Inhoudsopgave

Zaken mooi én eenvoudig oplossen • Claudine Hermesdorf

Claudine Hermesdorf twijfelde tussen een juridische of kunstzinnige carrière. Beide lijnen zitten in haar familie.  Ze koos voor het recht. ‘In mijn werk wil ik zaken op een mooie, creatieve manier oplossen. Er is esthetiek in schijnbare eenvoud.’ Claudine is pragmatisch, ze pakt door. ‘Ik zie snel een oplossingsrichting.’

Interview door Berry Kessels

Claudine Hermesdorf groeide op in een dorp dat tegen Maastricht geplakt zit. Een stad met een geheel eigen cultuur, zeker toen, katholiek en op zichzelf gericht. Haar familie was liberaal en vrijzinnig. Haar vader kwam uit Nijmegen, haar moeder was een echte Maastrichtse met  Indische roots. Hun dochter ging naar Nijmegen om rechten te studeren. ‘Ik heb bewust gekozen voor Gelderland, het gebied Arnhem-Nijmegen. Ik ben hier echt thuis en ik wilde destijds graag weg uit Maastricht.’ 

Kunst of recht

Haar vader was restaurateur van schilderijen, maar er waren ook juristen in haar familie. De juridische en de kunstzinnige lijnen werden voortgezet in haar generatie. Haar zus is kunsthistorica en zij koos voor het recht. ‘Ik heb overwogen om restaurateur te worden, maar daar vond mijn vader mij te ongedurig voor. Daarbij was ik maatschappelijk geëngageerd en werd me van verschillende kanten aangeraden om voor het recht te kiezen.’

Creatief en oplossingsgericht

Haar Maastrichtse wortels verraden zich in haar elegante kledingkeuze. Ze lacht graag en praat zonder meel in de mond. ‘Ik hou ervan om op de eenvoudigst mogelijke manier tot een oplossing te komen. Ik klus graag in huis om dingen mooi te maken. In mijn werk wil ik zaken op een mooie, creatieve manier oplossen. Er is esthetiek in schijnbare eenvoud. Misschien is dat wel die artistieke erfenis van mijn familie. We moeten het allemaal niet zo moeilijk willen doen. Ik zie snel een oplossingsrichting.’ Claudine Hermesdorf is kantoorvoorzitter van De Kempenaer en drager van het DNA van De Kempenaer.

‘We bekijken een zaak van alle kanten maar nemen wel een besluit. Om zo een helder advies te kunnen geven.’

Netlaw

De Kempenaer participeert in Netlaw, het grootste en oudste netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren in Nederland. De aangesloten kantoren versterken en helpen elkaar om hun dienstverlening efficiënter, effectiever, beter en goedkoper te maken. Als middelgroot kantoor kan De Kempenaer zo met de andere kantoren een eigen academie in stand houden met cursussen voor advocaten, die jaarlijks studiepunten moeten halen om gespecialiseerd hun professie te kunnen blijven uitoefenen.
‘Daarnaast wisselen we veel kennis uit over kantoorzaken zoals P&O en verzekeringen. Met veertien kantoren en vijfhonderd advocaten gezamenlijk kunnen we ook gemakkelijk achtervang of bepaalde expertise, mochten we die niet in huis hebben, regelen. En als iemand met een zaak bij ons komt waar een tegengesteld belang is met een bestaande cliënt dan kunnen we doorverwijzen naar een van de kantoren uit dit netwerk.’

Van strafrecht naar arbeids- en ondernemingsrecht

Als advocaat begon zij in het strafrecht. ‘Ik dacht in het begin: zedenzaken doe ik niet. Maar ik deed het toch omdat ik vind dat als je strafrecht doet, je in alles binnen dat rechtsgebied moet doen. Ik ben ongeveer tien jaar geleden gestopt met strafzaken omdat het uiteindelijk niet meer te combineren was met de andere rechtsgebieden, mijn werk als bestuurder en overige bezigheden.’
In haar huidige praktijk concentreert ze zich op arbeids- en ondernemingsrecht. Beide specialisaties brachten haar terug in de wereld van kunst en cultuur. De Kempenaer gaat verder dan juridisch advies alleen en kiest bewust voor echte verbinding met cultuur.

‘We sponsoren culturele initiatieven en nemen zitting in besturen. En zeker, het brengt ons ook klanten of in ieder geval contacten met mogelijke klanten.’

Cultureel geëngageerd

Ze houdt erg van podiumkunsten en was als bestuurder al  langer actief in de toneelwereld. ‘Oerol vind ik leuk of Cirque de la Liberté hier in Arnhem-Zuid. Namens kantoor neem ik met een paar collega’s ook deel aan DeCultuurclub, de businessclub van Musis & Stadstheater, waarmee we mooie voorstellingen bezoeken. Verder ben ik lid van de raad van toezicht van Festival H80 en bestuurslid van Focus Filmtheater in Arnhem’. Met Focus maakte ze het hele proces van de nieuwbouw in de Arnhemse binnenstad mee. ‘Dat was superinteressant. Het ging niet alleen om nieuwbouw maar ook om professionalisering van de organisatie.’
Bij De Kempenaer kan ze zichzelf zijn. ‘Er is onderling vertrouwen. Ik kan met allerlei vragen naar een collega lopen. We zijn laagdrempelig. Er is veel kwaliteit. We nemen ons vak serieus en we vinden onze klanten belangrijk.’

Sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Ze werkte aanvankelijk in de sociale advocatuur. Kantoor De Kempenaer doet in beginsel géén zaken op toevoegingsbasis (in de volksmond ‘pro-Deowerk’), maar dat wil niet zeggen dat ze alle zaken factureren aan de klant. We doen heel vaak dingen écht voor niks, voor goede doelen bijvoorbeeld. En start-ups zijn ons sympathiek.’ Ze geeft het voorbeeld van Maison the Faux, een rebels modehuis in Arnhem dat zich vooral manifesteert met bijzondere projecten en minder met draagbare kleding. ‘Wij zoeken naar wat ons verbindt. Wij hebben hen geholpen bij een zaak over intellectueel eigendom. En zij hebben twee moderne toga’s voor ons ontworpen.’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

De mens achter de zaak

Al bijna twee jaar beheerst corona ons leven. Met mondkapjes, lockdowns, anderhalve meter en videocalls. We missen het persoonlijk contact. We ontberen gesprekken over andere zaken dan de inhoud en dat is jammer. Wij denken dat ook de ‘koetjes en de kalfjes’ bijdragen aan wederzijds begrip – noodzakelijk om goed ons werk te doen. Daarom plaats(t)en we vanaf februari 2022 iedere week een interview door Berry Kessels met onze mensen. In ‘de mens achter de zaak’ en ‘het team achter de advocaat‘ leert u ons beter kennen.

mr. C.M. (Claudine) Hermesdorf...

Advocaat - Partner

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn