DISCLAIMER

Please be aware that this is a machine translation to provide a basic understanding of our web content. It is a literal translation and certain words may not translate accurately. De Kempenaer Advocaten N.V. is not responsible for the accuracy of any translation using this service.

Overheden • Ondernemingen • Non-Profit

De Kempenaer likes to build long-term relationships with business and private clients, whom we advise and support in a wide range of legal areas.

Van oudsher zijn wij betrokken bij sectoren Zorg & Welzijn, Bouw & Corporaties, Energie & Duurzaamheid, Internationale handel (German Desk), Recreatie en horeca en Kunst & Cultuur. Maar ook in elk denkbaar ander marktgebied staan we u graag bij.

Onze advocaten werken samen in teams, secties en multidisciplinaire praktijken. Op die manier blijft de kennis van ieder rechtsgebied zich ontwikkelen. 

Wij maken deel uit van Netlaw, hét samenwerkingsverband van zelfstandige advocatenkantoren in Nederland met een eigen opleidingsinstituut, de Netlaw Academy. Op dit moment zijn we met circa vijfhonderd advocaten, verdeeld over veertien kantoren verspreid over het hele land. Mocht het nodig zijn om specifieke kennis binnen te halen die ons kantoor niet heeft, dan zijn de lijnen met onze collega kantoren kort. Wij brengen u desgewenst in contact met een advocaat van een Netlaw kantoor.

Werken en ondernemen in de zorg- en welzijnssector is geen dag hetzelfde. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, samenwerkingsvormen, huisvesting, arbeidsverhoudingen en de invloed van zorgverzekeraars vragen vaak om gedegen juridisch advies dat verder gaat dan gezondheidsrecht alleen.

The multidisciplinary Kempenaer team of the Care & Welfare sector helps. For example, in issues relating to corporate law, labour law and liability law. But also when it comes to disciplinary law, tenancy law, construction law, administrative law and more. We follow the sector closely and are happy to advise you.

Wonen, werken en leven… de advocaten van team Bouw & Corporaties kennen alle ins en outs. Ze adviseren en ondersteunen woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers op uiteenlopende rechtsgebieden en beschikken over specifieke deskundigheid bij projectontwikkeling, onderhoudswerken, wegenaanleg en bouwmanagement.

The team handles civil-law construction cases and provides support in the areas of plan development, plan damage, building and environmental permits, soil pollution, disputes at the time of delivery, purchase/sale contracts, lease/leasing agreements and evictions. In addition, we support housing corporations in the areas of rental, new construction, renovation, damage and personnel & organisation.

We are main sponsor of Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem CASA and member of Bouwsociëteit Arnhem.

De thema’s Energie en Duurzaamheid gaan hand in hand. De ambitieuze doelstellingen uit het Klimaatakkoord vergen omvangrijke veranderingen in de manier waarop we met energie omgaan, zowel op nationaal als op Europees niveau. Niet alleen de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen spelen daarin een belangrijke rol, ook de innovaties op het gebied van bijvoorbeeld wind-, water- en zonne-energie en het hergebruik van energie uit industriële bronnen zijn daarbij van belang.

De German Desk adviseert en begeleidt ondernemingen bij grensoverschrijdend zaken doen. Aan de German Desk zijn Nederlandse en Duitse advocaten verbonden, die ook Rechtsanwalt zijn. Door de juridische bevoegdheid in beide landen zijn we bekend met de verschillen in wet- en regelgeving tussen Nederland en Duitsland. Door de dubbele nationaliteit zijn wij bovendien thuis in de taal & cultuur van onze Duitse en Nederlandse cliënten.

 

Dankzij een groot netwerk van goede contacten met collega-juristen in Duitsland kunnen we de verbinding leggen tussen het Nederlandse en het Duitse recht. Wij zijn in staat ondernemers -zowel binnen als buiten de grenzen- van een gedegen juridische begeleiding te voorzien. Begeleiding die niet alleen is gericht op het oplossen van geschillen, maar die daarnaast ook anticipeert op eventuele juridische valkuilen.

De sectoren recreatie & horeca zijn nauw verbonden omdat vrijetijdsbesteding en eten & drinken vaak hand in hand gaan. Daarom hebben veel recreatiebedrijven vaak horecagelegenheden en hebben veel horecabedrijven zich gespecialiseerd in het leveren van diensten aan recreatiebedrijven en -locaties.

Arnhem is rich in museums, festivals, events and cultural institutions. Through our close involvement in the management and/or supervisory boards of many initiatives in the field of fashion, design, theatre, film and music, we know the sector, the political playing field and the interests at stake very well. And we can provide targeted advice in numerous areas of law.

Ons team Kunst & Cultuur adviseert uitlopende instellingen en creatieve ondernemers en ondersteunt onder meer op het gebied van huisvesting (huur, verbouwing, nieuwbouw), organisatievorm (begeleiding naar verzelfstandigen, wijzigen organisatiestructuur, statuten en bestuursvormen), personeel & organisatie en vergunningen.

See our page Community/Artand Culture which projects and organisations we wholeheartedly support.

We follow industry developments closely.

The multidisciplinary Kempenaer team of sectors will be happy to advise you.

SHARE

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn