RA mr. A.H.M. (Anton) Bouwmeister

Advocaat - Partner en Rechtsanwalt (D)

Nationale en internationale samenwerkingsverbanden, (her)structureringen, fusies en overnames, dat is waar  Anton Bouwmeister op z’n best is. Hij ziet het als een uitdaging om oplossingen te bedenken voor complexe situaties of processen, en daarbij mensen en belangen bij elkaar te brengen. De beste oplossing is immers een oplossing die breed gedragen wordt en duurzaam is.

Lees meer over Anton.

Rechtsgebieden

Specialistenverenigingen

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem VAARA
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland VAAN
  • Deutsche Anwaltverein en Europäische Anwaltverein DAV
  • Duits-Nederlandse Advocatenvereniging DNRV
  • Europäische Anwaltsvereinigung DACH DACH

Nevenfuncties

Contact

Artikelen Nieuws

Reorganisatie - Stappenplan voor een reorganisatie

Van reorganisatieplan tot ontslagprocedure en alles wat daartussen aan de orde is.

Samenwerkingen en overnames in de zorg

Bij samenwerkingsverbanden in de zorg is het in kaart brengen van de interne en externe verhoudingen van belang, evenals het zorgvuldig vastleggen van de afspraken tussen de betrokken partijen. Bij fusies en overnames is een verscheidenheid van juridische aspecten waarmee rekening mee dient te worden gehouden als partijen van plan zijn een dergelijke transactie te bewerkstelligen. Niet alleen de juiste voorwaarden voor de transactie zijn van belang, deze kunnen ook complex zijn vanwege de specifieke regelgeving voor de zorgsector, mededingings- en toestemmingsregels en de gevoeligheid van bepaalde transacties voor de gezondheidszorg.

Overeenkomsten in de zorg

Overeenkomsten worden aan de lopende band gesloten. Ook binnen de zorg. De wet stelt bijzondere eisen aan bepaalde zorgovereenkomsten, zoals de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Het is essentieel om te weten of de zorgovereenkomst voldoet aan deze eisen. De Kempenaer Advocaten helpt bij vragen over overeenkomsten binnen de zorg.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn