Wonen

Overeenkomsten in de zorg

Overeenkomsten in de zorg

Overeenkomsten worden aan de lopende band gesloten. Ook binnen de zorg. De wet stelt bijzondere eisen aan bepaalde zorgovereenkomsten, zoals de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Het is essentieel om te weten of de zorgovereenkomst voldoet aan deze eisen. De Kempenaer Advocaten helpt bij vragen over overeenkomsten binnen de zorg. Opstellen zorgovereenkomsten De Kempenaer Advocaten assisteert bij het…

Samenwerken in de non-profit sector; voorkom onnodige BTW heffing !

Samenwerken in de non-profit sector; voorkom onnodige BTW heffing !

Het leerstuk Kosten voor gemene rekening (KVGR), de VIJF vereisten Samenwerken in de non-profitsector (veelal organisaties in de zorgsector of woningcorporaties) wordt nog al eens onaangenaam beïnvloed doordat aan de samenwerkingspartners btw in rekening moet worden gebracht over kosten die zij samen dragen en/of diensten die zij elkaar verlenen. Die betaalde btw kan de betreffende…

Verduurzaming • mijn pand moet energiezuiniger: moet ik daarvoor zorgen?

Verduurzaming • mijn pand moet energiezuiniger: moet ik daarvoor zorgen?

De overheid vraagt veel van u als vastgoedeigenaar als het aankomt op verduurzaming. Zo moeten kantoorpanden per 2023 voldoen aan de voorwaarden voor energielabel C. Het landelijke streefdoel is om in 2030 de CO2-uitstoot voor bestaande bouw te halveren ten opzichte van 1990. Dát het energiezuiniger moet is duidelijk, maar wie moet daarvoor zorgen? “Ben…

Arnhemse kamerverhuurders moeten voor 25 juli 2020 een beheerder aanmelden

Melding bij vijf of meer kamers Verhuurt u binnen de gemeente Arnhem vijf of meer kamers in één woning? Dan bent u vanaf 27 juni 2020 verplicht voor die woning een beheerder bij de gemeente aan te melden. De beheerder fungeert bij overlast en klachten als aanspreekpunt voor de bewoners, omwonenden en overheidsinstanties. Ook ziet…

Is de spoedwet van toepassing op mijn huurovereenkomst?

U heeft een woning tijdelijk verhuurd en een verlengingsverzoek van uw huurder gekregen. Of misschien wilt u zelf een tijdelijke verlenging voorstellen. U heeft gehoord dat de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten daar mogelijkheden voor biedt. Voordat u een volgende stap neemt, moet u zich afvragen: is de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten wel van…

Kan ik huurders aanspreken op het naleven van de RIVM-richtlijnen?

Eind maart zijn de RIVM-maatregelen ter voorkoming c.q. beperking van verspreiding van het Corona-virus aangescherpt. Iedereen dient zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen naar buiten te gaan voor werk (indien niet thuis kan worden gewerkt), om boodschappen te doen of om voor anderen te zorgen. Buitenshuis dient men een afstand tot anderen van minstens…

Huurachterstand en corona: praktijkvoorbeelden

Een maand nadat de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus van kracht zijn geworden, is een eerste reeks uitspraken gepubliceerd over ontbindingsvorderingen. In het op 25 maart 2020 bereikte akkoord tussen de minister, Aedes, IVBN, Kences en VastgoedBelang stond daarover: [Als] gezamenlijke lijn [geldt] dat huisuitzettingen voorlopig worden uitgesteld gedurende de crisisperiode,…

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail