Inhoudsopgave

Kan ik huurders aanspreken op het naleven van de RIVM-richtlijnen?

Eind maart zijn de RIVM-maatregelen ter voorkoming c.q. beperking van verspreiding van het Corona-virus aangescherpt. Iedereen dient zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen naar buiten te gaan voor werk (indien niet thuis kan worden gewerkt), om boodschappen te doen of om voor anderen te zorgen. Buitenshuis dient men een afstand tot anderen van minstens 1,5 meter in acht te nemen. Sociale activiteiten en groepen moeten worden vermeden en ook thuis geldt: maximaal drie mensen op bezoek en houd ook dan 1,5 meter afstand tot elkaar.

Alertheid bij huurderscomplexen en gemeenschappelijke ruimten

Men lijkt inmiddels al min of meer gewend te raken aan deze maatregelen. Gewenning kan ook meebrengen dat de alertheid op de maatregelen bij sommigen afzwakt. Voor verhuurders rijst de vraag of zij kunnen optreden tegen huurders die zich niet houden aan de RIVM-maatregelen. Over verhuurders van retailvastgoed schreven wij 27 maart 2020 een blog: Weet u of uw huurder de maatregelen in verband met het coronavirus naleeft?. Welke mogelijkheden hebben verhuurders van woonruimte?

Voor sommige huurders van verzamelgebouwen, zoals seniorenflats of studentenhuizen, kan het besef van de urgentie van de maatregelen wegebben. Of misschien hadden zij al vanaf het begin een eigen kijk op de maatregelen. Te denken valt aan groepen huurders die elkaar blijven opzoeken in gemeenschappelijke ruimten, entrees of galerijen, een huurder die een feest of BBQ organiseert, een huurder die de weg verspert bij de ingang of anderszins weigert om de minimumafstand tot medehuurders in acht te nemen. Weer andere huurders zullen daarover klagen: zij ervaren dan overlast van de huurder die het minder nauw neemt met de regels. In deze gevallen kan aansluiting worden gezocht bij de bestaande overlast-rechtspraak.

Optreden tegen huurder die RIVM-maatregelen negeert

Dezelfde verhuurder

Een verhuurder die zowel aan de overlastveroorzakende als aan de overlast ondervindende huurder verhuurt, heeft in ieder geval de mogelijkheid om op te treden tegen de overlastveroorzaker op grond van de huurovereenkomst. In de meeste huurovereenkomsten is opgenomen dat een huurder geen overlast mag toebrengen aan zijn medehuurders. Het gedrag van overlastveroorzaker kan aanleiding zijn voor een gedragsaanwijzing of – in ernstige gevallen – ontruiming van de woning. Procedures daarover kunnen ook tijdens de coronacrisis gevoerd worden.

Zoals altijd bij overlast is het belangrijk om vast te stellen of er in objectieve zin sprake is van overlast. Dat iemand hinder ondervindt, wil nog niet zeggen dat de ander overlast veroorzaakt. Uit de overlast-rechtspraak volgt dat buren enige mate van hinder van elkaar zullen moeten accepteren. Per geval zal moeten worden vastgesteld of de grens is overschreden en de overlast ‘onrechtmatig’ is.

Verschillende verhuurders

Als de overlastveroorzaker en -ondervinder niet huren van dezelfde verhuurder, kan de klager zelf optreden tegen de veroorzaker wegens onrechtmatige hinder.

Advies

Als verhuurder wilt u zich niet onnodig mengen in de geschillen die zich kunnen voordoen tussen huurders. De Kempenaer Advocaten denkt graag met u mee over een juridisch juiste en praktische aanpak. Bel gerust met een van onze advocaten op de sectie huurrecht om vrijblijvend van gedachten te wisselen over uw situatie: 026 – 352 28 24 of mail: huurrecht@dekempenaer.nl.

 

Klik hier voor meer artikelen die zijn geschreven over (de gevolgen van) het coronavirus.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn