Inhoudsopgave

Omgevingswet

Per 1 januari 2021 zou de Omgevingswet (eindelijk) in werking treden. Deze wet bundelt wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet vereenvoudigt het huidige wettelijk kader voor ruimtelijke projecten en beoogt een integrale benadering van de verschillende facetten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving.

De datum van 1 januari 2021 bleek niet haalbaar. Hetzelfde gold voor inwerkingtreding op 1 juli 2022. Daarna leek een definitieve datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet in zicht. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bepaalde de inwerkingtreding op 1 januari 2023. Op vrijdag 14 oktober 2022 werd echter bekend dat ook deze datum niet haalbaar is. De nieuwe datum van inwerkingtreding wordt nu 1 juli 2023. Lees hier de brief van de Minister van 14 oktober 2022.

De regelgeving die tot de Omgevingswet behoort wordt nog steeds aangepast. Wist u dat u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving – een samenwerkingsverband van het Rijk, de Unie van Waterschappen, de VNG en het Interprovinciaal Overleg – een actueel overzicht kunt vinden van de geconsolideerde versies van deze wet- en regelgeving? Klik daarvoor hier.

Wordt vervolgd – wij houden u op de hoogte.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail
De specialist(en):

mr. E.L.C. (Evelien) van de Vorle...

Advocaat

mr. J.G. (Jurian) Bos...

Advocaat - Senior

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn