Inhoudsopgave

Bestuurders opgepast! Aansprakelijkheid in oprichtingsfase ligt op de loer

Kan de bestuurder van een BV na oprichting toch hoofdelijk aansprakelijk zijn?

(Spoiler: ja, dat kan…)

Ondernemers gebruiken als rechtsvorm vaak de besloten vennootschap (BV). Bij deze rechtsvorm ligt het ondernemersrisico voor een groot deel bij de BV en niet bij de ondernemer zelf. Een BV is pas officieel ‘opgericht’ op het moment dat de oprichtingsakte bij de notaris is gepasseerd. U kunt als bestuurder al namens de BV handelen vóór de officiële oprichting. Deze periode wordt de oprichtingsfase genoemd. Maar let op: aan het handelen als bestuurder namens een BV in oprichting (‘i.o.’) kleven enkele belangrijke risico’s, met name het risico op persoonlijke aansprakelijkheid. Dat risico blijft zelfs bestaan na de oprichting. Hoe dat zit, leest u hieronder.

Persoonlijk aansprakelijk tot aan de bekrachtiging

Als bestuurder van een BV i.o. bent u ‘hoofdelijk verbonden voor de aangegane verplichtingen’ totdat de BV deze verplichting na de oprichting bekrachtigt. ‘Hoofdelijkheid’ wil zeggen dat een contractspartij u als handelend bestuurder persoonlijk kan aanspreken tot nakoming van de gehele verplichting. Als de verplichting bestaat uit de betaling van een geldbedrag kunt u persoonlijk tot betaling van dat bedrag worden aangesproken. Zodra de BV de verplichting bekrachtigt, vervalt uw hoofdelijke aansprakelijkheid. Normaal gesproken kan vanaf dat moment alleen de BV nog worden verplicht tot nakoming.

De bekrachtiging kan uitdrukkelijk of stilzwijgend plaatsvinden. Denk bij uitdrukkelijke bekrachtiging aan een schriftelijk bekrachtigingsbesluit van het bestuur. Stilzwijgende bekrachtiging kan bijvoorbeeld plaatsvinden door te voldoen aan de aangegane verplichting, zoals betaling van de factuur van de contractspartij. Om discussie te voorkomen over de vraag of bekrachtiging heeft plaatsgevonden, adviseren wij om dit soort verplichtingen uitdrukkelijk te bekrachtigen.

Om hoofdelijke aansprakelijkheid in de oprichtingsfase te voorkomen, kunt u die aansprakelijkheid uitsluiten bij het aangaan van de bedoelde verplichting. Voorwaarde is dan uiteraard wel dat uw contractspartij daarmee akkoord gaat.

Persoonlijk aansprakelijk ondanks bekrachtiging

Na de bekrachtiging kan in bepaalde situaties uw hoofdelijke aansprakelijkheid ‘herleven’. Dit is bijvoorbeeld het geval als u wist of redelijkerwijs kon weten dat de BV de bekrachtigde verplichtingen niet zou kunnen nakomen. De contractspartij die u persoonlijk aan wil spreken zal dan aannemelijk moeten maken dat u dat had kunnen weten. Gaat de BV binnen één jaar na oprichting failliet, dan wordt die wetenschap zelfs automatisch aangenomen. Om persoonlijke aansprakelijkheid dan nog te voorkomen, moet u tegenbewijs leveren.

Let op: zelfs als u bij het aangaan van de verplichting hoofdelijke aansprakelijkheid had uitgesloten, kan die hoofdelijke aansprakelijkheid ‘herleven’.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Advies nodig?

Wilt u meer weten over de risico’s die u als bestuurder loopt voor, tijdens of na oprichting van een BV? Of wilt u weten hoe u persoonlijke aansprakelijkheid kunt voorkomen? Loop dan geen onnodig risico en neem vrijblijvend contact op met Erik Duinkerke via 026 – 35 22 888 of stuur een e-mail.

 

 

mr. E.P.C. (Erik) Duinkerke...

Advocaat - Partner

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn