food & retail

Bestuurders opgepast! Aansprakelijkheid in oprichtingsfase ligt op de loer

Bestuurders opgepast! Aansprakelijkheid in oprichtingsfase ligt op de loer

Persoonlijk aansprakelijk tot aan de bekrachtiging Als bestuurder van een BV i.o. bent u ‘hoofdelijk verbonden voor de aangegane verplichtingen’ totdat de BV deze verplichting na de oprichting bekrachtigt. ‘Hoofdelijkheid’ wil zeggen dat een contractspartij u als handelend bestuurder persoonlijk kan aanspreken tot nakoming van de gehele verplichting. Als de verplichting bestaat uit de betaling…

Overheidsmaatregelen Corona: welke maatregelen gelden voor welke evenementen?

Wat zijn de gevolgen voor overmacht en annulering? Uit de branche merk ik dat er onduidelijkheid bestaat over welke maatregelen nu precies gelden voor evenementen. Dit omdat de overheid – alsmede de media – verschillende termen gebruikt. Onderstaand een overzicht van de maatregelen die gelden voor de betreffende evenementen. Ook wordt ingegaan op de gevolgen…

Huurachterstand en corona: praktijkvoorbeelden

Een maand nadat de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus van kracht zijn geworden, is een eerste reeks uitspraken gepubliceerd over ontbindingsvorderingen. In het op 25 maart 2020 bereikte akkoord tussen de minister, Aedes, IVBN, Kences en VastgoedBelang stond daarover: [Als] gezamenlijke lijn [geldt] dat huisuitzettingen voorlopig worden uitgesteld gedurende de crisisperiode,…

Wat verhuurders van retailvastgoed moeten weten over het steunakkoord van 10 april 2020

Het steunakkoord biedt verhuurders en huurders in de retailsector houvast bij het maken van afspraken over de gevolgen van de Coronacrisis. Op vrijdag 10 april 2020 hebben enkele belangenorganisaties van retailers en vastgoedeigenaren een steunakkoord bereikt. Ook het Ministerie van Economische Zaken en enkele banken zijn bij de afspraken betrokken. Het steunakkoord biedt verhuurders en…

Samenhangende rechtsverhoudingen. Het blijft opletten geblazen!

Onder andere bij franchise komt het in de praktijk vaak voor dat de franchisenemer ook andere overeenkomsten moet sluiten naast de franchiseovereenkomst. Die overeenkomsten worden veelal gesloten met andere partijen, zoals een huurovereenkomst, leaseovereenkomst voor apparatuur en leveringsovereenkomsten voor goederen. Maar betekent een wanprestatie in de franchiseovereenkomst ook een wanprestatie in die andere overeenkomst? Dat…

Ontslag werknemer supermarkt door weigeren leeftijdscontrole

Supermarkten en andere bedrijven die alcohol en tabak verkopen moeten het identiteitsbewijs van klanten controleren als op voorhand niet goed de meerderjarige leeftijd kan worden vastgesteld. Doet een supermarkt dat niet, dan kan die supermarkt forse boetes tegemoet zien en kan het de supermarkt zelfs worden verboden om alcohol en tabak te verkopen. Maar wat…

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail