkheid en schadevergoeding
 • algemene voorwaarden
 • arbeidsvoorwaarden
 • arbeidsongeschiktheid

B

 • (tarief)besluiten van de Nederlandse Zorgautoriteit
 • bestemmingsplan en planontwikkeling
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • bijzondere zorgtitels (bijv. TBS)
 • boetebesluiten van ACM, NZa of CBP

C

 • CAO
 • cliëntenraden
 • compliance
 • concentratietoezicht ACM, NZa
 • concernvorming
 • (onder) curatelestelling en bewindvoering

D

 • DBC’s

E

 • EPD

F

 • faillissement en doorstart zorginstelling
 • financiering en zekerheden
 • fusies/overnames en andere samenwerkingsvormen

G

 • geschillen in het kader van de opleiding van medisch specialisten
 • governance (Bestuur, Raad van Toezicht, OR, CR, medisch eindverantwoordelijke)

H

 • huur (o.a. van zorgwoningen)
 • herbestemming vastgoed

I

 • inkoop van zorg (o.a. zorgverzekeraars, gemeenten), meerjaren afspraken
 • innovaties
 • inspectie voor de Gezondheidszorg – handhaving en toezicht
 • IT-contracten

K

 • kwaliteit – wie is verantwoordelijk?

M

 • medezeggenschap (discussies met ondernemingsraden, advies- en instemmingsaanvragen)
 • mededinging
 • medische dossiers
 • MSB én de individuele specialist – wettelijke verantwoordelijkheden

N

 • normatieve huisvestingscomponent

O

 • ondernemingsraad
 • ontslag
 • opdrachtovereenkomst
 • oprichting ZBC’s
 • (zorg) overeenkomsten
 • overnames

P

 • pensioen
 • privacy (AVG)
 • privatisering

R

 • RvB – wettelijke verantwoordelijkheden
 • Registratie van medisch specialisten
 • reorganisatie

S

 • samenwerking en samenwerkingsvormen
 • samenwerking met private partij
 • schadevergoeding aansprakelijkheid
 • scheidsgerecht gezondheidszorg
 • sectoroverschrijdende samenwerking
 • sociaal plan
 • straf- en tuchtzaken – bijstand aan specialisten en ander zorgpersoneel
 • subsidies – verstrekken of intrekken

T

 • toelating WTZi/WTZa
 • tuchtzaken

V

 • vastgoed
 • vergunningen – verlenen of intrekken
 • verzekeringen

W

 • WNT
 • winstuitdeling

Z

 • ZBC’s
 • zelfonderzoek
 • zorgfinanciering bouwen/renoveren
 • ZZP-ers

Zaken en onderwerpen

H

O

W

Meer weten?

Neemt contact op met een van onze specialisten. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

Relevante artikelen

Mag je wettelijk gezien je werknemers controleren?

Lees het volledige artikel Mag je wettelijk gezien je werknemers controleren? door Claudine Hermesdorf voor BG magazine.

De specialist(en)

mr. R.J. (René) Borghans

Advocaat - Partner

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn