Inhoudsopgave

Update wet- en regelgeving bestuursrecht juni 2022 • Tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken

In dit overzicht stippen wij aan welke nieuwe wet- en regelgeving u te wachten staat. Uiteraard kunnen wij u voorzien van een verdere toelichting. Daarnaast kunnen wij met u bezien of u al aan de nieuwe regels voldoet resp. welke actie daarvoor nodig is. 

Tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken

Per 1 juli 2022 treedt een deel van de Tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken in werking. Voluit gaat het om het besluit van 3 mei 2022 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele besluiten op grond van de Omgevingswet in verband met jurisprudentie over windturbineparken.

De Tijdelijke overbruggingsregeling bevat algemene regels voor windturbineparken. Met deze tijdelijke regeling beoogt de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (“Staatssecretaris”) een leemte in de regelgeving op te vullen. Deze leemte is ontstaan door een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) van 30 juni 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1395). Klik hier voor de uitspraak van de Afdeling. Kort gezegd heeft de Afdeling geoordeeld dat voor de algemene regels voor windturbines in paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit en in paragraaf 3.2.3 van de Activiteitenregeling een planmilieueffectrapport (“plan-MER”) had moeten worden gemaakt. Dat is niet gebeurd. Dit betekent dat deze windturbinebepalingen voor windturbineparken met ten minste drie windturbines buiten toepassing moeten worden gelaten. Voor deze windturbineparken gelden dus geen algemene regels meer. De windturbinebepalingen gelden nog wel als het gaat om één of twee (losse) windturbines.

Het rechtsvacuüm voor windturbineparken acht de Staatssecretaris ongewenst. Hierdoor is namelijk onzekerheid ontstaan over de vraag hoeveel milieuhinder een windturbinepark met drie of meer windmolens mag veroorzaken. Om dit probleem op te lossen is gestart met het opstellen van een plan-MER. Deze procedure duurt enkele jaren. Voor de tussentijd geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling. De bepalingen van de overbruggingsregeling komen inhoudelijk overeen met de eerdere windturbinebepalingen van het Activiteitenbesluit (die op last van de Afdeling dus buiten toepassing moeten blijven). De Staatssecretaris meent dat dit zo kan, omdat het herstellen van milieubescherming een dwingende reden oplevert.

De Tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken is gepubliceerd in Staatsblad 2022, 181. Klik hier voor de regeling.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Wijzigingen in wet- en regelgeving

Op onze website plaatsen wij updates van wet- en regelgeving op het gebied van bestuurs- en omgevingsrecht. Wij kunnen u uiteraard voorzien van een verdere toelichting en met u bezien of u al aan de nieuwe regels voldoet en wat dit voor u betekent. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

 

 

mr. E.L.C. (Evelien) van de Vorle...

Advocaat

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn