Inhoudsopgave

Huurachterstand: voor coronacrisis of door coronacrisis?

Het is zinvol om na te gaan of de coronacrisis wel daadwerkelijk ten grondslag ligt aan de betalingsonmacht van de huurder.

De eerste huurrechtelijke rechtspraak over achterstallige huurbetalingen in tijden van Corona is een feit. Zo oordeelde de Rechtbank Oost-Brabant op 23 maart 2020 in een geval waarin de huurder van een woning de huurtermijnen niet meer kon opbrengen en een huurachterstand had laten oplopen. Deze uitspraak vindt u hier.

In het algemeen ontslaat het niet kunnen betalen van een geldsom, de schuldenaar niet van zijn betalingsplicht. De uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant sluit hier bij aan.

De huurachterstand werd in deze zaak niet betwist door de huurder in kwestie, maar deze voerde wel aan dat hij niet in staat was om te betalen, aangezien zijn inkomsten als gevolg van de coronacrisis waren gestagneerd. De rechtbank oordeelt dat betalingsonmacht, hoe vervelend ook voor de huurder, in de risicosfeer van de huurder ligt en hem niet van zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst tegenover de verhuurder ontslaat.

Betekent deze uitspraak dat betalingsachterstanden toch tot ontruiming kunnen leiden tijdens de Coronacrisis? Nee. De rechter neemt expliciet in aanmerking dat al van aanvang van de huurovereenkomst sprake is van te late huurbetalingen, ook vóór de coronacrisis.

In deze zaak stond vast dat de huurachterstand van de huurder al was ontstaan voor Corona en dus niet door Corona. Met een beroep op ‘de coronacrisis’ kon de huurder zijn ontruiming dan ook niet afwenden.

Deze uitspraak geeft dus geen algemeen antwoord op de vraag voor wiens risico de corona-maatregelen komen. Wel laat deze uitspraak duidelijk zien dat het zinvol is om na te gaan of de coronacrisis wel daadwerkelijk ten grondslag ligt aan de betalingsonmacht van de huurder.

Voor (ver)huurders van winkelruimte is van belang dat op 10 april 2020 een steunakkoord tot stand is gekomen tussen verschillende brancheverenigingen in het vastgoed over de wijze waarop kan worden omgegaan met de huurbetalingen in de periode dat de corona-maatregelen van kracht zijn. Lees hierover meer in ons artikel: Wat verhuurders van retailvastgoed moeten weten over het steunakkoord van 10 april 2020.

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen of wilt u meer weten? Neem gerust contact op met onze huurrechtdvocaten.

Klik hier voor meer artikelen die zijn geschreven over (de gevolgen van) het coronavirus.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn