Inhoudsopgave

Privacy en gegevensbescherming in de zorg

Privacy en gegevensbescherming spelen een cruciale rol in de zorgsector. Zorgverleners zijn verplicht om gezondheidsinformatie van patiënten te beschermen en de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens te waarborgen.

De verwerking van persoonsgegevens

Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens in de zin van art. 9 AVG, waardoor gelet op hun gevoelige aard specifieke regels gelden voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van medische gegevens is in beginsel verboden, tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Naast de AVG zijn er nog andere wetten waarin regels zijn opgenomen over het verwerken van persoonsgegevens door zorginstellingen, zoals de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).

Het medisch beroepsgeheim

Een belangrijke pijler van privacy in de zorg is het medisch beroepsgeheim. Voor zorgverleners geldt op grond van art. 88 Wet Big de verplichting om de vertrouwelijkheid van medische informatie te waarborgen. Het beroepsgeheim kan strikter zijn dan de AVG en kan daarmee aanvullende verplichtingen opleggen aan medische professionals.  

Onze advocaten

Onze advocaten adviseren bij uiteenlopende onderwerpen op het gebied van privacy in de zorg. Zij kunnen u begeleiden bij de ontwikkeling van passende maatregelen om de privacy van patiëntgegevens te waarborgen, bijv. door het opstellen van het privacy beleid en verwerkersovereenkomsten. Daarnaast adviseren zij over de verplichting tot geheimhouding en de grenzen aan het beroepsgeheim.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neemt contact op met een van onze specialisten. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

RAin mr. M.M. (Marlene) Plaß...

Advocaat en Rechtsanwältin (D)

mr. C.M. (Claudine) Hermesdorf...

Advocaat - Partner

mr. L.D. (Lotte) Braakhuis...

Advocaat

mr. L.D. (Lotte) Braakhuis...

Advocaat

RAin mr. M.M. (Marlene) Plaß...

Advocaat en Rechtsanwältin (D)

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn