Rechtsgebieden

Bestuursrecht en omgevingsrecht

Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen de burgers en de overheid. Onze bestuursrechtadvocaten hebben ruime ervaring met openbare-orderecht, toegang tot informatie van publiek belang (Wet open overheid), omgevingsrecht (o.a. milieurecht, ruimtelijk bestuursrecht, natuurbeschermingsrecht), onteigeningsrecht, subsidierecht, sanctierecht en overheidsprivaatrecht waaronder ook overheidsaansprakelijkheid en nadeelcompensatie.

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht vormt een groot deel van het bestuursrecht en omvat alle regelgeving over de fysieke leefomgeving. Denk daarbij aan regels over bouwwerken, water, bodem, lucht en natuur. Deze regels zijn nu nog te vinden in afzonderlijke wet- en regelgeving. Binnenkort wil het Rijk deze regels bundelen in de Omgevingswet. Deze nieuwe wet en de onderliggende regelgeving zijn grotendeels gereed en wachten op inwerkingtreding.

Onze cliënten

Wij werken voor overheden, projectontwikkelaars, ondernemers, instellingen en particulieren. Samen met hen zoeken wij naar oplossingen waarbij we een zo groot mogelijk draagvlak creëren bij alle betrokkenen.

Advies en ondersteuning

Overheidsorganen nemen veelvuldig besluiten. Deze besluiten gaan over uiteenlopende zaken. Denk aan subsidies, vergunningen, ontheffingen, bestemmingsplannen, handhavingsbesluiten, etc. In de loop van de tijd is het bestuursrecht steeds omvangrijker en ingewikkelder geworden. Zeker met de Omgevingswet in aantocht. Verder ondergaat het bestuursrecht in toenemende mate invloed van het Europees recht. Wij helpen u graag de regelgeving helder te krijgen en toe te passen. Dat doen we door middel van praktische adviezen, minnelijke schikkingen of scherpzinnig procederen. Daarbij ondersteunen wij u bij voorbereidings-, bezwaar- of beroepsprocedures.

Wet- en regelgeving

Wij plaatsen op onze website updates over nieuwe wet- en regelgeving. Uiteraard kunnen wij u voorzien van een verdere toelichting. Daarnaast kunnen wij met u bezien of u al aan de nieuwe regels voldoet resp. welke actie daarvoor nodig is.

Zaken en onderwerpen

H

N

V

W

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

Relevante artikelen

Bij overtreding moet boete worden opgelegd, niet alleen een waarschuwing

Mag een bestuursorgaan volstaan met het geven van een waarschuwing als een overtreding is begaan? Nee, het moet ‘handhavend optreden’ en dat houdt in: beboeten. Een bestuursorgaan dat bevoegd is om handhavend op te treden, moet bij een overtreding

Pro-Zwarte Pietstichting mag Sinterklaasintocht niet tegenhouden

Een stichting wil dat alleen Zwarte Pieten, en geen roetveegpieten of anders gekleurde pieten, deelnemen aan de Sinterklaasintocht en eist bij de rechter dat een voor de intocht verleende evenementenvergunning wordt ingetrokken. Daarbij beroept zij

Bekijk alle artikelen

De specialist(en)

mr. E.L.C. (Evelien) van de Vorle

Advocaat

Vacature Bestuursrecht | Omgevingsrecht

advocaat medewerker
  • +31 (0)26 3522 824

mr. J.G. (Jurian) Bos

Advocaat - Senior

Vacature Vastgoed: Aanbestedingsrecht • Bouwrecht • Bestuursrecht • Huurrecht • Omgevingsrecht

Advocaat
  • 026 3522 888

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn