Inhoudsopgave

Kan ik verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst weigeren?

Het uitgangspunt van de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten is dat een verlenging van de huurovereenkomst mogelijk moet zijn als de huurder daaraan behoefte heeft in verband met de beperkingen door het coronavirus. U mag een verlengingsverzoek daarom alleen weigeren als de reden voor uw weigering in de spoedwet is opgenomen. In deze blog leest u wanneer u het verzoek mag weigeren, wanneer u het verzoek moet weigeren en wat u kunt doen als u het verzoek om een andere reden wilt weigeren.

Wanneer mag u een verlengingsverzoek van de huurder weigeren?

De wet bepaalt dat u het verzoek van de huurder mag weigeren als u vóór 1 april 2020 afspraken heeft gemaakt over bijvoorbeeld nieuwe verhuur, verkoop, renovatie of sloop van de woning en u de woning vóór het einde van de voorgestelde verlengingsdatum daarvoor vrij van huur ter beschikking moet stellen. Voor afspraken die gemaakt zijn vanaf 1 april 2020 geldt dit niet. Ga dus voorlopig geen nieuwe verplichtingen aan waarbij u de woning op korte termijn ter beschikking moet stellen, in ieder geval niet voordat u zekerheid heeft over het einde van de huurovereenkomst. U bent dan namelijk mogelijk schadeplichtig.

U mag een verzoek ook weigeren als u de woning binnen de verlengingstermijn zelf wilt betrekken en u geen andere woonruimte meer heeft.

Tot slot bepaalt de wet dat het verzoek mag worden geweigerd als de huurder zich niet als goed huurder gedraagt. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de huurder al vóór de coronacrisis een betalingsachterstand had, de huur niet meer betaalt terwijl hij geen betalingsproblemen ervaart als gevolg van de coronacrisis, ernstige overlast veroorzaakt of een hennepkwekerij in de woning heeft gehad.

Wilt u het verzoek van de huurder om één van deze redenen weigeren? Wacht daar dan niet te lang mee. De wet geeft u een termijn van 1 week. Binnen die termijn moet de huurder uw weigering aantoonbaar ontvangen hebben. In onze blog ‘Procedure Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten‘ leest u wat de huurder kan doen als hij het niet eens is met uw weigering.

Wanneer moet u een verlengingsverzoek van de huurder weigeren?

Is de huurovereenkomst vóór 1 april 2020 geëindigd of eindigt de huurovereenkomst na 31 augustus 2020, dan is de spoedwet niet van toepassing. Stemt u in zo’n geval toch in met een verlengingsverzoek van de huurder, dan wordt de huurovereenkomst automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Dat geldt in principe ook als u instemt met een verzoek de huurovereenkomst te verlengen voor een termijn langer dan 3 maanden of tot en met een datum later dan 31 oktober 2020. Wij adviseren u daarom ook in dat geval het verzoek van de huurder te weigeren. U voorkomt dan dat de huurder volledige huurbescherming krijgt.

De wet gold aanvankelijk tot en met 31 augustus 2020. De minister heeft de wet verlengd tot 1 november. Daardoor kan een verlenging nu tot uiterlijk 31 oktober 2020 gelden.

Wat als u het verzoek om een andere reden wilt weigeren?

Als geen van de benoemde situaties zich voordoet maar u wilt toch dat de huurovereenkomst niet (of minder lang) verlengd wordt, dan kunt u dat voorleggen aan de rechter. De rechter laat zijn beslissing afhangen van uw belang bij het vertrek van de huurder en van het belang van de huurder om in de woning te blijven. Onderbouw uw verzoek goed, want u heeft maar 1 kans om de rechter ervan te overtuigen dat uw belang zwaarder weegt.

Onze sectie Huurrecht ondersteunt u graag bij het beoordelen en beantwoorden van het verzoek van uw huurder. Wij ontwikkelden daarvoor het Spoedwet-spoedpakket: voor een vaste prijs nemen wij uw zorgen zoveel mogelijk uit handen. Meer weten over ons Spoedwet-spoedpakket of vrijblijvend van gedachten wisselen over uw situatie? Bel gerust met een van onze advocaten op de sectie Huurrecht: 026–352 28 24 of mail: huurrecht@dekempenaer.nl

Meer lezen over de spoedwet?

Lees onze blogreeks.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn