RA mr. A.H.M. (Anton) Bouwmeister

Advocaat - Partner en Rechtsanwalt (D)

Nationale en internationale samenwerkingsverbanden, (her)structureringen, fusies en overnames, dat is waar  Anton Bouwmeister op z’n best is. Hij ziet het als een uitdaging om oplossingen te bedenken voor complexe situaties of processen, en daarbij mensen en belangen bij elkaar te brengen. De beste oplossing is immers een oplossing die breed gedragen wordt en duurzaam is.

Lees meer over Anton.

Rechtsgebieden

Specialistenverenigingen

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem VAARA
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland VAAN
  • Deutsche Anwaltverein en Europäische Anwaltverein DAV
  • Duits-Nederlandse Advocatenvereniging DNRV
  • Europäische Anwaltsvereinigung DACH DACH

Nevenfuncties

Contact

Artikelen Nieuws

Samenwerken in de zorg

samenwerking en samenwerkingsvormen samenwerking met private partij sectoroverschrijdende samenwerking ZBC’s oprichting ZBC’s fusies/overnames en andere samenwerkingsvormen governance (Bestuur, Raad van Toezicht, OR, CR, medisch eindverantwoordelijke) concernvorming overnames

Overeenkomsten in de zorg

(zorg) overeenkomsten Overeenkomsten kunnen worden opgezegd als dit is afgesproken. Dit geldt ook voor zorgovereenkomsten. Aan de opzegging van zorgovereenkomsten kunnen zware eisen worden gesteld. De gedachte hierachter is dat de zorgvrager afhankelijk is van de zorghulpverlener en het onwenselijk is als de zorgvrager plotseling zonder zorg komt te zitten.  In een reeks van artikelen...

Arbeid in de zorg

arbeidsongeschiktheid CAO faillissement en doorstart zorginstelling kwaliteit – wie is verantwoordelijk? medezeggenschap (discussies met ondernemingsraden, advies- en instemmingsaanvragen) mededinging MSB én de individuele specialist – wettelijke verantwoordelijkheden Ondernemingsraad Ontslag Cliëntenraden Opdrachtovereenkomst pensioen RvB – wettelijke verantwoordelijkheden Reorganisatie Sociaal plan WNT Winstuitdeling Arbeidsvoorwaarden WAB: Wijzigingen flexibele arbeid per 1 januari 2020

Over Anton Bouwmeister

Nationale en internationale samenwerkingsverbanden, (her)structureringen, fusies en overnames, dat is waar  Anton Bouwmeister op z’n best is. Hij ziet het als een uitdaging om oplossingen te bedenken voor complexe situaties of processen, en daarbij mensen en belangen bij elkaar te brengen. De beste oplossing is immers een oplossing die breed gedragen wordt en duurzaam is.

Bedrijfseconomische redenen ./. reorganisatie

Een bedrijfseconomische reden is een van de zgn. ontslaggronden van artikel 7:669 lid 3 BW. Voor deze ontslagrond dient u een ontslagaanvraag te doen bij het UWV

De Kempenaer Advocaten and B-solutions 2.0

AEBR, in cooperation with DG REGIO, just opened a new call for proposals on 12 April 2022 under the b-solutions 2.0 initiative to tackle legal and administrative obstacles hindering cross-border cooperation along EU borders. De Kempenaer Advocaten is pleased to share that Anton Bouwmeister and Marlene Plaß, who are acknowledged as experts in the areas...

Samenwerken in de non-profit sector; voorkom onnodige BTW heffing !

Het leerstuk Kosten voor gemene rekening (KVGR), de VIJF vereisten Samenwerken in de non-profitsector (veelal organisaties in de zorgsector of woningcorporaties) wordt nog al eens onaangenaam beïnvloed doordat aan de samenwerkingspartners btw in rekening moet worden gebracht over kosten die zij samen dragen en/of diensten die zij elkaar verlenen. Die betaalde btw kan de betreffende...

De Kempenaer Advocaten prepared Expert Reports on solving cross-border obstacles in the EU

On December 10, 2020, the Association of Border Regions (AEBR) and the European Commission launched an initiative to publish Expert Reports in the framework of the b-solutions project. De Kempenaer Advocaten is pleased to share that four of the Expert Reports were prepared by Anton Bouwmeister and Marlene Plaß, as acknowledged experts in the areas...

Voorkom persoonlijke aansprakelijkheid als Geschäftsführer

Nederlanders die een functie als Geschäftsführer van een Duitse vennootschap bekleden en in moeilijkheden verkeren, zijn veel sneller persoonlijk aansprakelijk dan in Nederland.

Reorganisatie - Stappenplan en handleiding voor een reorganisatie

Van reorganisatieplan tot ontslagprocedure en alles wat daartussen aan de orde is.

Een nieuwe ondernemingsvorm voor maatschappelijke ondernemingen: BVm

Met de BVm kan de maatschappelijke onderneming een betere marktpositie verkrijgen.

Internationale Handelskoop in Corona tijd (onder het Weens Koopverdrag)

Ook al is Nederlands of Duits recht op de internationale koopovereenkomst van toepassing, de regels van het Weens Koopverdrag gelden ook en moeten zelfs als eerste worden toegepast.

Internationale handelskoop: gebrekkig product maar geen geld terug ?! 7 richtlijnen om problemen te voorkomen

Bij een internationale handelskoop kan het maar zo gebeuren dat u een gebrekkig product heeft gekocht maar toch geen geld terug krijgt. Terugbetaling is mogelijk als u handelt overeenkomstig onderstaande richtlijnen.

Aanzegtermijn

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid geldt dat werkgever tijdig aan de werknemer dient aan te geven of de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd. Dat gaat nog vaak mis.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn