Rechtsgebieden

Bouwrecht

Het bouwrecht beslaat alle aspecten die bouwen met zich brengt. Bij bouwzaken kan het bijvoorbeeld gaan om geschillen tussen opdrachtgever en aannemer en/of architect over geconstateerde gebreken bij de oplevering.

Onze cliënten

Wij werken voor aannemers, architecten, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, woningcorporaties en overheden. Voor hen behandelen we civielrechtelijke bouwzaken voor de woning- en utiliteitsbouw en voor de grond-, weg- en waterbouw.

Advies en ondersteuning

Onze advocaten adviseren bij het aangaan en opstellen van overeenkomsten en bemiddelen bij geschillen. Wij beschikken over specifieke deskundigheid bij uitvoeringsprojecten, zoals projectontwikkeling, onderhoudswerken, wegenaanleg en bouwmanagement.

 

Zaken en onderwerpen

O

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

Relevante artikelen

Overeenkomsten in de zorg

(zorg) overeenkomsten Overeenkomsten kunnen worden opgezegd als dit is afgesproken. Dit geldt ook voor zorgovereenkomsten. Aan de opzegging van zorgovereenkomsten kunnen zware eisen worden gesteld. De gedachte hierachter is dat de zorgvrager afhankelijk is van de zorghulpverlener en het onwenselijk is als de zorgvrager plotseling zonder zorg komt te zitten.  In een reeks van artikelen...

Schadevergoeding door gebrekkig bouwkundig rapport

Een bouwkundig rapport, ook al is het ‘slechts’ een visuele inspectie, moet altijd zorgvuldig worden opgesteld. Als een woningeigenaar schade lijdt doordat de inspectie gebrekkig is, moet de rapporteur die schade vergoeden. Dit was aan de orde toen

Bekijk alle artikelen

De specialist(en)

mr. B.H.H.M. (Björn) Ramakers

Advocaat - Partner

mr. L. (Lotte) Lemmers

Advocaat

mr. N.H.M.M. (Nick) Janssen

Advocaat

mr. L.J.G.E. (Lauren) Hendriks

Advocaat

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn