Inhoudsopgave

Update Woningcorporaties en aanbestedingsplicht

De Europese Commissie heeft op 24 januari 2019 besloten een aanvullende aanmaningsbrief aan Nederland te sturen, betreffende de nationale voorschriften over woningcorporaties. In de Nederlandse wetgeving worden woningcorporaties niet als aanbestedende dienst aangemerkt. Om deze reden was de Europese Commissie al op 7 december 2017 een zgn. inbreukprocedure tegen Nederland gestart. Woningcorporaties zijn naar de mening van de Europese Commissie zozeer afhankelijk van de Nederlandse overheid, zowel op centraal als op lokaal niveau, dat zij moeten worden beschouwd als aanbestedende diensten. Daarom is de Commissie van oordeel dat Nederland wellicht het EU-recht heeft geschonden (Richtlijn 2014/23/EU en Richtlijn 2014/24/EU) in het bijzonder de transparantieverplichting die vereist dat woningcorporaties hun aanbestedingen bekendmaken om gelijke kansen te scheppen voor ondernemingen en om de beste prijs-kwaliteitverhouding bij hun aankoop te garanderen. Met deze aanvullende brief poogt de Europese Commissie duidelijkheid te krijgen over de onopgeloste juridische aspecten. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn