Inhoudsopgave

Is de spoedwet van toepassing op mijn huurovereenkomst?

U heeft een woning tijdelijk verhuurd en een verlengingsverzoek van uw huurder gekregen. Of misschien wilt u zelf een tijdelijke verlenging voorstellen. U heeft gehoord dat de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten daar mogelijkheden voor biedt. Voordat u een volgende stap neemt, moet u zich afvragen: is de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten wel van toepassing op mijn huurovereenkomst?

Allereerst moet het gaan om een huurovereenkomst voor 2 jaar of korter (voor zelfstandige woonruimte) of voor 5 jaar of korter (voor kamerverhuur en andere onzelfstandige woonruimte). Maar: niet iedere huurovereenkomst die onder die omschrijving valt, valt ook onder deze wet. Er bestaan ook huurovereenkomsten met een looptijd van 2 jaar of korter, maar met een zogenaamde diplomatenclausule (de tussenhuurovereenkomst). Of er kan sprake zijn van een huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is. Daarvoor gelden weer andere regels dan voor de ‘gewone’ tijdelijke huurovereenkomst (zoals bijvoorbeeld in deze zaak bleek). Ook voor een huurovereenkomst op basis van een Leegstandwetvergunning gelden andere regels.

Vervolgens is relevant wat de einddatum van de huurovereenkomst is. Alleen als de huur eindigt na 31 maart 2020 en vóór 1 september 2020, is de spoedwet van toepassing. Voor het geval de verhuurder het einde van de huurovereenkomst vóór 12 maart 2020 heeft aangekondigd, geeft de spoedwet een afwijkende regeling.

Tot slot lijkt het erop – maar dat staat niet met zoveel woorden in de wet – dat de spoedwet niet van toepassing is als de huurder zelf heeft opgezegd.

Volgt u het nog? Wij kunnen helpen. Bel onze specialisten op 026-3522824 of mail naar huurrecht@dekempenaer.nl. Wij kunnen u ook meer vertellen over de mogelijkheden van ons Spoedwet-spoedpakket, waarmee wij u alle zorgen over verlengingsverzoeken uit handen nemen.

Meer lezen over de spoedwet?

Lees onze blogreeks.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn