mr. C.M. (Claudine) Hermesdorf

Advocaat - Partner

Claudine Hermesdorf twijfelde tussen een juridische of kunstzinnige carrière. Beide lijnen zitten in haar familie.  Ze koos voor het recht. ‘In mijn werk wil ik zaken op een mooie, creatieve manier oplossen. Er is esthetiek in schijnbare eenvoud.’ Claudine is pragmatisch, ze pakt door. ‘Ik zie snel een oplossingsrichting.’

Wil je meer weten over Claudine? Lees dan het hele interview van Berry Kessels.

Rechtsgebieden

Specialistenverenigingen

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem VAARA
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland VAAN
  • International Association of Privacy Professionals IAPP

Nevenfuncties

Contact

Artikelen Nieuws

Overeenkomsten in de zorg

(zorg) overeenkomsten Overeenkomsten kunnen worden opgezegd als dit is afgesproken. Dit geldt ook voor zorgovereenkomsten. Aan de opzegging van zorgovereenkomsten kunnen zware eisen worden gesteld. De gedachte hierachter is dat de zorgvrager afhankelijk is van de zorghulpverlener en het onwenselijk is als de zorgvrager plotseling zonder zorg komt te zitten.  In een reeks van artikelen...

Privacy en gegevensbescherming in de zorg

privacy (AVG) compliance medische dossiers

Arbeid in de zorg

arbeidsongeschiktheid CAO faillissement en doorstart zorginstelling kwaliteit – wie is verantwoordelijk? medezeggenschap (discussies met ondernemingsraden, advies- en instemmingsaanvragen) mededinging MSB én de individuele specialist – wettelijke verantwoordelijkheden Ondernemingsraad Ontslag Cliëntenraden Opdrachtovereenkomst pensioen RvB – wettelijke verantwoordelijkheden Reorganisatie Sociaal plan WNT Winstuitdeling Arbeidsvoorwaarden WAB: Wijzigingen flexibele arbeid per 1 januari 2020

Mag je wettelijk gezien je werknemers controleren?

Lees het volledige artikel Mag je wettelijk gezien je werknemers controleren? door Claudine Hermesdorf voor BG magazine.

WAB: Wijzigingen flexibele arbeid per 1 januari 2020

Flexibele arbeid moet minder flexibel en minder aantrekkelijk worden. Om dat te bereiken wordt de zgn. ketenregeling aangepast en de positie van flexwerkers (oproepkrachten en payrollers) verstevigd.

Bedrijfseconomische redenen ./. reorganisatie

Een bedrijfseconomische reden is een van de zgn. ontslaggronden van artikel 7:669 lid 3 BW. Voor deze ontslagrond dient u een ontslagaanvraag te doen bij het UWV

Zaken mooi én eenvoudig oplossen • Claudine Hermesdorf

Claudine Hermesdorf twijfelde tussen een juridische of kunstzinnige carrière. Beide lijnen zitten in haar familie.  Ze koos voor het recht. ‘In mijn werk wil ik zaken op een mooie, creatieve manier oplossen. Er is esthetiek in schijnbare eenvoud.’ Claudine is pragmatisch, ze pakt door. ‘Ik zie snel een oplossingsrichting.’ Interview door Berry Kessels Claudine Hermesdorf...

Ongepast gedrag in de zorg. Welke stappen neem je als werkgever?

Grensoverschrijdend gedrag schaadt niet alleen de betrokkenen, maar ook de organisatiecliënten. Hoe pak je dit aan het beste aan teneinde schade te voorkomen maar ook zonder schade te veroorzaken?

Mondkapjes,- coronatest- en vaccinatieverplichting in de zorg

Welke mogelijkheden heeft de werkgever om het dragen van een mondkapje, een coronatest of een vaccinatie te verplichten en wat zijn de mogelijke sancties bij een weigering door de werknemer?

Hoe voorkom je ongepast gedrag in de zorg?

Wat als er aanleiding is om te denken dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag én dat de werknemer niet van alle smetten vrij is? Was dit te voorkomen? Natuurlijk is dat nooit helemaal het geval, maar je bent als zorginstelling wel verplicht om er alles aan te doen. Claudine Hermesdorf legt uit dat screening bij de voordeur en...

Mag je wettelijk gezien je werknemers controleren?

Mag een werkgever verborgen camera’s ophangen, monitoringssoftware gebruiken en mailboxen doorzoeken om zijn werknemers te controleren?

Reorganisatie - Stappenplan en handleiding voor een reorganisatie

Van reorganisatieplan tot ontslagprocedure en alles wat daartussen aan de orde is.

NOW 2.0: de (aangepaste) NOW en de TOFA

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid en Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

De regeling geldt voor een periode van drie maanden, ingaande vanaf 1 maart 2020 en wordt eventueel met een periode van drie maanden verlengd.

Slapend dienstverband afwikkelen vóór 31 december 2019?!

De werkgever is verplicht om gehoor te geven aan een verzoek tot beëindiging van een slapend dienstverband.

WAB: wijzigingen ontslagrecht per 1 januari 2020

De WAB heeft ten doel dat er meer werknemers aan de slag komen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarvoor is een heel pakket aan maatregelen voorgesteld.

Mag een ex-werkgever een negatieve referentie of een negatief getuigschrift afgeven?

Of is dat in strijd met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en/of onrechtmatig?

Klaar voor gegevensverwerking ingevolge de AVG ?

Werkt u met persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens van uw klanten? En zo ja, voldoet uw bedrijfsvoering al aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Seminar AVG Compliance

De AVG treedt op 25 mei 2018 in werking en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij bieden u daarom ondersteuning bij het implementatieproces.

Van Idee tot I.E.

Claudine Hermesdorf schreef naar aanleiding van een presentatie tijdens de OPA avond Ideas and Things een artikel over o.a. merkenrecht en hoe je een idee of product kunt beschermen .

Werkgeefster stelt werkneemster op non-actief; de rechter beveelt tewerkstelling.

Ga niet te lichtvaardig om met non-actiefstelling. Het is beter om bij verstoorde samenwerking in gesprek te gaan of de werkneemster tijdelijk andere werkzaamheden aan te bieden.

Disfunctioneren en verbetertraject

Op enig moment is de maat vol en wilt u af van die eeuwig disfunctionerende medewerker. Kan dat zomaar? Weet waar u aan begint!

Aanzegtermijn

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid geldt dat werkgever tijdig aan de werknemer dient aan te geven of de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd. Dat gaat nog vaak mis.

Beoordelingsstress voorkomen? lees deze gouden tips

Over de noodzaak van functionerings- en beoordelingsgesprekken en tips om nutteloze gesprekken te voorkomen…

De aanpak van schijnzelfstandigheid: van VAR naar Modelovereenkomst

Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en moet er gewerkt worden met modelovereenkomsten. Wat zijn de gevolgen?

Arbeidsrecht

27 november 2014 - Veranderingen in het arbeidsrecht; welke weg kiest u?

Het Sociaal Akkoord in vogelvlucht

De belangrijkste wijzigingen op een rij van het nieuwe regeerakkoord.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn