Huurrecht

Verhuurders van onroerend goed krijgen te maken met regels en voorschriften die niet altijd even helder en voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Onze huurrechtadvocaten helpen u graag om problemen bij verhuur en huur van onroerend goed op te lossen en te voorkomen.

Onze cliënten

Wij werken voor particuliere en zakelijke verhuurders, woningcorporaties, makelaars, projectontwikkelaars, ondernemingen, zorginstellingen, (semi-)overheden en beheerders van onroerend goed.

Advies en ondersteuning

Wij helpen en adviseren u bij het opstellen van contracten, beëindigingsprocedures, ontruimingen, huurprijsaanpassingen, vaststelling van gebreken en indeplaatsstellingen. Een bijzonder aandachtsgebied van De Kempenaer is advisering en begeleiding van grote projecten, zoals een wijkvernieuwing of de herinrichting van een winkelgebied.

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of mail naar huurrecht@dekempenaer.nl

Specialist in hoger beroep

Heeft u een huurzaak verloren en wilt u weten waar u staat? Vraag procesadvies van een specialist!

Wordt u geconfronteerd met een onbevredigende uitspraak van de rechtbank in een huur- of vastgoedgeschil? Ongetwijfeld zit u vol vragen en zoekt u goede raad: “Hoe heeft het zo kunnen lopen? Heeft het zin om in hoger beroep te gaan, en hoe kansrijk is dat? Hoe lang duurt zo’n procedure en met welke kosten moet ik rekening houden?”

Onze huurrechtspecialisten en vastgoedadvocaten kunnen door onze ruime proceservaring bij rechtbanken en gerechtshoven uw proceskansen in hoger beroep goed inschatten en u adviseren. Naast ondernemers en particulieren kunnen ook collega-advocaten en juristen bij ons terecht.

Voor ondernemers / particulieren

Heeft u bij de rechtbank geprocedeerd zonder (een in het huurrecht gespecialiseerde) advocaat en bent u nu op zoek naar een specialist? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij schatten eerst uw proceskansen in hoger beroep in, voordat u een beslissing neemt of u wel of niet verder wilt procederen. Dit doen wij voor een vaste prijs, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Meer informatie over de kosten vindt u hierna onder het kopje ‘Vaste prijzen’.

Voor advocaten / juristen

Bent u verrast door de uitspraak van de Kantonrechter of de Voorzieningenrechter? Twijfelt u over het vervolgadvies aan uw cliënt? Wij kunnen u dan een specialistisch en neutraal advies geven, ook als u de procedure in hoger beroep zelf wilt blijven behandelen. De zaak en cliënt blijven dan vanzelfsprekend bij u.

Wij denken graag met u mee, bijvoorbeeld over de te volgen strategie, een inschatting van de proceskansen in hoger beroep of feedback op uw eigen advies. Afhankelijk van de kaders kunnen we vaste prijsafspraken maken. Meer informatie over de kosten vindt u hierna onder het kopje ‘Vaste prijzen’.

Procesadvies in eerste aanleg

Ook als de zaak nog niet door u of door de wederpartij aan de rechter is voorgelegd, kan het verstandig zijn eerst advies te vragen aan een van onze gespecialiseerde advocaten. Met een procesadvies kunt u beter uw positie bepalen: Hoe kansrijk is uw zaak? Start u een procedure of is het verstandiger te schikken? Wilt u verweer voeren in de procedure, of kunt u beter gaan onderhandelen: maar wat is uw onderhandelingspositie? Met een eerste procesadvies of second opinion werpen wij juridisch, strategisch en praktisch ons licht op uw zaak.

Een procesadvies is een schriftelijk advies over de zaak met een inhoudelijke inschatting van de juridische positie, de bewijspositie, de te verwachten procedure, mogelijke strategieën, de slagingskans en de te verwachten kosten. Een procesadvies kan ook worden vormgegeven als een aanvraag voor procesfinanciering bij een externe financier, met wie wij nauw samenwerken.

Vaste prijzen

Het procesadvies en de second opinion in eerste aanleg (rechtbank) of in hoger beroep bieden wij aan voor een vaste prijs. Het is ook mogelijk om een vast bedrag met ons af te spreken voor ondersteunende werkzaamheden. Indien u ons na het procesadvies de opdracht geeft om de zaak te behandelen, krijgt u op de vervolgwerkzaamheden een korting ter grootte van 50% van de prijs voor het procesadvies.

Huur Belang Prijs exclusief BTW
  • procesadvies
  • second opinion
  • aanvraag proces-financiering
Indien de wederpartij reeds een dagvaarding heeft uitgebracht of een memorie van grieven heeft ingediend, kunnen wij de zaak sneller overzien en kan een aanvullende korting worden overeengekomen.
Vordering
< € 25.000
Rechtbank
€ 1.300
Hoger beroep
€ 2.900
Vordering
€ 25.000 – € 100.000
Rechtbank
€ 1.750
Hoger beroep
€ 3.500
Vordering
€ 100.000 – € 500.000
Rechtbank
€ 2.950
Hoger beroep
€ 4.500
Vordering
> € 500.000
Rechtbank
€ 3.950
Hoger beroep
€ 5.900
Vordering van onbepaalde waarde Rechtbank
n.o.t.k. afhankelijk
van belang en complexiteit
van de zaak
Hoger beroep
n.o.t.k.

 

  • Hoger beroep service

    "Op het gebied van hoger beroep in huurrechtzaken zijn wij koploper. U kunt bij ons terecht voor procesadvies of een second opinion, maar ook aan juridische professionals bieden wij ondersteuning tegen vaste tarieven. . "

    Klik hiernaast ‘lees meer’ voor meer informatie over onze hoger beroep service

Kennis

Arnhemse kamerverhuurders moeten voor 25 juli 2020 een beheerder aanmelden

De gemeente vertrouwt erop met deze aanpak in het bijzonder overlast te verminderen als gevolg van de intensieve bewoning van panden door verhuur van vijf of meer kamers.

juli 2020

Spoedwet tijdelijke huurovereenkomsten verlengd

De looptijd van die spoedwet zou aflopen op 1 juli 2020, maar is nu verlengd: tijdelijke huurovereenkomsten die eindigen vóór 1 november 2020 kunnen worden verlengd

juni 2020

Kan ik verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst weigeren?

U mag een verlengingsverzoek alleen weigeren als de reden voor uw weigering in de spoedwet is opgenomen.

april 2020

Informatieverplichting uitgebreid door de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Een tijdelijke huurovereenkomst eindigt vrij eenvoudig door het versturen van een aanzegging. Wanneer moet deze verstuurd worden en wat moet erin staan?

april 2020

Is de spoedwet van toepassing op mijn huurovereenkomst?

Welke mogelijkheden biedt de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten?

april 2020

Moet ik de huurder opnieuw informeren over het aflopen van de huur?

ja! U moet de huurder opnieuw informeren.

april 2020

Binnen welke termijn moet de huurder een verlengingsverzoek indienen?

De huurder kan een verlenging verzoeken voor 1, 2 of 3 maanden, maar niet tot een later datum dan 1 september 2020.

april 2020

Verlengingsverzoek ontvangen? Kom meteen in actie!

De verhuurder moet de afwijzing binnen een week na het verzoek van de huurder om het huurcontract tijdelijk te verlengen schriftelijk bij de huurder kenbaar maken.

april 2020

Hoe ziet de spoedwet-procedure eruit?

Als de huurder het er niet mee eens is dat de verhuurder de verlenging heeft geweigerd, is het aan de huurder om een procedure op te starten.

april 2020

De spoedwet voor verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten: een mijnenveld voor verhuurders

Veel verhuurders willen in de Coronacrisis helpen, maar willen niet dat hun huurder huurbescherming krijgt. Daarom is er nu een spoedwet die verlenging zonder huurbescherming mogelijk maakt.

april 2020

Kan ik als verhuurder een verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst voorstellen?

De spoedwet tijdelijke verlenging tijdelijke huurovereenkomsten geeft huurders de mogelijkheid om een verzoek te doen voor de verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten. Maar ook als verhuurder kunt u een voorstel doen voor verlenging. Hoe werkt dat en wat zijn de verschillen?

april 2020

Kan ik huurders aanspreken op het naleven van de RIVM-richtlijnen?

Welke mogelijkheden hebben verhuurders van woonruimte?

april 2020

Huurachterstand en corona: praktijkvoorbeelden

Inmiddels zijn de eerste uitspraken van kantonrechters een feit. De rechtbank Overijssel publiceerde drie praktijkvoorbeelden.

april 2020

Huurachterstand: voor coronacrisis of door coronacrisis?

Het is zinvol om na te gaan of de coronacrisis wel daadwerkelijk ten grondslag ligt aan de betalingsonmacht van de huurder.

april 2020

Wat verhuurders van retailvastgoed moeten weten over het steunakkoord van 10 april 2020

Het steunakkoord biedt verhuurders en huurders in de retailsector houvast bij het maken van afspraken over de gevolgen van de Coronacrisis.

april 2020

Kan ik mijn huurder met een tijdelijke huurovereenkomst uitstel van ontruiming geven?

welke risico’s zijn er voor de verhuurder die zijn huurder uitstel van ontruiming geeft?

april 2020

Mag ik een afhaalservice starten in mijn restaurant?

Nu gewone exploitatie tijdelijk verboden is i.v.m. het coronavirus, kiezen veel exploitanten van restaurants en andere eetgelegenheden ervoor om maaltijden te gaan bezorgen. Check de mogelijkheden en maak goede afspraken.

maart 2020

Weet u of uw huurder de maatregelen in verband met het coronavirus naleeft?

Voorkom dat een boete of sluiting aan u als verhuurder kan worden opgelegd.

maart 2020

Moet de huurder de huur doorbetalen?

Door de corona-maatregelen mogen huurders de door hun gehuurde bedrijfsruimte niet meer mogen gebruiken of vallen bezoekersaantallen tegen. Veel huurders en verhuurders vragen zich af of de huur nog wel (volledig) betaald moet worden,

maart 2020

Kan ik de huurder aan zijn exploitatieplicht houden?

I.v.m. de corona-maatregelen mogen veel ondernemers hun bedrijf niet langer openhouden, anderen vragen zich af of het nog wel verstandig is om hun bedrijf open te houden. Wat betekent dit voor de (ver)huurders?

maart 2020

De vaststellingsovereenkomst: 6 aandachtspunten uit de rechtspraak in 2017

Belangrijk om op te letten bij het treffen van een schikking!

december 2017

Inspectie van verhuurde woningen: het moet, maar het mag niet!

Als een drugslab wordt aangetroffen in het door u verhuurde pand, wordt u vast verteld dat u regelmatig had moeten controleren. Uit een recent vonnis blijkt echter dat een verhuurder geen inspectie kan afdwingen!

november 2017

Recht op beloning bemiddeling wanneer de overeenkomst wordt ontbonden?

Tips voor de bemiddelaar.

oktober 2017

HuisjeHuisje: moet u straks ook meewerken aan een woningruil?

De woningruil-app is gemaakt door woningcorporaties, maar heeft ook gevolgen voor beleggers en particuliere verhuurders.

september 2017

Verhuurders opgelet: vier valkuilen bij flexibele verhuur van kantoorruimte

Flexibel verhuren van kantoorruimte is een rendabel alternatief voor leegstand, maar vraagt wel om een andere aanpak dan verhuur voor een langere periode. Voorkom problemen, maak goede afspraken met je huurders.

april 2017

Huur van winkelruimte, er valt meer te onderhandelen dan u denkt

Veel huurders van winkel- en horecaruimte deinzen terug voor het opnemen van afwijkende bedingen in huurovereenkomsten, omdat ze ervan uitgaan dat ze alleen geldig zijn als de rechter ze heeft goedgekeurd. Goedkeuring van de rechter is echter lang niet altijd nodig.

augustus 2016

Gevolgen van de Wet doorstroming huurmarkt 2015

Het wetsvoorstel Doorstroming huurmarkt 2015 is op 12 april 2016 door de Eerste Kamer aangenomen en zal op 1 juli 2016 in werking treden. Consequentie van de wet is dat de mogelijkheden van tijdelijke verhuur worden uitgebreid.

juni 2016

Boetebeding heeft waarschuwingsfunctie: boete moet direct worden gevorderd

Onlangs heeft het hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat het boetebeding een waarschuwingsfunctie heeft voor tijdige betaling van de huurpenningen, met als gevolg dat de verhuurder het boetebeding direct zal moeten inroepen en niet pas jaren later kan overgaan tot het innen van de boete.

juni 2016

Aandachtspunten voor de verhuurder bij faillissement van de huurder

Met de recente huurdersfaillissementen in de retail is voor veel verhuurders een onzekere periode aangebroken. Er ontstaat een compleet nieuwe situatie: de huurder komt zelf volledig buiten spel te staan, zijn positie wordt van de ene op de andere dag door de curator overgenomen.

januari 2016

Bemiddelingskosten terugbetalen? Niet 5, maar 3 jaar terugwerkende kracht!

De juiste verjaringstermijn behoedt veel bemiddelaars voor een groot deel van de oudere terugvorderingen.

oktober 2015

Wat vindt de rechtspraak van het nieuwe ROZ -model bedrijfsruimte 230a?

Kritische kanttekeningen bij de ROZ-modellen

september 2015

Het nieuwe ROZ model: Ophef in vastgoedland

column in Arnhem Business nr. 2, april 2015

april 2015

Wijzigingen in de Warmtewet

Duidelijkheid op belangrijke punten, vooral voor VvE’s met een centrale verwarmingsinstallatie

juli 2014

Tijdelijke verhuur van etalages

Goed idee. Wel even opletten – zowel huurder als verhuurder!

april 2014

Verhuurders opgelet: de Warmtewet

Een beschrijving in vogelvlucht van een wet die de aandacht van verhuurders en beheerders verdient.

januari 2014

Noot onder HR 9 augustus 2013, WR2013/133

augustus 2013

Noot onder Rechtbank ´s-Gravenhage (Kantonrechter) 10 mei 2012 WR 2013/43

mei 2013

(Her)overweging van het 290/230a-stelsel WR 2012/145

december 2012

Tips & tricks in commercieel vastgoed

Arnhem Business nr. 4, oktober 2012

oktober 2012

Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen

memo d.d. 16-01-2012

januari 2012

Noot onder Rechtbank Groningen (Kantonrechter) 13 april 2011, WR 2011/103

Servicekosten - 290-bedrijfsruimte: ROZ-bepalingen; expliciete omschrijving leveringen en diensten; doorberekening additionele servicekosten moet in casu gebaseerd zijn op de overeenkomst; Haviltex-criterium; cao-norm.

april 2011

Een stokje steken voor ongewenste praktijken

interview in M2 Research & Business nr.7, maart 2011

maart 2011

Huurrecht wordt steeds belangrijker

Interview in M2 Research & Business nr.7, november 2009

november 2009

Noot onder Rb. Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht 21 mei 2008, WR 2009, 118 en Gerechtshof Arnhem 1 september 2009, WR 2009, 119 (PMT/Toko Mitra).

september 2009

De nieuwe ROZ-bepalingen winkelruimte (versie 2008)

Tijdschrift voor Huurrecht WR 2008, 119.

november 2008

“Renovatie: enkele overpeinzingen”

Tijdschrift voor Huurrecht WR 2007, 54, samen met J.K. Six-Hummel en P.M. Gompen

juli 2007

Noot onder Gerechtshof Amsterdam 4 mei 2006

Tijdschrift voor Huurrecht WR 2006, 253 (Corio/Alog).

mei 2006

ROZ-voorwaarden: de standaard voorbij?

Tijdschrift voor Huurrecht WR 2004, 68.

juli 2004

Noot onder Gerechtshof ´s-Hertogenbosch 12 februari 2003

Tijdschrift voor Huurrecht WR 2003, 69.

februari 2003