mr. E.P.C. (Erik) Duinkerke

Advocaat - Senior

Erik Duinkerke wilde piloot of binnenhuisarchitect worden, maar werd op de middelbare school gegrepen door het recht. Hij houdt van debat en duidelijkheid. Dat komt hem goed van pas in zijn ondernemingsrechtpraktijk. Zijn insteek is juridische geschillen voorkomen, maar waar nodig schuwt hij procedures bij de rechter niet.

Wil je meer weten over Erik? Lees dan het hele interview door Berry Kessels

Rechtsgebieden

Specialistenverenigingen

  • Lid Vereniging Corporate Litigation VCL

Contact

Artikelen Nieuws

Samenwerken in de zorg

samenwerking en samenwerkingsvormen samenwerking met private partij sectoroverschrijdende samenwerking ZBC’s oprichting ZBC’s fusies/overnames en andere samenwerkingsvormen governance (Bestuur, Raad van Toezicht, OR, CR, medisch eindverantwoordelijke) concernvorming overnames

Overeenkomsten in de zorg

(zorg) overeenkomsten Overeenkomsten kunnen worden opgezegd als dit is afgesproken. Dit geldt ook voor zorgovereenkomsten. Aan de opzegging van zorgovereenkomsten kunnen zware eisen worden gesteld. De gedachte hierachter is dat de zorgvrager afhankelijk is van de zorghulpverlener en het onwenselijk is als de zorgvrager plotseling zonder zorg komt te zitten.  In een reeks van artikelen...

Raad van State adviseert over wetsvoorstel Energiewet

Op 6 februari 2023 is het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het concept wetsvoorstel Energiewet openbaar gemaakt. In de nieuwe Energiewet moeten nieuwe regels over energiemarkten en energiesystemen worden opgenomen.

Annotatie onder ECLI:NL:GHSHE:2022:1836 | JIN 2022/128

Annotatie door Erik Duinkerke en Lotte Braakhuis over de zelfstandige positie van de commanditaire vennootschap (cv) en de gevolgen daarvan. 

UBO-register tijdelijk offline: Europees Hof keurt openbare toegankelijkheid UBO-register af

Het UBO-register is 22 november 2022 per direct offline gehaald vanwege een belangrijke uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Lees waarom dat is gebeurd. Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen beantwoord over een Europese richtlijn die gaat over het bestrijden van witwaspraktijken en het financieren...

Helderheid en goede argumentatie • Erik Duinkerke

Erik Duinkerke wilde piloot of binnenhuisarchitect worden, maar werd op de middelbare school gegrepen door het recht. Hij houdt van debat en duidelijkheid. Dat komt hem goed van pas in zijn ondernemingsrechtpraktijk. Zijn insteek is juridische geschillen voorkomen, maar waar nodig schuwt hij procedures bij de rechter niet. Interview door Berry Kessels Erik Duinkerke houdt...

Bestuurders opgepast! Aansprakelijkheid in oprichtingsfase ligt op de loer

Persoonlijk aansprakelijk tot aan de bekrachtiging Als bestuurder van een BV i.o. bent u ‘hoofdelijk verbonden voor de aangegane verplichtingen’ totdat de BV deze verplichting na de oprichting bekrachtigt. ‘Hoofdelijkheid’ wil zeggen dat een contractspartij u als handelend bestuurder persoonlijk kan aanspreken tot nakoming van de gehele verplichting. Als de verplichting bestaat uit de betaling...

Bestuurder van een zorginstelling? Weet wat er van u wordt verwacht

De belangrijkste algemene, maar ook in sectorspecifieke regelingen voor bestuurders in de zorg op een rij.

Annotatie onder ECLI:NL:GHARL:2021:740 | JIN 2021/44

annotatie door Erik Duinkerke over aansprakelijkheid wegens het handelen namens een niet-bestaande vennootschap

Een bedrijf oprichten? Met deze 5 tips pak je het goed aan

Wil jij je goed voorbereiden op je rol als ondernemer? Lees dan in ieder geval deze 5 tips.

Ministerie van Justitie en Veiligheid kondigt spoedwetgeving aan die digitale AvA's mogelijk maakt

Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk. Het wordt "op verschillende terreinen mogelijk om, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, tijdelijk via elektronische middelen te communiceren.

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor interne besluitvorming?

I.v.m. het coronavirus zijn inmiddels alle bijeenkomsten verboden. Wat te doen als er door het coronavirus geen fysieke AvA kan plaatsvinden?

Coronacrisis: welke risico’s loopt u als bestuurder van uw bedrijf?

Met welke verantwoordelijkheden dient u als bestuurder van uw bedrijf rekening te houden? En wanneer bent u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk tegenover de schuldeisers van uw bedrijf?

Financiering nodig voor de aankoop van een pand? Let dan goed op het financieringsvoorbehoud.

Het is voor kopers van belang dat ze goed letten op de formulering van het financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst. Deze zijn namelijk vaak strenger dan wordt gedacht: de koper moet echt zijn best doen om de financiering rond te krijgen.

Zekerheid bedingen tot terugbetaling? Kijk goed naar welke mogelijkheden er zijn (en vooral: welke niet).

Welke zekerheden zijn mogelijk en welke niet voor het nakomen van betalingsverplichtingen?

Vanaf 1 oktober 2019: wijzigingen in Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en nieuwe procesreglementen

De pilot KEI is 1 oktober 2019 officieel geëindigd.

Ondernemers: deponeer uw jaarrekening 2018 op tijd, u hebt nog drie maanden!

Bent u ondernemer? Dan hebt u nog drie maanden om uw jaarrekening 2018 te deponeren bij de KvK. 31 december 2019 is de uiterlijke datum. Tenzij u een gebroken boekjaar hebt, dan schuift de uiterste deponeringsdatum gelijk mee op.

Noot onder ECLI:NL:HR:2018:597 | JIN 2018/96

De aansprakelijkheid van feitelijk bestuurders voor onderzoekskosten in de enquêteprocedure: noot van Erik Duinkerke

Kosteloze schadeverzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

Een groot aantal Nederlandse gemeenten heeft een speciale vrijwilligersverzekering afgesloten. Bent u vrijwilliger of mantelverzorger en benieuwd of uw activiteiten ook onder deze verzekering vallen?

Meegetekend bij een leningsovereenkomst? Dan is dit belangrijk voor u.

Door een derde mee te laten tekenen probeert de kredietverstrekker meer zekerheid te krijgen voor de terugbetaling van de lening.

Bestuurder van een zorginstelling? Weet wat er van u wordt verwacht!

In de zorg geldt een breed scala aan (wettelijke) regels waarmee rekening moet worden gehouden in het kader van goed bestuur. De belangrijkste 7 op een rij.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn