Inhoudsopgave

Informatieverplichting uitgebreid door de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Een tijdelijke huurovereenkomst eindigt vrij eenvoudig door het versturen van een aanzegging. Dat is niets anders dan een schriftelijke mededeling van de verhuurder dat de huur eindigt.

Wanneer moet ik de aanzegging versturen?

De wet bepaalt dat de aanzegging uiterlijk één maand voor de einddatum van de huurovereenkomst moet worden verstuurd. Maar let op: u mag de aanzegging niet eerder dan drie maanden voor de einddatum versturen. U heeft dus in totaal twee maanden de tijd om de huurder te informeren over het einde van de huur.

Ook als de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten van toepassing is, blijft het belangrijk om het einde van de huur aan te zeggen. U doet dat ook als u een voorstel tot verlenging aan de huurder heeft gedaan, maar de huurder die verlenging nog niet heeft geaccepteerd. Als de huurder een verlengingsverzoek heeft gedaan en u wilt deze weigeren, dan informeert u de huurder ook over het einde van de huur.

Is de huurovereenkomst op grond van de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten met één, twee of drie maanden verlengd, dan heeft de huurovereenkomst een nieuwe einddatum gekregen. U moet dan (opnieuw) het einde van de huur aanzeggen tegen deze nieuwe einddatum.

Verstuurt u de aanzegging niet op tijd, dan wordt de huur voor onbepaalde tijd verlengd. De huurder krijgt dan volledige huurbescherming. Twijfelt u of en wanneer u een aanzegging moet versturen? Schakel dan op tijd juridische bijstand in!

Wat moet erin staan?

Nog steeds is het doel van de aanzegging dat de verhuurder de huurder informeert over het einde van de huurovereenkomst. Dat doet u door in de aanzegging in ieder geval te vermelden dat de overeenkomst op de afgesproken einddatum eindigt. U doet er goed aan om deze einddatum ook concreet te benoemen. Tot zover is er niks veranderd.

Nieuw is dat u de huurder ook moet informeren over de mogelijkheden van de spoedwet. U bent daardoor ook verplicht in de aanzegging te vermelden dat de huurder een verzoek kan doen om de tijdelijke huurovereenkomst te verlengen. Doet u dit niet, dan krijgt de huurder een langere termijn voor zijn verzoek. Hoe dat zit leest u in onze blog Binnen welke termijn moet de huurder een verlengingsverzoek indienen?.

Deze aanvullende verplichting geldt op het moment waarop deze blog wordt geplaatst voor tijdelijke huurovereenkomsten die aflopen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. De minister kan ervoor kiezen deze termijn eenmalig te verlengen tot maximaal 30 september 2020. Heeft u de aanzegging al verstuurd? Dan kan het nodig zijn om de huurder alsnog te informeren over de mogelijkheden van de spoedwet. UPDATE: De Spoedwet is verlengd tot 1 september 2020.

Op tijd en correct het einde van de huur aanzeggen? Onze sectie Huurrecht zorgt daar graag voor. Wij ontwikkelden daarvoor een Spoedwet-spoedpakket, waarmee wij u de zorgen over verlenging van de huurovereenkomst zoveel mogelijk uit handen nemen. Meer weten over ons Spoedwet-spoedpakket of vrijblijvend van gedachten wisselen over uw situatie? Bel gerust met een van onze advocaten op de sectie Huurrecht: 026–352 28 24 of mail: huurrecht@dekempenaer.nl.

Meer lezen over de spoedwet?

Lees onze blogreeks.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn