mr. C.M. (Claudine) Hermesdorf

Advocaat - Partner


Claudine denkt graag buiten de kaders. Ze is creatief in haar aanpak, neemt de leiding en weet precies wat ze wil en waarheen. Cliënten kunnen dan ook op haar vertrouwen en leunen. Ze vindt het belangrijk dat haar oplossingen bruikbaar zijn.

Specialistenverenigingen

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • International Association of Privacy Professionals (IAPP)

Nevenfuncties

Contact

Kennis

Mag een ex-werkgever een negatieve referentie of een negatief getuigschrift afgeven?

Of is dat in strijd met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en/of onrechtmatig?

september 2018

Klaar voor gegevensverwerking ingevolge de AVG ?

Werkt u met persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens van uw klanten? En zo ja, voldoet uw bedrijfsvoering al aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

maart 2018

Seminar AVG Compliance

De AVG treedt op 25 mei 2018 in werking en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij bieden u daarom ondersteuning bij het implementatieproces.

maart 2018

Van Idee tot I.E.

Advocaten Jan de Wrede en Claudine Hermesdorf schreven naar aanleiding van hun presentatie tijdens de OPA avond Ideas and Things een artikel over o.a. merkenrecht en hoe je een idee of product kunt beschermen .

maart 2018

Werkgeefster stelt werkneemster op non-actief; de rechter beveelt tewerkstelling.

Ga niet te lichtvaardig om met non-actiefstelling. Het is beter om bij verstoorde samenwerking in gesprek te gaan of de werkneemster tijdelijk andere werkzaamheden aan te bieden.

september 2017

Disfunctioneren en verbetertraject

Op enig moment is de maat vol en wilt u af van die eeuwig disfunctionerende medewerker. Kan dat zomaar? Weet waar u aan begint!

mei 2017

Voorkom beoordelingsstress met deze gouden tips

Over de noodzaak van functionerings- en beoordelingsgesprekken en tips om nutteloze gesprekken te voorkomen…

januari 2017

De aanpak van schijnzelfstandigheid: van VAR naar Modelovereenkomst

Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en moet er gewerkt worden met modelovereenkomsten. Wat zijn de gevolgen?

april 2016

Arbeidsrecht

27 november 2014 - Veranderingen in het arbeidsrecht; welke weg kiest u?

november 2014

Het Sociaal Akkoord in vogelvlucht

De belangrijkste wijzigingen op een rij van het nieuwe regeerakkoord.

april 2013