Inhoudsopgave

Wat verhuurders van retailvastgoed moeten weten over het steunakkoord van 10 april 2020

Het steunakkoord biedt verhuurders en huurders in de retailsector houvast bij het maken van afspraken over de gevolgen van de Coronacrisis.

Op vrijdag 10 april 2020 hebben enkele belangenorganisaties van retailers en vastgoedeigenaren een steunakkoord bereikt. Ook het Ministerie van Economische Zaken en enkele banken zijn bij de afspraken betrokken. Het steunakkoord biedt verhuurders en huurders in de retailsector houvast bij het maken van afspraken over de gevolgen van de Coronacrisis.

Het steunakkoord geeft een regeling voor het verlichten van de financiële last van het betalen van de huur voor huurders/retailers die minder inkomsten kunnen genereren als gevolg van de corona-maatregelen. Het akkoord gaat uit van lastenverlichting op korte termijn en op lange termijn.

lastenverlichting op korte termijn

Als lastenverlichting op korte termijn stelt het akkoord voor dat de huur geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort voor huurders die getroffen worden.

  • Wie komt in aanmerking voor een huuropschorting? -> Winkeliers die door de coronacrisis minimaal 25% omzetverlies hebben;
  • Voor welke periode kan de huurbetaling worden opgeschort? -> De maanden april, mei en juni;
  • Welk deel van de huurpenningen kan worden opgeschort? -> Het uitgangspunt is een huuropschorting van minstens 50%. Waar nodig kan een grotere opschorting worden afgesproken: bijvoorbeeld 75% of zelfs 100%.

Lange termijn

Op de lange termijn moeten partijen komen tot afspraken over mogelijke kwijtschelding van de huur. Dat is, aldus het akkoord, aan de orde als de daadwerkelijke impact van de crisis na drie maanden duidelijk is. De precieze invulling daarvan wordt later door de betrokken partijen besproken en zal per geval (afhankelijk van de belangen van zowel huurder als verhuurder) bepaald moeten worden.

Voorwaarden voor huurders/retailers

Voorwaarden voor huurders/retailers om in aanmerking te komen voor deze regelingen ter verlichting van de huurlast zijn onder meer:

  1. de verplichting om zich maximaal in te spannen voor een veilige winkelopening ten behoeve van het genereren van omzet;
  2. het afzien van eenzijdige betalingsregelingen en het committeren aan huurbetalingen voor zover mogelijk en in goed overleg met verhuurder en
  3. het volledig, controleerbaar en transparant bieden van inzicht in zijn omzet(verlies).

Het steunakkoord is een basis die ruimte biedt voor maatwerk per retailer, verhuurder en locatie. Het akkoord bevat geen bindende afspraken, maar richtlijnen. Huurder en verhuurder moeten per geval in overleg bepalen hoe zij de regeling in het akkoord uitwerken in onderlinge afspraken die voor beiden passend zijn. Het akkoord is een handreiking aan verhuurders en huurders in de retailsector voor de wijze waarop met de huurbetalingsverplichting kan worden omgegaan met als inzet de huurrelatie de coronacrisis te laten overleven.

Rol van banken om maatregelen mogelijk te maken

Om de maatregelen voor de retailsector mogelijk te maken hebben enkele banken zich gecommitteerd om zich maximaal in te zetten en flexibiliteit te betrachten om hun klanten te helpen. Verhuurders met een financiering tot € 2.500.000 krijgen 6 maanden uitstel van aflossing. Voor grotere financieringen worden per geval afspraken gemaakt. De banken die zich aan het steunakkoord hebben gebonden zijn ABN Amro, ING, Rabobank en Deutsche Bank. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft andere banken opgeroepen zich hierbij aan te sluiten.

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen of wilt u meer weten? Neem gerust contact op met onze huurrechtdvocaten.

Klik hier voor meer artikelen die zijn geschreven over (de gevolgen van) het coronavirus.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn