Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht worden de rechten en plichten tussen werkgever en werknemer in een arbeidsverhouding geregeld. Iedereen die een arbeidsovereenkomst sluit, heeft te maken met het arbeidsrecht. Een dynamisch rechtsgebied, waar de financiële en emotionele belangen vaak groot zijn. Onze cliënten Wij adviseren en begeleiden ondernemers, directies en afdelingen personeelszaken, en ook werknemers, bij arbeidsrechtelijke kwesties en…

Faillissementsrecht

Wanneer uw onderneming dreigt failliet te gaan, krijgt u te maken met het faillissementsrecht. Met de juiste voorzorgsmaatregelen en door adequaat optreden is het vaak mogelijk de schade te beperken. De Kempenaer kan u adviseren en begeleiden bij insolventiesituaties. Onze cliënten Wij werken voor ondernemers die in een faillissement situatie dreigen te raken. Daarnaast adviseren…

Strafrecht

U kunt privé of met uw onderneming geconfronteerd worden met een strafrechtelijk onderzoek. Een strafzaak roept veel vragen op. Wordt u gezien als getuige of als verdachte? Moet u meewerken aan een verhoor en wat houdt een dagvaarding in? Hoe zal het proces verlopen? En wat is de straf, die in een zaak kan worden opgelegd?…

Bestuursrecht en omgevingsrecht

Bestuursrecht Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen de burgers en de overheid. Onze bestuursrechtadvocaten hebben ruime ervaring met openbare-orderecht, toegang tot informatie van publiek belang (Wet open overheid), omgevingsrecht (o.a. milieurecht, ruimtelijk bestuursrecht, natuurbeschermingsrecht), onteigeningsrecht, subsidierecht, sanctierecht en overheidsprivaatrecht waaronder ook overheidsaansprakelijkheid en nadeelcompensatie. Omgevingsrecht Het omgevingsrecht vormt een groot deel van het bestuursrecht en…

Ondernemingsrecht

Elke ondernemer krijgt te maken met het ondernemingsrecht. Dit rechtsgebied raakt namelijk de kern van een goed georganiseerde organisatie. Of het nu gaat om samenwerkingen, fusies en reorganisaties, handelsrecht; de advocaten van De Kempenaer zijn vóór alles ook zelf ondernemer en weten wat u beweegt. Onze cliënten Wij werken voor ondernemingen en instellingen in diverse…

Bouwrecht

Het bouwrecht beslaat alle aspecten die bouwen met zich brengt. Bij bouwzaken kan het bijvoorbeeld gaan om geschillen tussen opdrachtgever en aannemer en/of architect over geconstateerde gebreken bij de oplevering. Onze cliënten Wij werken voor aannemers, architecten, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, woningcorporaties en overheden. Voor hen behandelen we civielrechtelijke bouwzaken voor de woning- en utiliteitsbouw en voor de grond-,…

Huurrecht

Verhuurders van onroerend goed krijgen te maken met regels en voorschriften die niet altijd even helder en voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Onze huurrechtadvocaten helpen u graag om problemen bij verhuur en huur van onroerend goed op te lossen en te voorkomen. Onze cliënten Wij werken voor particuliere en zakelijke verhuurders, woningcorporaties, makelaars, projectontwikkelaars, ondernemingen, zorginstellingen, (semi-)overheden en beheerders van…

Aanbestedingsrecht

Neemt u als instelling of overheid goederen of diensten af van een bedrijf of organisatie? Of levert u als bedrijf goederen of diensten aan een instelling of overheid? Dan kunnen speciale aanbestedingsprocedures gelden . Bij dit soort inkopen kunnen grote belangen gemoeid zijn. Deskundig juridisch advies is dan raadzaam. Onze cliënten Overheid en het bedrijfsleven ervaren het…

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail