Ondernemingsrecht

Elke ondernemer krijgt te maken met het ondernemingsrecht. Dit rechtsgebied raakt namelijk de kern van een goed georganiseerde organisatie. Of het nu gaat om samenwerkingen, fusies en reorganisaties, handelsrecht; de advocaten van De Kempenaer zijn vóór alles ook zelf ondernemer en weten wat u beweegt.

Onze cliënten

Wij werken voor ondernemingen en instellingen in diverse branches en sectoren. Van zelfstandig ondernemer zonder personeel en MKB, tot zorginstellingen en grootbedrijf. Onze advocaten streven naar het beste resultaat voor de organisatie en fungeren als klankbord bij het nemen van zowel alledaagse als strategische beslissingen.

Advies en ondersteuning

De Kempenaer staat ondernemers bij op elk denkbaar gebied, zoals bijvoorbeeld:

Handels- en contractenrecht

Rechtspersonenrecht

  • Ondernemingsvorm, oprichting en liquidatie
  • Overnames, fusies en herstructureringen
  • Bestuur en besluitvorming
  • Bestuurders- en aandeelhoudersgeschillen
  • Governance-vraagstukken
  • Outsourcing

ICT – & Privacyrecht

Europese (en internationale) wet- en regelgeving

  • Weens Koopverdrag
  • Richtlijn productaansprakelijkheid
  • Richtlijn oneerlijke handelspraktijken

Of het nu een advieskwestie of bijstand in een procedure betreft, onze advocaten staan voor u klaar.

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of mail naar ondernemingsrecht@dekempenaer.nl

Actueel


Kennis

Een bedrijf oprichten? Met deze 5 tips pak je het goed aan

Wil jij je goed voorbereiden op je rol als ondernemer? Lees dan in ieder geval deze 5 tips.

januari 2021

Echtscheiding (directeur groot) aandeelhouder: wat zijn de gevolgen?

Voorkom discussie en conflict over de waardeverdeling van uw onderneming, alimentatie etc., vraag deskundig advies.

augustus 2020

Een nieuwe ondernemingsvorm voor maatschappelijke ondernemingen: BVm

Met de BVm kan de maatschappelijke onderneming een betere marktpositie verkrijgen.

juli 2020

Mag een bank uw lening verkopen aan een niet-bank?

U heeft een lening afgesloten bij een bank. Ineens blijkt dat de bank de lening heeft verkocht aan een andere partij. Wat betekent dat voor u?

juli 2020

Ministerie van Justitie en Veiligheid kondigt spoedwetgeving aan die digitale AvA’s mogelijk maakt

Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk. Het wordt "op verschillende terreinen mogelijk om, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, tijdelijk via elektronische middelen te communiceren.

april 2020

Internationale Handelskoop in Corona tijd (onder het Weens Koopverdrag)

Ook al is Nederlands of Duits recht op de internationale koopovereenkomst van toepassing, de regels van het Weens Koopverdrag gelden ook en moeten zelfs als eerste worden toegepast.

maart 2020

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor interne besluitvorming?

I.v.m. het coronavirus zijn inmiddels alle bijeenkomsten verboden. Wat te doen als er door het coronavirus geen fysieke AvA kan plaatsvinden?

maart 2020

Coronacrisis: welke risico’s loopt u als bestuurder van uw bedrijf?

Met welke verantwoordelijkheden dient u als bestuurder van uw bedrijf rekening te houden? En wanneer bent u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk tegenover de schuldeisers van uw bedrijf?

maart 2020

Financiering nodig voor de aankoop van een pand? Let dan goed op het financieringsvoorbehoud.

Het is voor kopers van belang dat ze goed letten op de formulering van het financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst. Deze zijn namelijk vaak strenger dan wordt gedacht: de koper moet echt zijn best doen om de financiering rond te krijgen.

februari 2020

Zekerheid bedingen tot terugbetaling? Kijk goed naar welke mogelijkheden er zijn (en vooral: welke niet).

Welke zekerheden zijn mogelijk en welke niet voor het nakomen van betalingsverplichtingen?

november 2019

Vanaf 1 oktober 2019: wijzigingen in Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en nieuwe procesreglementen

De pilot KEI is 1 oktober 2019 officieel geëindigd.

september 2019

Ondernemers: deponeer uw jaarrekening 2018 op tijd, u hebt nog drie maanden!

Bent u ondernemer? Dan hebt u nog drie maanden om uw jaarrekening 2018 te deponeren bij de KvK. 31 december 2019 is de uiterlijke datum. Tenzij u een gebroken boekjaar hebt, dan schuift de uiterste deponeringsdatum gelijk mee op.

september 2019

De No-nonsense route | Entertainment Business (EB) juni 2019

Interview met advocaat Jan de Wrede over de media aanpak bij problemen in de entertainmentbranche en hoe problemen te voorkomen.

juni 2019

Verwijzing naar de homepage voor de algemene voorwaarden voldoende voor terhandstelling?

Uit een recente uitspraak blijkt dat het nog steeds mis gaat met het ter hand stellen van algemene voorwaarden, waardoor de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn. Deze kunnen op een eenvoudige manier worden voorkomen.

mei 2019

Moet je als eigenaar/bestuurder een lening terugbetalen aan je eigen bedrijf?

Ook als je van je eigen bedrijf geld leent, ontstaat een terugbetalingsverplichting. Als deze niet wordt nagekomen en er raken buitenstaanders bij betrokken, kan dit grote problemen leiden!

maart 2019

Grootschalig onderzoek naar websites door Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Veel websites overtreden mogelijk de wet. Het AP start daarom zelf een onderzoek naar de naleving van privacyregels.

maart 2019

Ga niet zomaar akkoord met een boetebeding

Vaak wordt het boetebeding (in ongewijzigde vorm) geaccepteerd, met de gedachte dat het niet zo’n vaart zal lopen. Waar moet je op letten als je een contract tekent met een boetebeding?

november 2018

Opzegging van (duur)overeenkomsten, waar moet ik op letten?

Check soort overeenkomst, of überhaupt kan worden opgezegd en zo ja, op welke wijze.

augustus 2018

Noot onder ECLI:NL:HR:2018:597 | JIN 2018/96

De aansprakelijkheid van feitelijk bestuurders voor onderzoekskosten in de enquêteprocedure: noot van Erik Duinkerke

juni 2018

De uitleg van onduidelijke afspraken door de rechter

Is het mogelijk om een rechter te dwingen om de afspraken op een bepaalde wijze te interpreteren?

april 2018

Klaar voor gegevensverwerking ingevolge de AVG ?

Werkt u met persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens van uw klanten? En zo ja, voldoet uw bedrijfsvoering al aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

maart 2018

Seminar AVG Compliance

De AVG treedt op 25 mei 2018 in werking en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij bieden u daarom ondersteuning bij het implementatieproces.

maart 2018

Detailhandel valt onder de Dienstenrichtlijn. Wat zijn de gevolgen, onder andere voor de algemene voorwaarden?

Wanneer een handeling onder het begrip “dienst” in de Dienstenrichtlijn valt, betekent dat onder andere een versoepeling voor het ter hand stellen van algemene voorwaarden.

maart 2018

Seminar Bestuurders en Aansprakelijkheid | 14 maart 2018

Voor bestuurders en adviseurs: Welke verplichtingen hebben bestuurders? Welke risico’s lopen zij? Hoe wordt in de recente praktijk omgegaan met de aansprakelijkheid van bestuurders? Hoe kunnen zij een claim afwenden?

januari 2018

Meegetekend bij een leningsovereenkomst? Dan is dit belangrijk voor u.

Door een derde mee te laten tekenen probeert de kredietverstrekker meer zekerheid te krijgen voor de terugbetaling van de lening.

januari 2018

De vaststellingsovereenkomst: 6 aandachtspunten uit de rechtspraak in 2017

Belangrijk om op te letten bij het treffen van een schikking!

december 2017

Samenhangende rechtsverhoudingen. Het blijft opletten geblazen!

Betekent een wanprestatie in een franchiseovereenkomst ook een wanprestatie in een andere overeenkomst?

november 2017

Bestuurders opgepast! Aansprakelijkheid in oprichtingsfase ligt op de loer.

De twee belangrijkste risico’s die kleven aan het handelen door bestuurders namens een BV in oprichting (‘i.o.’).

november 2017

Het faillissement van een doodskistenbouwer

In de zomer van dit jaar is doodskistenbouwer Bogra in Enkhuizen failliet verklaard. Drie weken na het uitspreken van het faillissement kwam er een doorstart waarmee de activiteiten werden overgedragen aan een doorstarter en een derde van de werknemers op straat kwam te staan. Mag dit zo maar?

november 2017

Bestuurder van een zorginstelling? Weet wat er van u wordt verwacht!

In de zorg geldt een breed scala aan (wettelijke) regels waarmee rekening moet worden gehouden in het kader van goed bestuur. De belangrijkste 7 op een rij.

oktober 2017

Recht op beloning bemiddeling wanneer de overeenkomst wordt ontbonden?

Tips voor de bemiddelaar.

oktober 2017

De reikwijdte van het retentierecht in het kader van het arbeids- en insolventierecht: een uitspraak belicht.

Een schuldeiser mag de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak opschorten totdat die schuldenaar zijn vordering heeft voldaan.

september 2017

Bewindvoerder of curator zijn doe je er niet eventjes bij.

Een benoeming tot bewindvoerder of curator brengt een hoop verantwoordelijkheden en veel werk met zich mee. Onderschat niet wat de gevolgen kunnen zijn als er iets fout gaat!

juli 2017

Transportsector opgelet: Nederlandse arbeidsvoorwaarden kunnen geldig zijn voor buitenlandse chauffeurs.

Doe de check aan de hand van drie vragen.

juli 2017

Aansprakelijkheid toetredende en uittredende vennoot van vof!

De toegetreden vennoot is ook aansprakelijk voor bestaande schulden van de vof op het moment van toetreden.

juni 2017

Toestemming nodig van de echtgenoot bij het aangaan van handelsovereenkomsten?!

Bent u ondernemer? Dan is het van belang te weten of en wanneer de echtgenoot toestemming moet geven bij het aangaan van overeenkomsten.

juni 2017

Algemene voorwaarden: gelden die van u of die van de ander?

Onbedoeld de algemene voorwaarden van koper van toepassing. Hoe te voorkomen?

mei 2017

Internationale handelskoop: gebrekkig product maar geen geld terug ?! 7 richtlijnen om problemen te voorkomen

Bij een internationale handelskoop kan het maar zo gebeuren dat u een gebrekkig product heeft gekocht maar toch geen geld terug krijgt. Terugbetaling is mogelijk als u handelt overeenkomstig onderstaande richtlijnen.

april 2017

Red uw onderneming met huwelijkse voorwaarden

Zijn uw huwelijkse voorwaarden waterdicht? Zorg ervoor dat uw onderneming is beschermd tegen persoonlijke omstandigheden en laat uw huwelijkse voorwaarden nakijken door één van onze specialisten.

februari 2017

Product niet goed, maar toch geen geld terug? Dat kan u overkomen als u niet op de juiste manier klaagt!

Als een product niet goed is en u dient niet op de juiste manier een klacht in, kan er geen actie meer worden ondernomen zoals het vorderen van herstel of schadevergoeding. U vist dan achter het net, ook al is de klacht terecht.

februari 2017

Subsidie voor inhuur internationaal advocaat met SIB kennisvoucher

Wist u dat de meeste MKB-ers geen juridisch advies inwinnen voor zij internationaal zaken gaan doen? Vaak zie je dat ze daardoor in de problemen komen of zelfs moeten stoppen. Gelukkig springt de overheid nu bij door maar liefst de helft van de kosten van een advocaat of fiscalist te vergoeden.

februari 2017

De pre-pack

De methode waarbij de beoogd curator voordat faillissement wordt uitgesproken in stilte onderzoek doet naar doorstart of verkoop. Met als voordeel een betere prijs en minder onrust bij toeleveranciers.

december 2016

Geen beroep op overmacht voor organisator evenement. Gevolg is aansprakelijkheid!

Zorg voor een goede evenementenverzekering en kijk goed naar de voorwaarden.

november 2016

Ter hand stellen van algemene voorwaarden: het gaat nog steeds vaak mis!

Hoe gebruik je algemene voorwaarden op een correcte manier, zodat ze niet vernietigd kunnen worden?

oktober 2016

Vordering op een debiteur in een (ander) land in de Europese Unie

Het wordt gemakkelijker om beslag te leggen op de bankrekening van een debiteur.

juli 2016

Op welke manieren kun je een overeenkomst beëindigen?

Opzegging overeenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet mogelijk, opzegging overeenkomst voor onbepaalde tijd in beginsel altijd mogelijk.

juni 2016

Juridische tips voor bedrijven werkzaam in de evenementenbranche

Het evenementenseizoen staat weer voor de deur en het aantal evenementen neemt toe. Bij evenementen kan veel misgaan. Als er dan iets misgaat, dan haalt dat vandaag de dag met enige regelmaat het nieuws.

mei 2016

De aanpak van schijnzelfstandigheid: van VAR naar Modelovereenkomst

Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en moet er gewerkt worden met modelovereenkomsten. Wat zijn de gevolgen?

april 2016

Algemene voorwaarden opnemen: weet wat u doet!

’t Zal u maar overkomen. Een van uw zakenpartners is in staat van faillissement verklaard. Gelukkig heeft u in uw algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud voor uw geleverde zaken opgenomen. Dan blijkt echter dat uw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en derhalve de zaken tot de failliete boedel horen. En nu?

april 2016

Interview met Marlene Plaß, Alumni European Law School

Over de studie Rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

maart 2016