Corona desk

Het coronavirus raakt ons allemaal en samen staan we voor een grote uitdaging. De regering heeft verregaande maatregelen getroffen om het coronavirus te kunnen beheersen. Via (social) media wordt veel geschreven over de gevolgen en geven deskundigen en dienstverleners adviezen.

Op deze pagina houden onze advocaten u op de hoogte van (juridische) ontwikkelingen en voorzien wij u waar mogelijk van advies op het rechtsgebied waar u als cliënt mee te maken heeft.

Artikelen

Op deze pagina treft u per een overzicht van artikelen die wij hebben geschreven naar aanleiding van het coronavirus. Kijk ook op onze LinkedIn pagina voor actuele informatie e.d.

 Arbeidsrecht en privacy

Anton Bouwmeister | Claudine Hermesdorf | Minouche Egbers | Jan de Wrede

Evenementen

Evelien van de Vorle

Faillissementsrecht

Rene Borghans | Guido Roest

Familierecht

Marina Farkas-Tromp | Nynke de Jager

German Desk

Anton Bouwmeister |  Lotte Braakhuis

Ondernemingsrecht

Anton Bouwmeister | Rene BorghansClaudine Hermesdorf | Minouche Egbers | Jan de Wrede | Guido Roest | Erik Duinkerke | Marlene Plaß

Strafrecht

Manfred Nan | Guido Roest

Vastgoed

Pedro Heinen | Jip Greuters | Björn Ramakers Laurens Vrakking | Korian Gerritsen | Mitzi Litjens | Evelien van de Vorle | Saskia Alberts 

Nieuws per mail

Wij informeren onze relaties rechtstreeks per mail. Indien u (nog) geen cliënt bent kunt u zich inschrijven voor onze corona nieuwsbrief door een mail te sturen naar mail@dekempenaer.nl .

Meer weten?

Onze advocaten zijn direct bereikbaar voor hulp en/of advies. Bel 026 – 35 22 888 of mail rechtstreeks naar een van onze advocaten.

Actueel


Kennis

We mogen weer op vakantie! Wat moet je als gescheiden ouder allemaal regelen?

Als je gescheiden bent en met je kinderen op vakantie wil, vergt dat een goede voorbereiding. Regel onderstaande vier dingen op tijd!

juni 2021

NOW en faillissement

Wat te doen als een onderneming die NOW ontving failliet gaat?

mei 2021

Gratis online informatiebijeenkomst over echtscheiding | Dinsdag 20 april van 19.30 – 20.30 uur

Meest belangrijke zaken die komen kijken bij echtscheiding: hoe pak je het aan, hoe verloopt een scheiding, hoe zit het met kinderalimentatie en partneralimentatie, wie blijft er in de gehuurde woning, moeten we onze koopwoning verkopen? enz.

maart 2021

Eén jaar Corona: scheiden of niet?

Wat doe je als je relatie in deze tijden van crisis stuk loopt? Een relatiebreuk geeft veel onrust en zorgen. Met de tips in dit artikel krijg je snel grip op de situatie.

maart 2021

Gevangenisstraf door dreigen met corona: een update

Iemand bedreigen met besmetting met een ernstige ziekte mag niet en is strafbaar. Is dreigen met het coronavirus erger dan dreigen met andere ziektes? Volgens de rechter wel, zo blijkt uit recente uitspraken.

februari 2021

NOW3 | Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud verlengd van 1 oktober tot 1 juli 2021

De NOW3 is net als de twee eerdere versies bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies.

november 2020

Scheiden door middel van Mediation

Door samen afspraken te maken met hulp van een mediator, kan veel onzekerheid over uw toekomst en financiën worden weggenomen. Onze arrangementen bieden wij tegen een vaste prijs, dat is in deze onzekere tijd wel zo prettig!

oktober 2020

Reizen met minderjarigen na scheiding in tijden van Corona

Ook al heeft u toestemming van de andere ouder te reizen met minderjarigen, als de code van het land verandert van groen/geel in oranje, is de kans groot dat reis alsnog niet door kan gaan.

september 2020

Corona in de arbeidsrechtspraak: enkele recente uitspraken besproken

Het coronavirus heeft een behoorlijke impact op hoe we samen leven en samen werken. Dit stelt werkgever en werknemers voor de nodige uitdagingen. In dit artikel brengen we graag kort een aantal ‘corona’ uitspraken uit de afgelopen periode onder uw aandacht.

augustus 2020

Eventorganisator en COVID-19 (corona). Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Kan de eventorganisator aansprakelijk worden gesteld als een bezoeker corona krijgt?

juli 2020

Spoedwet tijdelijke huurovereenkomsten verlengd

De looptijd van die spoedwet zou aflopen op 1 juli 2020, maar is nu verlengd: tijdelijke huurovereenkomsten die eindigen vóór 1 november 2020 kunnen worden verlengd

juni 2020

Moet je als eventorganisator de ontvangen aanbetaling terugbetalen als de opdrachtgever ontbindt wegens overmacht?

Of de eventorganisator de aanbetaling inderdaad moet terugbetalen, hangt af van de situatie.

juni 2020

Is de Coronacrisis een reden om de zorgregeling (tijdelijk) stop te zetten?

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft recent hierover geoordeeld: de zorgregeling moet worden uitgevoerd.

juni 2020

NOW 2.0: de (aangepaste) NOW en de TOFA

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid en Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten

mei 2020

Overheidsmaatregelen Corona mei 2020: welke maatregelen gelden voor welke evenementen?

Wat is er versoepeld en wat zijn de gevolgen voor overmacht en annulering?

mei 2020

Overheidsmaatregelen Corona: welke maatregelen gelden voor welke evenementen?

Wat zijn de gevolgen van overmacht en annulering?

april 2020

De spoedwet voor verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten: een mijnenveld voor verhuurders

Veel verhuurders willen in de Coronacrisis helpen, maar willen niet dat hun huurder huurbescherming krijgt. Daarom is er nu een spoedwet die verlenging zonder huurbescherming mogelijk maakt.

april 2020

Huis of bedrijfspand in de verkoop: vijf aandachtspunten

Voorkom dat na de verkoop van een onroerende zaak discussie ontstaat.

april 2020

Kan ik huurders aanspreken op het naleven van de RIVM-richtlijnen?

Welke mogelijkheden hebben verhuurders van woonruimte?

april 2020

Huurachterstand en corona: praktijkvoorbeelden

Inmiddels zijn de eerste uitspraken van kantonrechters een feit. De rechtbank Overijssel publiceerde drie praktijkvoorbeelden.

april 2020

Huurachterstand: voor coronacrisis of door coronacrisis?

Het is zinvol om na te gaan of de coronacrisis wel daadwerkelijk ten grondslag ligt aan de betalingsonmacht van de huurder.

april 2020

Wat verhuurders van retailvastgoed moeten weten over het steunakkoord van 10 april 2020

Het steunakkoord biedt verhuurders en huurders in de retailsector houvast bij het maken van afspraken over de gevolgen van de Coronacrisis.

april 2020

Niet wijzigingsbeding (partneralimentatie) en Corona

Kan een niet wijzigingsbeding doorbroken worden als gevolg van inkomensverlies door de Corona-crisis?

april 2020

Het coronavirus zorgt voor strengere straffen

Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft het kabinet meerdere maatregelen genomen om te zorgen dat de voorschriften van het RIVM nageleefd zullen worden.

april 2020

Alle publieksevenementen verboden tot 1 juni 2020, dus niet alleen evenementen die vergunnings- en meldingsplichtig zijn

Wat zijn de gevolgen voor annulering? Wanneer kan een beroep worden gedaan op overmacht en wanneer geldt de normale annuleringsregeling?

april 2020

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW): uw vragen en onze antwoorden | 8 april 2020

Op 17 maart 2020 introduceerde het kabinet de tijdelijke NOW ter vervanging van de Regeling werktijdverkorting. Dit artikel is een update van eerder gepubliceerde artikelen op onze Corona desk pagina.

april 2020

Kan ik mijn huurder met een tijdelijke huurovereenkomst uitstel van ontruiming geven?

welke risico’s zijn er voor de verhuurder die zijn huurder uitstel van ontruiming geeft?

april 2020

Vanaf dinsdag 7 april neemt de rechtbank weer familierechtzaken in behandeling!

Als de omstandigheden het toelaten kunnen zeer urgente en urgente familierechtzaken weer aan de rechter worden voorgelegd. De rechtbank heeft lijsten opgesteld welke familierechtzaken onder welke categorie vallen.

april 2020

Ministerie van Justitie en Veiligheid kondigt spoedwetgeving aan die digitale AvA’s mogelijk maakt

Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk. Het wordt "op verschillende terreinen mogelijk om, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, tijdelijk via elektronische middelen te communiceren.

april 2020

Uitstel – geen afstel – inwerkingtreding Omgevingswet

De verlegging van de bestuurlijke aandacht naar de corona maatregelen maken dat de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet moet worden opgeschoven.

april 2020

Nijmeegse Vierdaagse betaalt inschrijfgeld niet terug. Maar mag dat wel?

De vraag is of de organisator het recht heeft om het inschrijfgeld te behouden en artikel 13 in het Limiteringsprotocol buiten werking te stellen.

april 2020

Verlenging coronamaatregel door de overheid

De overheid heeft de bestaande maatregelen verlengd tot en met 28 april 2020. Dat betekent dat evenementen, ongeacht de grootte, niet zijn toegestaan tot en met die datum.

april 2020

Scheiden tijdens de coronacrisis, hoe pak ik dat aan?

Het zijn moeilijke en vaak emotionele beslissingen en juist nu in tijden waar al zo veel op ons afkomt, tijden van onzekerheid.

maart 2020

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW): de details

Vandaag heeft minister Koolmees de details bekend gemaakt van de NOW-regeling. Het goede nieuws: de loketten gaan bijna, namelijk op 6 april a.s., open.

maart 2020

De coronacrisis en de arbeidsovereenkomst

Welke mogelijkheden zijn er als een beroep op tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) niet voldoende is om de crisis het hoofd te bieden of indien de werkgever juist door de coronacrisis met onderbezetting te maken heeft?

maart 2020

Internationale Handelskoop in Corona tijd (onder het Weens Koopverdrag)

Ook al is Nederlands of Duits recht op de internationale koopovereenkomst van toepassing, de regels van het Weens Koopverdrag gelden ook en moeten zelfs als eerste worden toegepast.

maart 2020

Corona op de werkvloer

Hoe dienen werkgevers en werknemers om te gaan met corona op de werkvloer. Hoe wordt besmetting voorkomen, hoe dient omgegaan te worden met zieke werknemers of met de angst voor besmetting, wat zijn de gevolgen van een zieke huisgenoot?

maart 2020

Wat mag je (niet) in het kader van privacy (en de AVG) als werkgever in tijden van Corona?

Enkele vragen waar je als werkgever tegen de beperkingen van het grondrecht van het recht op privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan kunt lopen.

maart 2020

AVG-proof thuiswerken in tijden van corona?

4 tips om zoveel mogelijk te voorkomen dat er gegevens over klanten, cliënten, patiënten, burgers of collega’s in verkeerde handen vallen.

maart 2020

Mag ik een afhaalservice starten in mijn restaurant?

Nu gewone exploitatie tijdelijk verboden is i.v.m. het coronavirus, kiezen veel exploitanten van restaurants en andere eetgelegenheden ervoor om maaltijden te gaan bezorgen. Check de mogelijkheden en maak goede afspraken.

maart 2020

Weet u of uw huurder de maatregelen in verband met het coronavirus naleeft?

Voorkom dat een boete of sluiting aan u als verhuurder kan worden opgelegd.

maart 2020

Moet de huurder de huur doorbetalen?

Door de corona-maatregelen mogen huurders de door hun gehuurde bedrijfsruimte niet meer mogen gebruiken of vallen bezoekersaantallen tegen. Veel huurders en verhuurders vragen zich af of de huur nog wel (volledig) betaald moet worden,

maart 2020

Kan ik de huurder aan zijn exploitatieplicht houden?

I.v.m. de corona-maatregelen mogen veel ondernemers hun bedrijf niet langer openhouden, anderen vragen zich af of het nog wel verstandig is om hun bedrijf open te houden. Wat betekent dit voor de (ver)huurders?

maart 2020

Corona en lopende aanbestedingen

Het expertisecentrum aanbesteden Pianoo adviseert aanbestedende diensten om na te gaan of de coronacrisis invloed heeft op lopende aanbestedingstrajecten.

maart 2020

Corona en vakantie

Hoe moet er worden omgegaan met vakantie- en verlofuren gedurende de coronacrisis? Kan de werkgever de werknemer verplichten om die uren op te nemen bij gebrek aan werk? Kan de werkgever de werknemer verplichten om een vakantie te annuleren?

maart 2020

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor interne besluitvorming?

I.v.m. het coronavirus zijn inmiddels alle bijeenkomsten verboden. Wat te doen als er door het coronavirus geen fysieke AvA kan plaatsvinden?

maart 2020

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

De regeling geldt voor een periode van drie maanden, ingaande vanaf 1 maart 2020 en wordt eventueel met een periode van drie maanden verlengd.

maart 2020

Corona en alimentatie

Bij het einde van uw huwelijk/relatie heeft u waarschijnlijk afspraken gemaakt over kinder- en/of partneralimentatie. Hoe gaat u daarmee om wanneer door het coronavirus uw inkomen wijzigt?

maart 2020

Gevolgen coronavirus voor de bouw

De gevolgen van het coronavirus voor de bouw zijn (nog) niet te overzien. Toch is het verstandig nu al rekening te houden met juridische posities zodat onverwachte claims en discussies zoveel mogelijk worden vermeden.

maart 2020

Kurzarbeit: enkele belangrijke wijzigingen in Corona-tijden | Arbeidsrecht in Duitsland

Ook in Duitsland heeft het Coronavirus tot de vraag geleid of de procedure tot het aanvragen van Kurzarbeit (verkorting van werktijd) vergemakkelijkt moet worden.

maart 2020

Omgangsregeling in tijden van Corona

Corona is geen reden om een de zorgregeling of een ouderschapsplan niet na te komen.

maart 2020

Niet elk evenement verboden na 6 april 2020

Moment van annulering blijft belangrijk!

maart 2020

Kan ik nog wel scheiden tijdens de Corona-crisis?

U wilt scheiden en alle afspraken zijn al gemaakt met uw partner. Kan de echtscheiding eigenlijk wel ingediend worden? Of: uw scheidingsprocedure loopt al, maar hoe gaat het nu verder?

maart 2020

Faillissementszittingen en het Coronavirus: worden faillissementsaanvragen nog behandeld?

Sinds 17 maart 2020 zijn rechtbanken gesloten en de zittingen opgeschort. Wat gebeurt er met spoedeisende zaken?

maart 2020

Evenementenrecht: annulering en overmacht voor, gedurende en na overheidsmaatregel

Wanneer een opdrachtgever een beroep doet op overmacht naar aanleiding van de overheidsmaatregelen, waarbij het evenement valt binnen de periode van 12 maart 2020 tot en met 6 april 2020, dan is er sprake van juridische overmacht.

maart 2020

Coronacrisis: welke risico’s loopt u als bestuurder van uw bedrijf?

Met welke verantwoordelijkheden dient u als bestuurder van uw bedrijf rekening te houden? En wanneer bent u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk tegenover de schuldeisers van uw bedrijf?

maart 2020

Tijdelijke maatregel noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW) in plaats van de regeling werktijdverkorting (WTV)

Met de nieuwe tegemoetkomingsregeling NOW wil kabinet werkgevers graag meer en sneller financieel tegemoetkomen.

maart 2020

Werktijdverkorting? Loondoorbetaling is niet verplicht!

maart 2020

Coronavirus en gevolgen voor de evenementenbranche

Ligt het coronavirus buiten de controle van de partijen of konden maatregelen worden genomen om de effecten ervan te verzachten?

februari 2020