De Kempenaer bouwt graag aan langdurige relaties met zakelijke en particuliere cliënten, die wij op uiteenlopende rechtsgebieden adviseren en ondersteunen.

Van oudsher zijn wij betrokken bij sectoren Zorg & Welzijn, Bouw & Corporaties, Energie & Duurzaamheid, Internationale handel (German Desk), Recreatie en horeca en Kunst & Cultuur. Maar ook in elk denkbaar ander marktgebied staan we u graag bij.

Onze advocaten werken samen in teams, secties en multidisciplinaire praktijken. Op die manier blijft de kennis van ieder rechtsgebied zich ontwikkelen. 

Wij maken deel uit van Netlaw, hét samenwerkingsverband van zelfstandige advocatenkantoren in Nederland met een eigen opleidingsinstituut, de Netlaw Academy. Op dit moment zijn we met circa vijfhonderd advocaten, verdeeld over veertien kantoren verspreid over het hele land. Mocht het nodig zijn om specifieke kennis binnen te halen die ons kantoor niet heeft, dan zijn de lijnen met onze collega kantoren kort. Wij brengen u desgewenst in contact met een advocaat van een Netlaw kantoor.

Werken en ondernemen in de zorg- en welzijnssector is geen dag hetzelfde. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, samenwerkingsvormen, huisvesting, arbeidsverhoudingen en de invloed van zorgverzekeraars vragen vaak om gedegen juridisch advies dat verder gaat dan gezondheidsrecht alleen.

Het multidisciplinaire Kempenaer-team van de sector Zorg & Welzijn helpt. Bijvoorbeeld bij vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsrecht, arbeidsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Maar ook als het gaat om tuchtrecht, huurrecht, bouwrecht, bestuursrecht en meer. Wij volgen de branche op de voet en adviseren u graag.

Wonen, werken en leven… de advocaten van team Bouw & Corporaties kennen alle ins en outs. Ze adviseren en ondersteunen woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers op uiteenlopende rechtsgebieden en beschikken over specifieke deskundigheid bij projectontwikkeling, onderhoudswerken, wegenaanleg en bouwmanagement.

Het team behandelt civielrechtelijke bouwzaken en ondersteunt bij planontwikkeling, planschade, bouw- en milieuvergunningen, bodemverontreiniging, geschillen bij de oplevering, koop/verkoopcontracten, huur/verhuurcontracten en ontruimingen. Daarnaast ondersteunen we corporaties op het gebied van verhuur, nieuwbouw, renovatie, schade en personeel & organisatie.

Wij zijn hoofdsponsor van Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem CASA en lid van Bouwsociëteit Arnhem.

De thema’s Energie en Duurzaamheid gaan hand in hand. De ambitieuze doelstellingen uit het Klimaatakkoord vergen omvangrijke veranderingen in de manier waarop we met energie omgaan, zowel op nationaal als op Europees niveau. Niet alleen de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen spelen daarin een belangrijke rol, ook de innovaties op het gebied van bijvoorbeeld wind-, water- en zonne-energie en het hergebruik van energie uit industriële bronnen zijn daarbij van belang.

De German Desk adviseert en begeleidt ondernemingen bij grensoverschrijdend zaken doen. Aan de German Desk zijn Nederlandse en Duitse advocaten verbonden, die ook Rechtsanwalt zijn. Door de juridische bevoegdheid in beide landen zijn we bekend met de verschillen in wet- en regelgeving tussen Nederland en Duitsland. Door de dubbele nationaliteit zijn wij bovendien thuis in de taal & cultuur van onze Duitse en Nederlandse cliënten.

 

Dankzij een groot netwerk van goede contacten met collega-juristen in Duitsland kunnen we de verbinding leggen tussen het Nederlandse en het Duitse recht. Wij zijn in staat ondernemers -zowel binnen als buiten de grenzen- van een gedegen juridische begeleiding te voorzien. Begeleiding die niet alleen is gericht op het oplossen van geschillen, maar die daarnaast ook anticipeert op eventuele juridische valkuilen.

De sectoren recreatie & horeca zijn nauw verbonden omdat vrijetijdsbesteding en eten & drinken vaak hand in hand gaan. Daarom hebben veel recreatiebedrijven vaak horecagelegenheden en hebben veel horecabedrijven zich gespecialiseerd in het leveren van diensten aan recreatiebedrijven en -locaties.

Arnhem is rijk aan musea, festivals, evenementen en culturele instellingen. Door onze nauwe betrokkenheid in besturen en/of raden van toezicht van veel initiatieven op het gebied van mode, design, theater, film en muziek, kennen we de sector, het politieke speelveld en de belangen zeer goed. En kunnen we gericht adviseren op tal van rechtsgebieden.

Ons team Kunst & Cultuur adviseert uitlopende instellingen en creatieve ondernemers en ondersteunt onder meer op het gebied van huisvesting (huur, verbouwing, nieuwbouw), organisatievorm (begeleiding naar verzelfstandigen, wijzigen organisatiestructuur, statuten en bestuursvormen), personeel & organisatie en vergunningen.

Kijk op onze pagina Maatschappelijk/Kunst en Cultuur welke projecten en organisatie wij van harte ondersteunen.

Wij volgen brancheontwikkelingen op de voet.

Het multidisciplinaire Kempenaer-team van de sectoren adviseert u graag.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn