mr. C.M. (Claudine) Hermesdorf

Advocaat - Partner

Claudine denkt graag buiten de kaders. Ze is creatief in haar aanpak, neemt de leiding en weet precies wat ze wil en waarheen. Cliënten kunnen dan ook op haar vertrouwen en leunen. Ze vindt het belangrijk dat haar oplossingen bruikbaar zijn.

Rechtsgebieden

Specialistenverenigingen

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem VAARA
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland VAAN
  • International Association of Privacy Professionals IAPP

Nevenfuncties

Contact

Artikelen Nieuws

Hoe voorkom je ongepast gedrag in de zorg?

Wat als er aanleiding is om te denken dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag én dat de werknemer niet van alle smetten vrij is? Was dit te voorkomen? Natuurlijk is dat nooit helemaal het geval, maar je bent als zorginstelling wel verplicht om er alles aan te doen. Claudine Hermesdorf legt uit dat screening bij de voordeur en...

Mondkapjes,- coronatest- en vaccinatieverplichting in de zorg

Welke mogelijkheden heeft de werkgever om het dragen van een mondkapje, een coronatest of een vaccinatie te verplichten en wat zijn de mogelijke sancties bij een weigering door de werknemer?

Mag je wettelijk gezien je werknemers controleren?

Mag een werkgever verborgen camera’s ophangen, monitoringssoftware gebruiken en mailboxen doorzoeken om zijn werknemers te controleren?

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

De regeling geldt voor een periode van drie maanden, ingaande vanaf 1 maart 2020 en wordt eventueel met een periode van drie maanden verlengd.

NOW 2.0: de (aangepaste) NOW en de TOFA

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid en Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten

WAB: Wijzigingen flexibele arbeid per 1 januari 2020

Flexibele arbeid moet minder flexibel en minder aantrekkelijk worden. Om dat te bereiken wordt de zgn. ketenregeling aangepast en de positie van flexwerkers (oproepkrachten en payrollers) verstevigd.

WAB: wijzigingen ontslagrecht per 1 januari 2020

De WAB heeft ten doel dat er meer werknemers aan de slag komen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarvoor is een heel pakket aan maatregelen voorgesteld.

Slapend dienstverband afwikkelen vóór 31 december 2019?!

De werkgever is verplicht om gehoor te geven aan een verzoek tot beëindiging van een slapend dienstverband.

Mag een ex-werkgever een negatieve referentie of een negatief getuigschrift afgeven?

Of is dat in strijd met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en/of onrechtmatig?

Klaar voor gegevensverwerking ingevolge de AVG ?

Werkt u met persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens van uw klanten? En zo ja, voldoet uw bedrijfsvoering al aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Seminar AVG Compliance

De AVG treedt op 25 mei 2018 in werking en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij bieden u daarom ondersteuning bij het implementatieproces.

Van Idee tot I.E.

Claudine Hermesdorf schreef naar aanleiding van een presentatie tijdens de OPA avond Ideas and Things een artikel over o.a. merkenrecht en hoe je een idee of product kunt beschermen .

Werkgeefster stelt werkneemster op non-actief; de rechter beveelt tewerkstelling.

Ga niet te lichtvaardig om met non-actiefstelling. Het is beter om bij verstoorde samenwerking in gesprek te gaan of de werkneemster tijdelijk andere werkzaamheden aan te bieden.

Disfunctioneren en verbetertraject

Op enig moment is de maat vol en wilt u af van die eeuwig disfunctionerende medewerker. Kan dat zomaar? Weet waar u aan begint!

Beoordelingsstress voorkomen? lees deze gouden tips

Over de noodzaak van functionerings- en beoordelingsgesprekken en tips om nutteloze gesprekken te voorkomen…

De aanpak van schijnzelfstandigheid: van VAR naar Modelovereenkomst

Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en moet er gewerkt worden met modelovereenkomsten. Wat zijn de gevolgen?

Arbeidsrecht

27 november 2014 - Veranderingen in het arbeidsrecht; welke weg kiest u?

Het Sociaal Akkoord in vogelvlucht

De belangrijkste wijzigingen op een rij van het nieuwe regeerakkoord.

Aanzegtermijn

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid geldt dat werkgever tijdig aan de werknemer dient aan te geven of de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd. Dat gaat nog vaak mis.

Bedrijfseconomische redenen ./. reorganisatie

Een bedrijfseconomische reden is een van de zgn. ontslaggronden van artikel 7:669 lid 3 BW. Voor deze ontslagrond dient u een ontslagaanvraag te doen bij het UWV

Reorganisatie - Stappenplan en handleiding voor een reorganisatie

Van reorganisatieplan tot ontslagprocedure en alles wat daartussen aan de orde is.

DELEN

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn