Inhoudsopgave

Omgevingswet

Per 1 januari 2021 zou de Omgevingswet (eindelijk) in werking treden. Deze wet bundelt wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet vereenvoudigt het huidige wettelijk kader voor ruimtelijke projecten en beoogt een integrale benadering van de verschillende facetten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving.

De datum van 1 januari 2021 bleek niet haalbaar. Hetzelfde gold voor inwerkingtreding op 1 juli 2022. Inmiddels lijkt een definitieve datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet in zicht. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de inwerkingtreding bepaald op 1 januari 2023. Hiermee hoopt de Minister duidelijkheid aan alle betrokken partijen te geven. Lees hier de brief van de Minister van 24 februari 2022.   

De regelgeving die tot de Omgevingswet behoort wordt nog steeds aangepast. Wist u dat u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving – een samenwerkingsverband van het Rijk, de Unie van Waterschappen, de VNG en het Interprovinciaal Overleg – een actueel overzicht kunt vinden van de geconsolideerde versies van deze wet- en regelgeving? Klik daarvoor hier.

Wordt vervolgd – wij houden u op de hoogte.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail
De specialist(en):

mr. E.L.C. (Evelien) van de Vorle

Advocaat

mr. J.G. (Jurian) Bos

Advocaat

DELEN

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn