mr. R.J. (René) Borghans

Advocaat - Partner

Met René Borghans schuiven rust, senioriteit, ervaring en autoriteit aan tafel. Als specialist in het insolventierecht is hij gewend om snel te opereren en tot de kern van de zaak door te dringen. Zijn werk is een combinatie van bedrijfsmatig werken, inzicht hebben in de cijfers en psychologie. Het staat onder tijdsdruk. ‘Wij zijn dienstverleners. Je moet toegankelijk zijn en snel.’

Wil je meer weten over René? Lees dan het hele interview van Berry Kessels.

Rechtsgebieden

Specialistenverenigingen

  • Vereniging Insolventierecht Advocaten INSOLAD
  • Lid Vereniging van Letselschade Advocaten LSA
  • Lid Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten Disciplina

Nevenfuncties

Contact

Artikelen Nieuws

Tuchtrecht en aansprakelijkheid

tuchtzaken inspectie voor de Gezondheidszorg – handhaving en toezicht (tarief)besluiten van de Nederlandse Zorgautoriteit scheidsgerecht gezondheidszorg aansprakelijkheid – wat zijn de risico’s? aansprakelijkheid en schadevergoeding bestuurdersaansprakelijkheid

NOW en faillissement – deel 2

Eind vorige week werd bekend dat de laatste corona-regels zijn geëindigd en Corona ‘voorbij’ is, maar financieel gezien is dat bepaald nog niet het geval.

Snel tot de kern van de zaak • René Borghans

Met René Borghans schuiven rust, senioriteit, ervaring en autoriteit aan tafel. Als specialist in het insolventierecht is hij gewend om snel te opereren en tot de kern van de zaak door te dringen. Zijn werk is een combinatie van bedrijfsmatig werken, inzicht hebben in de cijfers en psychologie. Het staat onder tijdsdruk. ‘Wij zijn dienstverleners....

Het medisch tuchtrecht in vogelvlucht

De procedure bij een tuchtcollege voor de gezondheidszorg: van het indienen van de klacht tot de uitspraak.

NOW en faillissement - deel 1

Wat te doen als een onderneming die NOW ontving failliet gaat?

Faillissement: wel of geen vordering?

Laat u als schuldeiser goed adviseren over een vordering, want het gebeurt nog steeds dat de rechtspraak niet geheel juist wordt uitgelegd.

Beroepsgeheim en verschoningsrecht

Regelmatig worden de begrippen ‘beroepsgeheim’ en ‘verschoningsrecht’ door en in de media gebruikt, maar wat betekenen ze en in welke relatie staan ze tot elkaar?

Toezicht en handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Advies aan instellingen en/of zorgverleners: wees en alert en proactief om zoveel mogelijk te voorkomen dat de inspectie maatregelen inzet!

De reikwijdte van het retentierecht in het kader van het arbeids- en insolventierecht: een uitspraak belicht.

Een schuldeiser mag de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak opschorten totdat die schuldenaar zijn vordering heeft voldaan.

Nieuwe mogelijkheden om collectief geleden schade te verhalen?

Schadevergoeding voor grote groepen mensen of bedrijven veroorzaakt door één veroorzaker en of door één gebeurtenis? De wet Collectieve Schadevergoedingsactie is in de maak!

De pre-pack

De methode waarbij de beoogd curator voordat faillissement wordt uitgesproken in stilte onderzoek doet naar doorstart of verkoop. Met als voordeel een betere prijs en minder onrust bij toeleveranciers.

Vordering op een debiteur in een (ander) land in de Europese Unie

Het wordt gemakkelijker om beslag te leggen op de bankrekening van een debiteur.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn