RA mr. A.H.M. (Anton) Bouwmeister

Advocaat - Partner en Rechtsanwalt (D)

Anton Bouwmeisters Stärke liegt in komplexen juristischen Angelegenheiten. Er ist detailorientiert und setzt auf langfristige Mandantenbeziehungen. Mit seiner doppelten Zulassung als Rechtsanwalt in den Niederlanden und in Deutschland hat er langjährige Erfahrung in internationalen, grenzüberschreitenden Fragen. Seine Fachgebiete liegen im Unternehmensrecht , (Um)Strukturierungen, Mergers und Acquisitions und Arbeitsrecht. Als Vorstandsmitglied zahlreicher Vereine, unter anderem der Deutsch-Niederländischen Rechtsanwaltsvereinigung, ist er außerdem gesellschaftlich engagiert.

Rechtsgebiete

  • Gesellschaftsrecht
  • Handelsrecht
  • Arbeitsrecht
  • German Desk

Fachverbände

  • Vereinigung der Arbeitsrechtsanwälte Ressort Arnheim VAARA
  • Niederländische Vereinigung der Arbeitsrechtsanwälte VAAN
  • Deutscher Anwaltverein und Europäischer Anwaltverein DAV
  • Deutsch-Niederländische Rechtsanwaltsvereinigung DNRV
  • Europäische Arbeitnehmervereinigung DACH DACH

Zusätzliche Funktionen

Rechtsgebieden

Contact

Artikelen Nieuws

Reorganisatie - Stappenplan voor een reorganisatie

Van reorganisatieplan tot ontslagprocedure en alles wat daartussen aan de orde is.

Samenwerkingen en overnames in de zorg

Bij samenwerkingsverbanden in de zorg is het in kaart brengen van de interne en externe verhoudingen van belang, evenals het zorgvuldig vastleggen van de afspraken tussen de betrokken partijen. Bij fusies en overnames is een verscheidenheid van juridische aspecten waarmee rekening mee dient te worden gehouden als partijen van plan zijn een dergelijke transactie te bewerkstelligen. Niet alleen de juiste voorwaarden voor de transactie zijn van belang, deze kunnen ook complex zijn vanwege de specifieke regelgeving voor de zorgsector, mededingings- en toestemmingsregels en de gevoeligheid van bepaalde transacties voor de gezondheidszorg.

Overeenkomsten in de zorg

Overeenkomsten worden aan de lopende band gesloten. Ook binnen de zorg. De wet stelt bijzondere eisen aan bepaalde zorgovereenkomsten, zoals de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Het is essentieel om te weten of de zorgovereenkomst voldoet aan deze eisen. De Kempenaer Advocaten helpt bij vragen over overeenkomsten binnen de zorg.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn