Aanbestedingen in de zorg

Leestijd 1 min - Kennisbank - 15 maart 2023

Tegenwoordig zijn aanbestedingen binnen de zorgsector aan de orde van de dag. Bij het inkopen van zorg door gemeenten spelen verschillende onderwerpen een rol. Als zorgverlener/zorginstelling kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met de volgende vragen: Wij staan graag voor u klaar bij vraagstukken op het gebied aanbestedingsrecht in de zorg. Geen aanbestedingsplicht voor zorginstellingen,...

Corona en lopende aanbestedingen

Leestijd 3 min - Kennisbank - 26 maart 2020

Het expertisecentrum aanbesteden Pianoo adviseert aanbestedende diensten om na te gaan of de coronacrisis invloed heeft op lopende aanbestedingstrajecten.

Update Woningcorporaties en aanbestedingsplicht

Leestijd 2 min - Kennisbank - 4 februari 2019

Woningcorporaties worden in de Nederlandse wetgeving niet als aanbestedende dienst aangemerkt. De Europese Commissie denk daar anders over. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie.

Europese Commissie: Woningcorporaties zijn aanbestedingsplichtig!

Leestijd 3 min - Kennisbank - 18 december 2017

Advies aan woningcorporaties: conformeer je aan de aanbestedingsregelgeving.

Geen aanbestedingsplicht voor zorginstellingen, maar hoedt u voor de eendentest

Leestijd 4 min - Kennisbank - 6 juni 2017

Dat zorginstellingen niet aanbestedingsplichtig zijn, is inmiddels door meerdere rechters beslist. Maar hoe de rechter oordeelt, hangt af van de manier waarop aan het inkoopproces is vormgegeven.

Zorgkantoren publiceren landelijk kader: stel uw vragen vóór 21 juni 2017

Leestijd 4 min - Kennisbank - 18 mei 2017

Op 1 juni a.s. wordt het landelijk kader voor contractering Wlz 2018 gepubliceerd door de zorgkantoren. Vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen kunnen worden gesteld tot en met 21 juni a.s. Noteer deze datum in uw agenda!

Uitsluiting inschrijving in concretiseringsfase niet onrechtmatig

Leestijd 8 min - Kennisbank - 30 september 2016

Aanbestedingen op basis van best value procurement hebben de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen in Nederland. De belangrijkste fase in de BVP-methodiek is de concretiseringsfase. Een inschrijving kan in deze fase alsnog worden uitgesloten of ongeldig worden verklaard.

Aannemer heeft géén recht op vergoeding winstderving ex paragraaf 29 UAV

Leestijd 5 min - Kennisbank - 26 april 2016

Wanneer de in het bestek aangegeven afmetingen niet overeenkomen met die in de werkelijkheid, geeft dit een aannemer recht op verrekening van meer- en minderwerk én in uitzonderlijke gevallen aanspraak op bijbetaling.

Checklist motiveren gunningsbeslissing - Cobouw, 30 maart 2016

Leestijd 1 min - Kennisbank - 30 maart 2016

Aanbesteders worstelen vaak met de vraag hoe een gunningsbeslissing moet worden gemotiveerd. Volgens inschrijvers is de motivering van de aanbesteder vaak te summier. Hoe ver moeten aanbesteders gaan met de motivering?

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!