Inhoudsopgave

Zorgkantoren publiceren landelijk kader: stel uw vragen vóór 21 juni 2017

 

Publicatie landelijk kader contractering Wlz 2018

Op 1 juni a.s. wordt het landelijk kader voor contractering Wlz 2018 gepubliceerd door de zorgkantoren. Vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen kunnen worden gesteld tot en met 21 juni a.s. Het is van groot belang dat u deze datum in uw agenda markeert.

Te laat geklaagd: beurt voorbij

Indien u klachten indient na 21 juni a.s. loopt u het risico dat die klachten niet meer in behandeling worden genomen. In 2012 heeft een zorgaanbieder bij de rechter geprotesteerd tegen een beleidslijn van Zorgkantoor Menzis. Die beleidslijn zou kleine aanbieders onnodig belemmeren.

De rechter oordeelde dat op de gehanteerde procedure de leidende beginselen van aanbestedingsrecht van toepassing zijn. De rechter overwoog verder dat van een adequaat handelende zorgaanbieder mag worden verwacht dat hij zich proactief opstelt bij het naar voren brengen van bezwaren in het kader van een inkoopprocedure. Eventuele bezwaren moeten duidelijk naar voren worden gebracht en in een zo vroeg mogelijk stadium aan de orde worden gesteld. Op die manier kan het zorgkantoor eventuele onregelmatigheden corrigeren met zo gering mogelijke consequenties voor het verloop van de inkoopprocedure. De zorgaanbieder had naar het oordeel van de rechter eerder moeten klagen, heeft dat niet gedaan en had om die reden zijn rechten verwerkt. Anders gezegd: de rechter vond dat de zorgaanbieder zijn beurt voorbij heeft laten gaan. De klachten werden niet meer in behandeling genomen. De vraag of de bezwaren van de zorgaanbieder terecht waren, is dus niet beantwoord.

Stel uw vragen zelf en voldoende duidelijk

Vragen en bezwaren moeten voldoende duidelijk naar voren worden gebracht. Indien het zorgkantoor uw vragen niet begrijpt, loopt u het risico dat de vraag niet adequaat wordt beantwoord.

Ook het ‘meeliften’ op vragen van anderen kan door rechters worden afgestraft. Vertrouw er dus niet op dat een ander de vragen wel zal stellen, maar stel de vragen zelf.

Landelijke samenwerking zorgkantoren; 3-jarige contracten

Dit jaar is het nog van groter belang dan anders dat u uw bezwaren tijdig naar voren brengt. Voor 2018 werken de zorgkantoren met elkaar samen: er is één landelijk kader. Alleen de onderwerpen die regionaal van aard zijn, worden door de individuele zorgkantoren geregeld. Bovendien worden overeenkomsten voor de duur van drie jaar gesloten met zorgaanbieders die in geheel 2017 een overeenkomst hebben voor het leveren van Wlz-zorg, die voldoen aan alle geschiktheidseisen en waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

Uiteraard mag u niet met andere zorgaanbieders overleggen over de inkoopprocedure. Dat is in de meeste gevallen in strijd met het mededingingsrecht.

Wees er op tijd bij

Laat u niet verrassen, maar stel uw vragen tijdig en win, indien nodig, tijdig advies in bij onze aanbestedingsrecht advocaten. Juist in dit soort inkoopprocedures geldt de aloude wijsheid dat maar één vraag een domme vraag kan zijn: de vraag die niet gesteld werd.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. B.H.H.M. (Björn) Ramakers...

Advocaat - Partner

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn