Inhoudsopgave

Over Anton Bouwmeister

Nationale en internationale samenwerkingsverbanden, (her)structureringen, fusies en overnames, dat is waar  Anton Bouwmeister op z’n best is. Hij ziet het als een uitdaging om oplossingen te bedenken voor complexe situaties of processen, en daarbij mensen en belangen bij elkaar te brengen. De beste oplossing is immers een oplossing die breed gedragen wordt en duurzaam is.

‘Daarbij is een gedegen voorbereiding, maar vooral ook communicatie en openheid belangrijk. Ik laat dat zien en probeer aan te geven wat het belang is’.

Hij kijkt niet alleen naar wat hij noemt ‘de techniek van de fusie’. Hij signaleert verschillen in cultuur tussen bedrijven.

‘Daar moet je altijd veel aandacht aan besteden want daarop kunnen samenwerkingsverbanden stuk lopen. Ik besteed in mijn samenwerkingsdocument altijd uitvoerig aandacht aan de voordelen en nadelen van de beoogde samenwerking en aan wat er goed is bij de partners en wat minder goed.’

Uiteindelijk moet het doel wel bereikt worden. Daarbij helpt hem de Rotterdamse mentaliteit. De stad waar hij opgeleid is.

‘De klus moet wel geklaard worden’.

Anton vervult dan ook het liefst de rol van ondernemingsadviseur, bedenker en begeleider van veranderingsprocessen. Hij is met name werkzaam voor cliënten in de zorgsector en het (internationale) bedrijfsleven.

German Desk

Anton Bouwmeister is behalve als advocaat in Nederland ook ingeschreven als Rechtsanwalt in Duitsland. In 1993 heeft het Europese Hof bepaald dat er vrij verkeer van goederen en diensten is in de Unie. Vanaf dat moment kon je als Europese advocaat ook in een andere lidstaat als advocaat toegelaten worden. Daarvoor moest hij wel eerst de, behoorlijk pittige, Eignungsprüfung afleggen, en aantonen dat je tenminste hetzelfde niveau hebt als de Duitse advocaten zelf, niet alleen qua kennis, maar ook qua ervaring en taalkennis.

Dat alles maakt hem tot een waardevolle adviseur voor bedrijven die grensoverschrijdend zaken doen. Hij is bestuurslid van de Duits-Nederlandse advocatenvereniging en inmiddels ook als expert voor gezondheidsrecht en arbeidsrecht verbonden aan de Association of European Border Regions, de organisatie van Europese grensregios’s. Anton is als expert betrokken bij de advisering van de Europese Commissie  over juridische en administratieve obstakels bij grensoverschrijdende samenwerkingen.

In de praktijk zijn ogenschijnlijk kleine verschillen in taal, cultuur en recht die het zakendoen tussen Nederlandse en Duitse bedrijven enorm kunnen bemoeilijken. Daarom geeft de German Desk van De Kempenaer meer dan alleen juridisch advies. Bouwmeister en zijn twee collega’s, die allebei Duitstalig opgegroeid zijn, geven ook tips over hoe je op te stellen in gesprekken en onderhandelingen. Daarbij streven zij er naar om de cliënt zich thuis te laten voelen in het buitenland: “feeling home abroad”. Wij hebben tips voor Nederlandse cliënten die willen samenwerken met Duitse partijen. Bijvoorbeeld door zich vooral op de kwaliteit van de producten en de onderneming te richten, en zich rekenschap te geven van de hiërarchische verhoudingen in het Duitse bedrijfsleven. Een Duitse zakenpartner is daar nl. eerst en vooral in geïnteresseerd. Voor Duitse cliënten hebben we bijvoorbeeld de tip om zich in het begin juist ook op de relatie met de Nederlanders te focussen en de toch informelere omgang. Als nl. het vertrouwen van een Nederlander is gewonnen, wil deze in de regel ook wel samenwerken.

Anton Bouwmeister is geboren en getogen in de regio en woont er alweer vele jaren. Hij doet veel in de lokale gemeenschap. Hij was voorzitter van de ondernemingsvereniging, voorzitter van de Stichting Maatschappelijke Gezondheidszorg, voorzitter van de wielervereniging.

‘Ik ben nogal snel mee aan het organiseren.’

Een bijzondere nevenfunctie vervult hij voor de VVCS, de vakbond voor profvoetballers. Hij is penningmeester van de stichting die profvoetballers met grote schulden helpt. Op het eerste gezicht bijzonder dat dat nodig is. Dat ligt genuanceerder, zegt Bouwmeister. Ook profvoetballers zijn mensen.

Anton Bouwmeister werkt, is maatschappelijk actief en fietst ook nog enkele keren per week.

‘Ach, ik kan gemakkelijk plannen en werk ook ’s avonds of ’s nachts als het nodig is. Contracten komen altijd onder tijdsdruk tot stand. Ik doe veel zelf, ben aanspreekpunt. Dat is logisch. We hebben een dienstverlenend beroep.’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neemt contact op met een van onze specialisten. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

RA mr. A.H.M. (Anton) Bouwmeister...

Advocaat - Partner en Rechtsanwalt (D)

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn