Wonen

Arnhemse kamerverhuurders moeten voor 25 juli 2020 een beheerder aanmelden

Melding bij vijf of meer kamers Verhuurt u binnen de gemeente Arnhem vijf of meer kamers in één woning? Dan bent u vanaf 27 juni 2020 verplicht voor die woning een beheerder bij de gemeente aan te melden. De beheerder fungeert bij overlast en klachten als aanspreekpunt voor de bewoners, omwonenden en overheidsinstanties. Ook ziet…

Spoedwet tijdelijke huurovereenkomsten verlengd

Eind april werd een spoedwet ingevoerd om het verlengen van tijdelijke huurovereenkomsten mogelijk te maken. De looptijd van die spoedwet zou aflopen op 1 juli 2020, maar is nu verlengd: tijdelijke huurovereenkomsten die eindigen vóór 1 september 2020 kunnen worden verlengd. Als een tijdelijke huurovereenkomst eerder verlengd is, kan nu opnieuw worden verlengd. Wanneer is de…

Is de spoedwet van toepassing op mijn huurovereenkomst?

U heeft een woning tijdelijk verhuurd en een verlengingsverzoek van uw huurder gekregen. Of misschien wilt u zelf een tijdelijke verlenging voorstellen. U heeft gehoord dat de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten daar mogelijkheden voor biedt. Voordat u een volgende stap neemt, moet u zich afvragen: is de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten wel van…

Kan ik huurders aanspreken op het naleven van de RIVM-richtlijnen?

Eind maart zijn de RIVM-maatregelen ter voorkoming c.q. beperking van verspreiding van het Corona-virus aangescherpt. Iedereen dient zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen naar buiten te gaan voor werk (indien niet thuis kan worden gewerkt), om boodschappen te doen of om voor anderen te zorgen. Buitenshuis dient men een afstand tot anderen van minstens…

Huurachterstand en corona: praktijkvoorbeelden

Een maand nadat de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus van kracht zijn geworden, is een eerste reeks uitspraken gepubliceerd over ontbindingsvorderingen. In het op 25 maart 2020 bereikte akkoord tussen de minister, Aedes, IVBN, Kences en VastgoedBelang stond daarover: [Als] gezamenlijke lijn [geldt] dat huisuitzettingen voorlopig worden uitgesteld gedurende de crisisperiode,…

Kan ik mijn huurder met een tijdelijke huurovereenkomst uitstel van ontruiming geven?

Te midden van de coronacrisis roept de overheid verhuurders op om huisuitzettingen zoveel mogelijk uit te stellen. De verhuurder die een tijdelijke huurovereenkomst met zijn huurder heeft gesloten waarvan de termijn binnenkort afloopt, staat nu voor een dilemma: de huurder op straat zetten is onwenselijk, maar een gewone huurovereenkomst met volledige huurbescherming ook. Welke risico’s zijn…

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Stuur ons een mail om op de hoogte blijven van juridische ontwikkelingen.

Mail