mr. B.H.H.M. (Björn) Ramakers

Advocaat - Partner


Bjorn laat niets aan het toeval over. Hij absorbeert kennis, weet tot detail wat waar in de wet staat en houdt jurisprudentie nauwlettend bij. Hij stelt zich bescheiden op, maar graaft diep. Daarbij kan hij bij zeer complexe zaken op een eenvoudige manier uitleg geven over zijn aanpak en adviezen.

Specialistenverenigingen

  • Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  • Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
  • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)

Nevenfuncties

Contact

Kennis

Cursus Europees Aanbestedingsrecht voor Woningcorporaties | februari 2018

Europese Commissie: Woningcorporaties zijn aanbestedingsplichtig!

januari 2018

Lezing: Inkoopbeleid & workshop aanbestedingen

Antwoord krijgen op al uw vragen over de (on)mogelijkheden die de Aanbestedingswet biedt voor lokale/regionale ondernemers?

april 2016

Kan het auteursrecht van de architect de sloophamer nog tegenhouden? – Column Vastgoedjournaal 15-10-2015

Het auteursrecht kan tot vervelende situaties leiden. De opdrachtgever is toch niet altijd ‘baas in eigen huis’.

oktober 2015

Kennis

Corona en lopende aanbestedingen

Het expertisecentrum aanbesteden Pianoo adviseert aanbestedende diensten om na te gaan of de coronacrisis invloed heeft op lopende aanbestedingstrajecten.

maart 2020

Europese Commissie: Woningcorporaties zijn aanbestedingsplichtig!

Advies aan woningcorporaties: conformeer je aan de aanbestedingsregelgeving.

december 2017

Geen aanbestedingsplicht voor zorginstellingen, maar hoedt u voor de eendentest

Dat zorginstellingen niet aanbestedingsplichtig zijn, is inmiddels door meerdere rechters beslist. Maar hoe de rechter oordeelt, hangt af van de manier waarop aan het inkoopproces is vormgegeven.

juni 2017

Zorgkantoren publiceren landelijk kader: stel uw vragen vóór 21 juni 2017

Op 1 juni a.s. wordt het landelijk kader voor contractering Wlz 2018 gepubliceerd door de zorgkantoren. Vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen kunnen worden gesteld tot en met 21 juni a.s. Noteer deze datum in uw agenda!

mei 2017

Kan het auteursrecht van de architect de sloophamer nog tegenhouden? – Column Vastgoedjournaal 15-10-2015

oktober 2015