Inhoudsopgave

Europese Commissie: Woningcorporaties zijn aanbestedingsplichtig!

Volgens de Europese Commissie moeten woningcorporaties worden aangemerkt als aanbestedende diensten. Dat betekent dat zij volgens de Europese Commissie moeten voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. De Europese Commissie is daarom op 8 december jl. een inbreukprocedure tegen Nederland gestart. Aedes is het niet eens met dit standpunt. Volgens Aedes zijn woningcorporaties maatschappelijke ondernemingen op wiens aanbestedingen geen directe overheidsinvloed wordt uitgeoefend en vallen zij daarom juist niet onder de definitie van een aanbestedende dienst. Die argumentatie is dus van technisch-juridische aard. Het argument van Aedes overtuigt ons vooralsnog niet omdat vanuit de Europese Commissie nu juist begrippen functioneel worden uitgelegd en –kortgezegd- doelredeneringen in die visie niet worden geschuwd.

Houdt u aan de Europese aanbestedingsregels

Zolang een uitkomst van de inbreukprocedure nog niet bekend is, adviseren wij dat u zich als woningcorporatie aan de aanbestedingsregelgeving conformeert. Zie ook ons advies in een door ons in 2015 gepubliceerd artikel. In het bijzonder wijzen wij daarbij op naleving van hetgeen in de Gids Proportionaliteit wordt voorgeschreven.

Voorkom juridische procedures

Wanneer u zich als woningcorporaties niet houdt aan de Europese aanbestedingsregels loopt u het risico in een juridische procedure verwikkeld te raken. Niet uitgenodigde inschrijvers en/of gepasseerde inschrijvers zijn immers ook op de hoogte van de inbreukprocedure tegen Nederland. Met de start van deze procedure is voor hen de stap naar de rechter eenvoudiger en sneller gezet. Het zorgt ervoor dat zij zich met verwijzing naar die inbreukprocedure ten overstaan van een rechter al eenvoudiger kunnen beroepen op de Europese aanbestedingsregels. Wanneer een teleurgestelde of niet uitgenodigde potentiele inschrijver van mening is dat een woningcorporatie in strijd heeft gehandeld met de aanbestedingsregels, zullen zij niet nalaten dit bij de rechter aan de orde te stellen. Wij vermoeden dat u juist niet de corporatie wilt zijn over wiens hoofd die kwestie dan wordt uitgevochten en vervolgens ‘de boeken’ in gaat.

Cursus Europees Aanbestedingsrecht voor Woningcorporaties

Voorkomen is daarom beter dan genezen. Wat zijn de gevolgen van een dergelijke inbreukprocedure voor u als woningcorporatie? Wat wordt er precies van u verwacht en waar moet u rekening mee houden? De Kempenaer Advocaten verzorgt sinds 2006 met enige regelmaat cursussen en workshops Aanbestedingsrecht voor woningcorporaties; bij ons op kantoor, maar ook bij u op locatie. Graag praten wij u bij over de actuele stand van zaken en proberen wij u handvatten te geven hoe op praktische wijze aan die aanbestedingsregels invulling kan worden gegeven.

Aanmelden

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze advocaten Jip Greuters of Björn Ramakers van de sectie aanbestedingsrecht.

Dit artikel is ook overgenomen door Vastgoedjournaal.nl

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. B.H.H.M. (Björn) Ramakers...

Advocaat - Partner

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn