mr. R.J. (René) Borghans

Advocaat - Partner


René is een strategisch denker die cliënten weet mee te nemen op weg naar resultaat. Hij bereidt zich goed voor, laat zich niet onder druk zetten en houdt zowel de grote lijn als details in het vizier. Hij is geduldig en stelt zich bescheiden op, maar op cruciale momenten pakt hij de leiding en hakt hij knopen door.

Specialistenverenigingen

  • Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
  • Lid Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
  • Lid Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten (Disciplina)

Nevenfuncties

Contact

Kennis

NOW en faillissement

Wat te doen als een onderneming die NOW ontving failliet gaat?

mei 2021

Faillissement: wel of geen vordering?

Laat u als schuldeiser goed adviseren over een vordering, want het gebeurt nog steeds dat de rechtspraak niet geheel juist wordt uitgelegd.

november 2019

Beroepsgeheim en verschoningsrecht

Regelmatig worden de begrippen ‘beroepsgeheim’ en ‘verschoningsrecht’ door en in de media gebruikt, maar wat betekenen ze en in welke relatie staan ze tot elkaar?

september 2018

Toezicht en handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Advies aan instellingen en/of zorgverleners: wees en alert en proactief om zoveel mogelijk te voorkomen dat de inspectie maatregelen inzet!

december 2017

De reikwijdte van het retentierecht in het kader van het arbeids- en insolventierecht: een uitspraak belicht.

Een schuldeiser mag de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak opschorten totdat die schuldenaar zijn vordering heeft voldaan.

september 2017

Nieuwe mogelijkheden om collectief geleden schade te verhalen?

Schadevergoeding voor grote groepen mensen of bedrijven veroorzaakt door één veroorzaker en of door één gebeurtenis? De wet Collectieve Schadevergoedingsactie is in de maak!

mei 2017

De pre-pack

De methode waarbij de beoogd curator voordat faillissement wordt uitgesproken in stilte onderzoek doet naar doorstart of verkoop. Met als voordeel een betere prijs en minder onrust bij toeleveranciers.

december 2016

Vordering op een debiteur in een (ander) land in de Europese Unie

Het wordt gemakkelijker om beslag te leggen op de bankrekening van een debiteur.

juli 2016