Corona desk

Het coronavirus raakt ons allemaal en samen staan we voor een grote uitdaging. De regering heeft verregaande maatregelen getroffen om het coronavirus te kunnen beheersen. Via (social) media wordt veel geschreven over de gevolgen en geven deskundigen en dienstverleners adviezen.

Op deze pagina houden onze advocaten u op de hoogte van (juridische) ontwikkelingen en voorzien wij u waar mogelijk van advies op het rechtsgebied waar u als cliënt mee te maken heeft.

Artikelen

Op deze pagina treft u per een overzicht van artikelen die wij hebben geschreven naar aanleiding van het coronavirus. Kijk ook op onze LinkedIn pagina voor actuele informatie e.d.

 Arbeidsrecht en privacy

Anton Bouwmeister | Claudine Hermesdorf | Minouche Egbers | Jan de Wrede

Evenementen

Jan de Wrede | Evelien van de Vorle

Faillissementsrecht

Rene Borghans | Guido Roest

Familierecht

Marina Farkas-Tromp | Nynke de Jager

German Desk

Anton Bouwmeister |  Lotte Braakhuis

Ondernemingsrecht

Anton Bouwmeister | Rene BorghansClaudine Hermesdorf | Minouche Egbers | Jan de Wrede | Guido Roest | Erik Duinkerke | Marlene Plaß

Vastgoed

Pedro Heinen | Jip Greuters | Björn Ramakers Laurens Vrakking | Korian Gerritsen | Mitzi Litjens | Evelien van de Vorle | Saskia Alberts 

Nieuws per mail

Wij informeren onze relaties rechtstreeks per mail. Indien u (nog) geen cliënt bent kunt u zich inschrijven voor onze corona nieuwsbrief door een mail te sturen naar mail@dekempenaer.nl .

Meer weten?

Onze advocaten zijn direct bereikbaar voor hulp en/of advies. Bel 026 – 35 22 888 of mail rechtstreeks naar een van onze advocaten.

Kennis

Verlenging coronamaatregel door de overheid

De overheid heeft de bestaande maatregelen verlengd tot en met 28 april 2020. Dat betekent dat evenementen, ongeacht de grootte, niet zijn toegestaan tot en met die datum.

april 2020

Scheiden tijdens de coronacrisis, hoe pak ik dat aan?

Het zijn moeilijke en vaak emotionele beslissingen en juist nu in tijden waar al zo veel op ons afkomt, tijden van onzekerheid.

maart 2020

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW): de details

Vandaag heeft minister Koolmees de details bekend gemaakt van de NOW-regeling. Het goede nieuws: de loketten gaan bijna, namelijk op 6 april a.s., open.

maart 2020

De coronacrisis en de arbeidsovereenkomst

Welke mogelijkheden zijn er als een beroep op tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) niet voldoende is om de crisis het hoofd te bieden of indien de werkgever juist door de coronacrisis met onderbezetting te maken heeft?

maart 2020

Internationale Handelskoop in Corona tijd (onder het Weens Koopverdrag)

Ook al is Nederlands of Duits recht op de internationale koopovereenkomst van toepassing, de regels van het Weens Koopverdrag gelden ook en moeten zelfs als eerste worden toegepast.

maart 2020

Corona op de werkvloer

Hoe dienen werkgevers en werknemers om te gaan met corona op de werkvloer. Hoe wordt besmetting voorkomen, hoe dient omgegaan te worden met zieke werknemers of met de angst voor besmetting, wat zijn de gevolgen van een zieke huisgenoot?

maart 2020

Wat mag je (niet) in het kader van privacy (en de AVG) als werkgever in tijden van Corona?

Enkele vragen waar je als werkgever tegen de beperkingen van het grondrecht van het recht op privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan kunt lopen.

maart 2020

AVG-proof thuiswerken in tijden van corona?

4 tips om zoveel mogelijk te voorkomen dat er gegevens over klanten, cliënten, patiënten, burgers of collega’s in verkeerde handen vallen.

maart 2020

Mag ik een afhaalservice starten in mijn restaurant?

Nu gewone exploitatie tijdelijk verboden is i.v.m. het coronavirus, kiezen veel exploitanten van restaurants en andere eetgelegenheden ervoor om maaltijden te gaan bezorgen. Check de mogelijkheden en maak goede afspraken.

maart 2020

Weet u of uw huurder de maatregelen in verband met het coronavirus naleeft?

Voorkom dat een boete of sluiting aan u als verhuurder kan worden opgelegd.

maart 2020

Moet de huurder de huur doorbetalen?

Door de corona-maatregelen mogen huurders de door hun gehuurde bedrijfsruimte niet meer mogen gebruiken of vallen bezoekersaantallen tegen. Veel huurders en verhuurders vragen zich af of de huur nog wel (volledig) betaald moet worden,

maart 2020

Kan ik de huurder aan zijn exploitatieplicht houden?

I.v.m. de corona-maatregelen mogen veel ondernemers hun bedrijf niet langer openhouden, anderen vragen zich af of het nog wel verstandig is om hun bedrijf open te houden. Wat betekent dit voor de (ver)huurders?

maart 2020

Corona en lopende aanbestedingen

Het expertisecentrum aanbesteden Pianoo adviseert aanbestedende diensten om na te gaan of de coronacrisis invloed heeft op lopende aanbestedingstrajecten.

maart 2020

Corona en vakantie

Hoe moet er worden omgegaan met vakantie- en verlofuren gedurende de coronacrisis? Kan de werkgever de werknemer verplichten om die uren op te nemen bij gebrek aan werk? Kan de werkgever de werknemer verplichten om een vakantie te annuleren?

maart 2020

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor interne besluitvorming?

I.v.m. het coronavirus zijn inmiddels alle bijeenkomsten verboden. Wat te doen als er door het coronavirus geen fysieke AvA kan plaatsvinden?

maart 2020

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

De regeling geldt voor een periode van drie maanden, ingaande vanaf 1 maart 2020 en wordt eventueel met een periode van drie maanden verlengd.

maart 2020

Corona en alimentatie

Bij het einde van uw huwelijk/relatie heeft u waarschijnlijk afspraken gemaakt over kinder- en/of partneralimentatie. Hoe gaat u daarmee om wanneer door het coronavirus uw inkomen wijzigt?

maart 2020

Gevolgen coronavirus voor de bouw

De gevolgen van het coronavirus voor de bouw zijn (nog) niet te overzien. Toch is het verstandig nu al rekening te houden met juridische posities zodat onverwachte claims en discussies zoveel mogelijk worden vermeden.

maart 2020

Kurzarbeit: enkele belangrijke wijzigingen in Corona-tijden | Arbeidsrecht in Duitsland

Ook in Duitsland heeft het Coronavirus tot de vraag geleid of de procedure tot het aanvragen van Kurzarbeit (verkorting van werktijd) vergemakkelijkt moet worden.

maart 2020

Omgangsregeling in tijden van Corona

Corona is geen reden om een de zorgregeling of een ouderschapsplan niet na te komen.

maart 2020

Niet elk evenement verboden na 6 april 2020

Moment van annulering blijft belangrijk!

maart 2020

Kan ik nog wel scheiden tijdens de Corona-crisis?

U wilt scheiden en alle afspraken zijn al gemaakt met uw partner. Kan de echtscheiding eigenlijk wel ingediend worden? Of: uw scheidingsprocedure loopt al, maar hoe gaat het nu verder?

maart 2020

Faillissementszittingen en het Coronavirus: worden faillissementsaanvragen nog behandeld?

Sinds 17 maart 2020 zijn rechtbanken gesloten en de zittingen opgeschort. Wat gebeurt er met spoedeisende zaken?

maart 2020

Evenementenrecht: annulering en overmacht voor, gedurende en na overheidsmaatregel

Wanneer een opdrachtgever een beroep doet op overmacht naar aanleiding van de overheidsmaatregelen, waarbij het evenement valt binnen de periode van 12 maart 2020 tot en met 6 april 2020, dan is er sprake van juridische overmacht.

maart 2020

Coronacrisis: welke risico’s loopt u als bestuurder van uw bedrijf?

Met welke verantwoordelijkheden dient u als bestuurder van uw bedrijf rekening te houden? En wanneer bent u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk tegenover de schuldeisers van uw bedrijf?

maart 2020

Tijdelijke maatregel noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW) in plaats van de regeling werktijdverkorting (WTV)

Met de nieuwe tegemoetkomingsregeling NOW wil kabinet werkgevers graag meer en sneller financieel tegemoetkomen.

maart 2020

Werktijdverkorting? Loondoorbetaling is niet verplicht!

maart 2020

Coronavirus en gevolgen voor de evenementenbranche

Ligt het coronavirus buiten de controle van de partijen of konden maatregelen worden genomen om de effecten ervan te verzachten?

februari 2020