mr. P.C.M. (Pedro) Heinen

Advocaat - Partner

Pedro Heinen ging na de middelbare school het leger in en werken voor de militaire inlichtingendienst. Het advies om officier te worden en naar de Koninklijke Militaire Academie te gaan, de sloeg hij in de wind. In plaats daarvan koos hij voor Rechten. Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht en het omgevingsrecht: de wereld van wetten en regels voor overheden, burgers en bedrijven.

Wil je meer weten over Pedro? Lees dan het hele interview door Berry Kessels

Rechtsgebieden

Specialistenverenigingen

  • Vereniging voor Bouwrecht VBR
  • Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten VBR-A
  • Vereniging voor Milieurecht VMR

Contact

Artikelen Nieuws

Zorg en overheid

concentratietoezicht ACM, NZa boetebesluiten van ACM, NZa of CBP privatisering bestemmingsplan en planontwikkeling herbestemming vastgoed subsidies – verstrekken of intrekken toelating WTZi/WTZa vastgoed vergunningen – verlenen of intrekken zorgfinanciering bouwen/renoveren normatieve huisvestingscomponent

Omgevingswet

Per 1 januari 2021 zou de Omgevingswet (eindelijk) in werking treden. Deze wet bundelt wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet vereenvoudigt het huidige wettelijk kader voor ruimtelijke projecten en beoogt een integrale benadering van de verschillende facetten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. De datum van 1...

ABRvS 18-05-2022

De Gemeentestem 2022/72 | Handhaving vakantiepark. Geen definitiebepaling van perceel in het Bor.  Stolpboerderij geen hoofdgebouw. Recreatiewoningen geen bijbehorende bouwwerken. Berging met veranda niet vergunningvrij. (Texel)
De rechtbank heeft ten onrechte de stolpboerderij als hoofdgebouw aangemerkt. Dat de stolpboerderij er als eerste stond en daarmee volgens partijen het oorspronkelijke hoofdgebouw was, maakt dat, wat daar ook van zij, gezien de omschrijving van hoofdgebouw in artikel 1 van bijlage II van het Bor, niet anders. De recreatiewoningen zijn daarom geen bijbehorende bouwwerken bij de stolpboerderij.

Update wet- en regelgeving bestuursrecht juni 2022 • Tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken

In dit overzicht stippen wij aan welke nieuwe wet- en regelgeving u te wachten staat. Uiteraard kunnen wij u voorzien van een verdere toelichting. Daarnaast kunnen wij met u bezien of u al aan de nieuwe regels voldoet resp. welke actie daarvoor nodig is.  Tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken Per 1 juli 2022 treedt een deel van...

Hapsnap is niet aan Pedro Heinen besteed

Pedro Heinen ging na de middelbare school het leger in en werken voor de militaire inlichtingendienst. Het advies om officier te worden en naar de Koninklijke Militaire Academie te gaan sloeg hij in de wind. In plaats daarvan koos hij voor Rechten. Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht en het omgevingsrecht: de wereld van wetten...

ABRvS 18-07-2018

Gemeentestem 2018/178: Functiewijziging door vestiging van een leisurecentrum in bestaand leegstaand gebouw waarop een bedrijfsbestemming rust.

ABRvS 18-04-2018

De Gemeentestem 2018/177 | Beperkte functiewijziging en gedeeltelijke brancheverruiming door vestiging van Decathlon in een campingwinkel is geen (wijziging van een) stedelijke ontwikkelproject.

AvBrS 21-02-2018

De Gemeentestem 2018/135 | Verhouding Bor-regeling versus bestemmingsplanregels met het oog op vergunningenvrij bouwen.

AVBrS 25-10-2018

De Gemeentestem 2018/37 | Indirecte planschade. Het normaal maatschappelijk risico (NMR). Geen toepassing van de wettelijke forfaitaire drempel van 2% van de waarde van de onroerende zaak.

ABRvS 25-10-2017

De Gemeentestem 2018/32 | Vergewisplicht betreffende de onafhankelijkheid van e door de gemeente geraadpleegde deskundige.

ABRvS 13-09-2017

De Gemeentestem 2018/20 Wel sprake van een provinciaal belang. Geen noodzaak tot het geven van een reactieve aanwijzing. Exceptieve toetsing algemeen verbindende voorschriften van provinciale verordening. (Hilvarenbeek)

ABRvS 08-03-2017

Gemeentestem 2017/98. Bestemmingsplan. Planregel met dynamische verwijzing naar Parkeerregels. Flexibiliteit versus rechtszekerheid. Noot P.C.M. Heinen.

ABRvS 12-04-2017

De Gemeentestem 2017/158. Intrekking reactieve aanwijzingsbesluit door GS. Noot: P.C.M. Heinen

ABRvS 30-11-2016

De Gemeentestem 2017/157. Reactieve aanwijzing is voldoende herleidbaar tot zienswijze. Noot: P.C.M. Heinen

ABRvS 01-06-1016

De Gemeentestem, 2016, 109

ABRvS 23-03-2016

De Gemeentestem 2016, 113

ABRvS 03-02-2016

De Gemeentestem 2016, nr. 58

ABRvS 17-12-2014

De Gemeentestem 2015 (7419), 34 (Helmond).

ABRvS 15-10-2014

De Gemeentestem 2015 (7418), 18 (Groningen)

ABRvS 08-10-2014

De Gemeentestem 2015 (7418), 25 (Grootegast).

Hof Den Haag 06-05-2014

De Gemeentestem 2014 (7409), 87 (De Ronde Venen).

HR 04-04-2014

De Gemeentestem 2014 (7409), 86 (Deventer).

Hof Den Haag 25-03-2014

de Gemeentestem 2014 (7404), 51 (Dordrecht).

ABRvS 06-11-2013

De Gemeentestem 2014 (7403), 41 (Ede), samen met J.M.H.F. Teunissen.

ABRvS 27-03-2013

De Gemeentestem 2013 (7392), 88 (Goes): p. 480-483, samen met J.M.H.F. Teunissen.

ABRvS 10-10-2012

De Gemeentestem 2013 (7381), 6 (Hilversum): p. 25-29.

ABRvS 10-10-2012

De Gemeentestem 2013 (7383), 16 (Marum): p. 95-100.

ABRvS 28-09-2012

De Gemeentestem 2013 (7384), 22 (Schiedam): p. 124-128.

ABRvS 29-08-2012

De Gemeentestem 2013 (7381), 5 (Gouda): p. 22-25.

ABRvS 28-09-2012

De Gemeentestem 2012 (7369), 22 (Schiedam): p. 124-127.

ABRvS 22-02-2012

De Gemeentestem 2012 (7369), 51 (Hardenberg I): p. 241-248.

ABRvS 15-02-2012

De Gemeentestem 2012 (7371), 66 (Horst aan de Maas).

ABRvS 05-10-2011

De Gemeentestem 2012 (7364), 7 (Beesel): p. 29-34, samen met J.M.H.F. Teunissen.

ABRvS 10-08-2011

De Gemeentestem 2011 (7361), 110 (Zuidplas): p. 599-608.

ABRvS 17-06-2011

De Gemeentestem 2011 (7359), 96 (Medemblik): p. 511-514.

ABRvS 01-06-2011

De Gemeentestem 2011 (7353), 54 (Heemstede): p. 259-265, samen met C.O.L. Luttmer.

ABRvS 18-05-2011

De Gemeentestem 2011 (7361), 109 (Limburg): p. 592-599, samen met J.M.H.F. Teunissen.

Een (verkapte) civielrechtelijke immuniteit voor toezichts- en handhavingsfalen van overheidsorganen?

De Gemeentestem 2010 (7343), 101, p. 501 t/m 510, samen met C.L.G.F.H. Albers.

ABRvS 01-09-2010

De Gemeentestem 2011 (7347), 5 (Gelderland): p. 22-29, samen met J.M.H.F. Teunissen.

BRvS 04-05-2010

De Gemeentestem 2010 (7340), 81 (Buren): p. 399-406, samen met J.M.H.F. Teunissen.

ABRvS 17-03-2010

De Gemeentestem 2010 (7337), 61 (Rucphen): p.295-299.

ABRvS 17-03-2010

De Gemeentestem 2010 (7337), 58 (Utrecht): p. 285-290, samen met J.M.H.F. Teunissen.

ABRvS 17-03-2010

TBR 2010/146 (m.e.r.-drempelwaarden Rucphen): p. 797-800.

ABRvS 13-01-2010

De Gemeentestem 2010 (7334), 36 (Haarlemmermeer): p. 157-162.

ABRvS 08-07-2009

TBR 2009/218 (Yab Yum Amsterdam): p. 1101-1111.

ABRvS 10-06-2009

de Gemeentestem 2009 (7326), 111 (De Marne): p. 524-533, samen met J.M.H.F. Teunissen.

ABRvS 18-02-2009

De Gemeentestem 2009 (7318), 57 (Rotterdam): p. 274-281, samen met A.E.M. van den Berg

Civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van gemeenten bij falend bouw- en woningtoezicht (deel 2)

De Gemeentestem

Civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van gemeenten bij falend bouw- en woningtoezicht (deel 1)

Bekijken/downloaden

ABRvS 27-02-2008

De Gemeentestem 2008 (7297), 68 (Dordrecht): p. 319-323, samen met A.E.M. van den Berg.

ABRvS 27-02-2008

De Gemeentestem 2008 (7297), 69 (Groningen): p. 323-328, samen met A.E.M. van den Berg.

Wet Bibob en wetsvoorstel Bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid

De Gemeentestem 2007 (7285), 141: p. 611-621, samen met A.E.M. van den Berg.

ABRvS 19-09-2007

De Gemeentestem 2008 (7287), 4 (Assen): p. 16-21, samen met A.E.M. van den Berg.

ABRvS 18-07-2007

De Gemeentestem 2008 (7292), 33 (Papendrecht): p. 154-159, samen met A.E.M. van den Berg.

ABRvS 03-01-2007

De Gemeentestem 2007 (7273), 60 (Maastricht): p. 274 - 276, samen met A.E.M. van den Berg.

ABRvS 22-11-2006

De Gemeentestem 2007 (7271), 44 (Den Haag): p. 208 - 213, samen met A.E.M. van den Berg.

ABRvS 09-08-2006

De Gemeentestem 2007 (7265), 3 (Den Bosch): p. 10 - 15.

ABRvS 05-07-2006

De Gemeentestem 2006 (7263), 168 (Boxmeer): p. 661 - 665.

ABRvS 07-12-2005

Bouwrecht (BR) 2006, 243 (Deventer): p. 1081 - 1085, samen met J.M.H.F. Teunissen.

ABRvS 06-07-2005

Bouwrecht (BR) 2006, 242 (Bathmen): p. 1077 - 1081, samen met J.M.H.F. Teunissen.

Serieus toezien op bouwen en wonen! Hoever reikt de civielrechtelijke (mede)aansprakelijkheid van de gemeente in geval van gebrekkig bouw- en woningtoezicht?

Bouwrecht (BR) 2005, maart 2005, nr. 50, p. 183 - 192

ABRvS 17-03-2004

De Gemeentestem 2004 (7206), 74 (Wijk bij Duurstede): p. 253 - 255.

De Wet geluidshinder en het oneigenlijk gebruik van de 30 km-zone, Programma Duurzaam Veilig onvoldoende afgestemd op ruimtelijk beleid en geluidsbeleid,

Milieu en Recht 2004, m2: p. 68 - 75, samen met J.M.H.G. Teunissen.

ABRvS 21-01-2004

Bouwrecht (BR) 2004, 108 (Geluidhinder Utrecht): p. 596 - 601 samen met J.M.H.F. Teunissen.

De Wet geluidhinder en het oneigenlijk gebruik van de 30 km-zone.

M&R 2004, nr. 2, p. 68 – 75, samen met J.M.H.F. Teunissen.

ABRvS 03-09-2003

M&R 2004, nr. 14 (Gouda) samen met J.M.H.F. Teunissen.

Het begrip inrichting in de Wet milieubeheer. Een analyse van de jurisprudentie.

Bouwrecht (BR) 1999, mei 1999, nr. 5, p. 375 – 389

ABRvS 19-10-1998

De Gemeentestem 1999 (7098), 9 (Uden): p. 299 - 302, samen met R.D. Boesveld.

Rechtbank Leeuwarden 09-07-1997

De Gemeentestem 1998 (7078), 7 (Tytsjerksteradiel): p. 363 - 365, samen met R.D. Boesveld.

ABRvS 30-10-1996

De Gemeentestem 1997 (7056), 10 (Arnhem): p. 383 - 385, samen met I.E. Nauta.

ABRvS 14-05-1996

De Gemeentestem 1996 (7040), 7 (Wymbritseradiel): p. 537 - 538.

ABRvS 16-02-1996

De Gemeentestem 1996 (7040), 8 (Rotterdam): p. 538 - 542.

ABRvS 13-02-1996

De Gemeentestem 1996 (7037), 9 (Westerschouwen): p. 446 - 451.

ABRvS 01-02-1996

De Gemeentestem 1996 (7027), 8 (Waspik): p. 151 - 155.

ABRvS 19-12-1995

De Gemeentestem 1996 (7031), 8 (Icopower): p. 264 - 267.

ABRvS 06-10-1995

De Gemeentestem 1996 (7025), 7 (Neede): p. 90 - 93

nterventie preadvies J.A. Lok voor de Ned. Ver. voor Bouwrecht,

Bouwrecht (BR) 1995, 4: p. 65 - 71.

Vz. ABRvS 21-06-1995

De Gemeentestem 1996 (7023), 8 (Utrecht): p. 26 - 30

ABRvS 12-04-1995

De Gemeentestem 1996 (7031), 7 (Aluminium Hardenberg) p. 261 - 263

ABRvS 25-03-1995

Bouwrecht (BR) 1995, 7 (welstandstoets Ede): p. 579 - 584, samen met W.H.J.O. Wolters.

Artikel 24 WRO: bedenkingen tegen een hybride bepaling!

De Gemeentestem 1995 (7003), 1: p. 65 - 71, samen met A.F.J.M. Janssen.

Het bodemsaneringsbevel I

Gemeentestem 1995 (7019), 1: p. 553 - 560, samen met H.E. Woldendorp.

Het bodemsaneringsbevel II

De Gemeentestem 1995 (7020), 2: p. 594 - 602, samen met H.E. Woldendorp.

Verkennende beschouwingen over conversie in het Nederlandse bestuursrecht

Bestuursrecht aan de horizon 1994 ('Van Wijnbergenbundel'), met H.Ph.J.A.M. Hennekens e.a. (Zwolle): p. 35 - 52.

Reactie in de Gemeentestem 1993 (6959), 3: p. 71 - 72.

Bekijken/downloaden

Reactie in de Gemeentestem 1992 (6938), 3: p. 106 - 108.

Bekijken/downloaden

Op weg naar partiële planhiërarchie in de ruimtelijke ordening?!

Toekomstige rechtsbescherming bij streekplan en PKB, de Gemeentestem 1992 (6950), 1: p. 457 - 465.

Besluit horecabedrijven Hinderwet per 1 december 1992 in werking getreden!

De Gemeentestem 1992 (6956), 3: p. 651 - 653, samen met H.E. Woldendorp.

Algemeen burgerlijk recht

onder redactie van N.E. Algra, J.B.J.M. ten Berge en P.H. Sleurink, in samenwerking met anderen: Poly-juridisch zakboek P.B.N.A. 1991, supplement bij de 3e druk: p. 1 - 80.

Bestuursrechtelijke handhaving van het milieurecht en bewijs

Gemeentestem 1991 (6919), 1: p. 189 - 195.

Art. 6 EVRM en de bestuursrechtelijke sancties

De Gemeentestem 1991 (6923), 4: p. 325 - 327.

Horecabedrijven en indirecte gevolgen: Hinderwet of APV?

De Gemeentestem 1991 (6934), 1: p. 661 - 668.

De doorzendplicht naar huidig en komend administratief recht

De Gemeentestem 1990 (6908), 2: p. 420 - 423.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn