Energie & Duurzaamheid

Energie steken in transitie? Met recht verduurzamen. Daar maken wij een punt van.

De thema’s Energie en Duurzaamheid gaan hand in hand. De ambitieuze doelstellingen uit het Klimaatakkoord vergen omvangrijke veranderingen in de manier waarop we met energie omgaan, zowel op nationaal als op Europees niveau. Niet alleen de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen spelen daarin een belangrijke rol, ook de innovaties op het gebied van bijvoorbeeld wind-, water- en zonne-energie en het hergebruik van energie uit industriële bronnen zijn daarbij van belang.

Onze cliënten

Wij werken voor bedrijven die actief zijn in de maakindustrie, chemische industrie, papierindustrie en recycling en voor fabrikanten en leveranciers van huishoudelijke elektronica, verpakkingsmaterialen, etc. Ook adviseren we bedrijven die actief zijn in de energiesector en voor nutsbedrijven.

Advies en ondersteuning

De ontwikkelingen en de wet- en regelgeving in de energiesector zijn volop in beweging en kunnen op lokaal of regionaal niveau verschillen. Deze ontwikkelingen volgen we nauwgezet. Onze advocaten nemen u deze zorg uit handen en helpen u om structuur aan te brengen in het transitieproces en te adviseren over nieuwe ontwikkelingen in de energiesector. Wij adviseren onder andere bij:

  • Het ontwikkelen van zonne-en windenergieparken;
  • Het verduurzamen van bestaande bedrijfsprocessen;
  • Het opzetten en inrichten van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven in de techniek en industrie op het gebied van duurzaamheid;
  • Het voeren van overleg en het begeleiden van innovatieve trajecten met overheden (zoals gemeente, provincie en waterschap) en andere stakeholders (zoals nutsbedrijven, omwonenden en betrokken ondernemers).

Daarbij maken we gebruik van onze eigen expertise op verschillende disciplines (ondernemingsrecht, contractenrecht, energierecht, bestuurs- en omgevingsrecht, bouwrecht, arbeidsrecht, etc.) alsmede van de gedegen kennis van lokale experts waarmee we regelmatig samenwerken (fiscalisten, notarissen, etc.).

Meer weten over onze expertise m.b.t. Energie & Duurzaamheidzaken?
Neem dan contact op met een van onze advocaten

Meer lezen over Energie & Duurzaamheid

Vergunning voor zonnepark juridisch vaak lastig aan te vechten

De aanleg van zonneparken leidt vaak tot weerstand van omwonenden. Dat hun – op zich legitieme – bezwaren niet altijd hout snijden, blijkt wel uit deze zaak.

Raad van State adviseert over wetsvoorstel Energiewet

Op 6 februari 2023 is het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het concept wetsvoorstel Energiewet openbaar gemaakt. In de nieuwe Energiewet moeten nieuwe regels over energiemarkten en energiesystemen worden opgenomen.

Bekijk alle artikelen

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn