mr. A. P. (Arjan) Loo

Advocaat - Senior

Rechtsgebieden

Specialistenverenigingen

  • Vereniging voor Milieurecht VMR
  • Vereniging van Vastgoed Juristen VVJ
  • Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten VBR-A
  • Vereniging voor Bestuursrecht VAR
  • Nederlandse Juristen Vereniging NJV

Contact

Artikelen Nieuws

Gemeentelijk beleid bindt: afwijken kan incidenteel en gemotiveerd, niet structureel

Op diverse vlakken hanteren gemeenten beleid over de wijze waarop haar bestuursorganen bevoegdheden uitoefenen. Bijvoorbeeld bij de vraag of een nieuwe woningbouwontwikkeling aanvaardbaar is. Procedureel kunnen beleidsregels zijn opgesteld of al dan niet medewerking kan worden verleend om af te wijken van het bestemmingsplan. Of inhoudelijk kunnen beleidsregels zijn opgesteld over de vraag welke parkeerbehoefte of mate van welstand voor de nieuwe ontwikkeling wordt vereist. Ook kan er sprake zijn van zogenoemd Damoclesbeleid, waarin wordt aangegeven hoe in een gemeente met sluiting van drugspanden wordt omgegaan.

Het blijft (blijkbaar) lastig wanneer er sprake is van een bestuursrechtelijk ‘besluit’

In Nederland kan alleen bezwaar worden gemaakt en vervolgens beroep bij de bestuursrechter worden ingediend als er sprake is van een ‘besluit’ in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Regelmatig wordt tot aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) geprocedeerd enkel en alleen over de vraag of er wel sprake is van een besluit.

Afkapgrens stikstofberekening tot 25 kilometer is aanvaardbaar

Eventuele effecten daarbuiten zijn niet meer toe te rekenen aan een individuele ontwikkeling. Voor de (bouw)praktijk is dit een positief oordeel.

Zorg en overheid

concentratietoezicht ACM, NZa boetebesluiten van ACM, NZa of CBP privatisering bestemmingsplan en planontwikkeling herbestemming vastgoed subsidies – verstrekken of intrekken toelating WTZi/WTZa vastgoed vergunningen – verlenen of intrekken zorgfinanciering bouwen/renoveren normatieve huisvestingscomponent

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn