mr. C.M. (Claudine) Hermesdorf

Advocaat - Partner

Claudine Hermesdorf twijfelde tussen een juridische of kunstzinnige carrière. Beide lijnen zitten in haar familie.  Ze koos voor het recht. ‘In mijn werk wil ik zaken op een mooie, creatieve manier oplossen. Er is esthetiek in schijnbare eenvoud.’ Claudine is pragmatisch, ze pakt door. ‘Ik zie snel een oplossingsrichting.’

Wil je meer weten over Claudine? Lees dan het hele interview van Berry Kessels.

Rechtsgebieden

Specialistenverenigingen

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem VAARA
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland VAAN
  • International Association of Privacy Professionals IAPP

Nevenfuncties

Contact

Artikelen Nieuws

Reorganisatie - Stappenplan voor een reorganisatie

Van reorganisatieplan tot ontslagprocedure en alles wat daartussen aan de orde is.

Aankomende wijzigingen wet- en regelgeving – update mei 2023

In de kamerbrief uitwerking arbeidsmarktpakket van 3 april 2023 heeft Minister Van Gennip van SZW aangegeven welke wijzigingen we tegemoet kunnen zien.

Samenwerkingen en overnames in de zorg

Bij samenwerkingsverbanden in de zorg is het in kaart brengen van de interne en externe verhoudingen van belang, evenals het zorgvuldig vastleggen van de afspraken tussen de betrokken partijen. Bij fusies en overnames is een verscheidenheid van juridische aspecten waarmee rekening mee dient te worden gehouden als partijen van plan zijn een dergelijke transactie te bewerkstelligen. Niet alleen de juiste voorwaarden voor de transactie zijn van belang, deze kunnen ook complex zijn vanwege de specifieke regelgeving voor de zorgsector, mededingings- en toestemmingsregels en de gevoeligheid van bepaalde transacties voor de gezondheidszorg.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn