Stappenplan en handleiding voor een reorganisatie

Trefwoorden arbeidsrecht, Arbeidsrecht Datum: 3 december 2020

De redenen voor een reorganisatie kunnen divers zijn. Vaak gaat het om bedrijfseconomische redenen. Denk aan een slechte financiële situatie, het wegvallen of fors verminderen van een subsidie, het verliezen van een aanbesteding. Niet-bedrijfseconomische redenen kunnen zijn dat organisatorische veranderingen nodig zijn vanwege een strategische heroriëntatie op de markt of technologische veranderingen.

Welke achtergrond een reorganisatie ook heeft, een gedegen voorbereiding is onontbeerlijk. Die voorbereiding is nodig om de consequenties van de reorganisatie goed in beeld te brengen.

Wat gaat er in de organisatie gebeuren? Hoe ziet de toekomst eruit na de reorganisatie? Blijft er een levensvatbaar bedrijf over? Verder is een deugdelijke onderbouwing nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo zal er meestal een adviestraject volgen bij de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Ook een eventuele ontslagaanvraag bij UWV vraagt om een gedegen voorbereiding en deugdelijke motivering.

Om u op weg te helpen hebben wij een Stappenplan Reorganisatie ontwikkeld, die u hier vindt. Het stappenplan is door ons nader uitgewerkt in onze Handleiding Reorganisatie. Hierin staat een beschrijving van alle te nemen stappen in het reorganisatietraject. Van reorganisatieplan tot ontslagprocedure en alles wat daartussen aan de orde is. U krijgt niet alleen informatie over de wettelijke verplichtingen, maar ook tips en tricks. Wij kunnen u deze handleiding (gratis) mailen indien u daartoe een volledige aanvraag doet via onderstaand  aanmeldformulier. U gaat daardoor ook akkoord met opname van uw gegevens in ons relatiebestand. In dit verband wordt verwezen naar onze privacyverklaring.

Aanvraagformulier Handleiding Reorganisatie

.