Inhoudsopgave

Omgevingswet

Na lang uitstel is het zover: de Eerste Kamer heeft op 14 maart 2023 ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Klik hier voor de berichtgeving op de website van de Eerste Kamer. 

De Omgevingswet bundelt wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water en beoogt het kader voor ruimtelijke projecten te vereenvoudigen. Verder bevat deze wet een integrale benadering van de verschillende facetten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving.

De regelgeving die tot de Omgevingswet behoort wordt nog steeds aangepast. Wist u dat u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (een samenwerkingsverband van het Rijk, de Unie van Waterschappen, de VNG en het Interprovinciaal Overleg) een actueel overzicht kunt vinden van de geconsolideerde versies van deze wet- en regelgeving? Klik daarvoor hier.
 

Bron:| 15-03-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn