Kunst en cultuur

Arnhem is rijk aan musea, festivals, evenementen en culturele instellingen. Door onze nauwe betrokkenheid in besturen en/of raden van toezicht van veel initiatieven op het gebied van mode, design, theater, film en muziek, kennen we de sector, het politieke speelveld en de belangen zeer goed. En kunnen we gericht adviseren op tal van rechtsgebieden.

Ons team Kunst & Cultuur adviseert uitlopende instellingen en creatieve ondernemers en ondersteunt onder meer op het gebied van huisvesting (huur, verbouwing, nieuwbouw), organisatievorm (begeleiding naar verzelfstandigen, wijzigen organisatiestructuur, statuten en bestuursvormen), personeel & organisatie en vergunningen.

Meer weten?

Hieronder een overzicht van cliënten en zaken. Staat een onderwerp er niet bij, neem contact op met Claudine Hermesdorf via 026 – 35 22 888 of mail naar kunst@dekempenaer.nl

Cliënten

 • Musea
 • (Film)Theaters
 • Theatergezelschappen
 • Productiehuizen
 • Modehuizen
 • Designers en makers (ondernemers) in de creatieve sector
 • Archieven (historische centra)
 • Culturele projecten en evenementen

Zaken en onderwerpen

A

C

 • CAO
 • contracten

F

 • financiering bouwen/renoveren
 • flexibele arbeidskrachten

H

I

O

 • ontslag
 • oprichting rechtspersoon
 • organisatiestructuur
 • overeenkomsten

R

 

S

V

 • (wettelijke) verantwoordelijkheden bestuur en directie
 • vergunningen

Z

 • ZZP-ers

Actueel


Kennis

WAB: Premiedifferentiatie WW naar de aard van het contract per 1 januari 2020

Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst (niet zijnde oproepcontracten) en voor werknemers met een flexibel contract een hoge WW-premie. De wetgever beoogt hiermee het aangaan van vaste contracten te stimuleren.

november 2019

WAB: Wijzigingen flexibele arbeid per 1 januari 2020

Flexibele arbeid moet minder flexibel en minder aantrekkelijk worden. Om dat te bereiken wordt de zgn. ketenregeling aangepast en de positie van flexwerkers (oproepkrachten en payrollers) verstevigd.

november 2019

WAB: wijzigingen ontslagrecht per 1 januari 2020

De WAB heeft ten doel dat er meer werknemers aan de slag komen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarvoor is een heel pakket aan maatregelen voorgesteld.

november 2019

Van Idee tot I.E.

Advocaten Jan de Wrede en Claudine Hermesdorf schreven naar aanleiding van hun presentatie tijdens de OPA avond Ideas and Things een artikel over o.a. merkenrecht en hoe je een idee of product kunt beschermen .

maart 2018

Roofkunst uit de Tweede Wereldoorlog en het Nederlandse restitutiebeleid

Tijdens WO-II ontvreemde cultuurgoederen zijn niet allemaal teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaar en kwamen zo in de rijkscollectie en in andere museumcollecties terecht. .Het restitutiebeleid blijft mogelijk langer van kracht

februari 2018

Diefstal op internet – 6 praktische tips om je foto’s te beschermen

Je hebt een prachtige website ontworpen. Vol trots heb je jouw eigen werk erop gezet. Korte tijd later zie je jouw foto’s echter terug op de website van je concurrent. Wat nu?

maart 2017

De Erfgoedwet 2016: meer rechten voor eigenaren, gebruikers en kopers van cultureel erfgoed

De Erfgoedwet verandert inhoudelijk niets aan de huidige beschermingsregels van cultureel erfgoed. Wel is nieuw dat eigenaren, gebruikers en kopers beter in de gelegenheid worden gesteld om actief bij te dragen aan het behoud van belangrijk cultuurbezit voor Nederland.

november 2016

Valse kunst – de kwetsbaarheid van de internationale kunsthandel

Van 11-20 maart vindt de toonaangevende kunstbeurs TEFAF plaats in Maastricht. De internationale kunsthandel is een ondoorzichtige markt en fraudegevoelig. Hoe kun je je tegen vervalste kunst beschermen?

maart 2016