Ontslagprocedures – ontslagroute

Trefwoorden arbeidsrecht, Arbeidsrecht Datum: 2 maart 2017

Ontslagprocedure

Tot 1 juli 2015 kon er in het geval van een ontslag voor gekozen worden bij welke instantie dit werd gevraagd: bij het UWV of bij de kantonrechter. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de route voorgeschreven. Waar u moet zijn hangt af van de reden van het ontslag.

Toelichting 

Reden Procedure
UWV Kantonrechter   Gerechtshof   Hoge Raad
Bedrijfseconomische redenen    x
Langdurige arbeidsongeschiktheid    x
Veelvuldig ziekteverzuim           x
Disfunctioneren           x
Verwijtbaar handelen of ernstig nalaten           x
Weigeren werk wegens gewetensbezwaren           x
Verstoorde arbeidsverhouding           x
Oneens met beslissing UWV           x
Oneens met beslissing kantonrechter           x
Oneens met beslissing gerechtshof          x

 Zie ook

De advocaat

De procedures zijn er als gevolg van de WWZ niet gemakkelijker op geworden; daarnaast biedt de WWZ meer mogelijkheden in de procedures. Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u verder adviseren over procederen in het arbeidsrecht en meer. Neem gerust contact op via ons telefoonnummer +31 (0)26 3522 888 of per mail arbeidsrecht@dekempenaer.nl en vraag naar een van onze arbeidsrechtspecialisten.