Inhoudsopgave

Ontslag werknemer supermarkt door weigeren leeftijdscontrole

Supermarkten en andere bedrijven die alcohol en tabak verkopen moeten het identiteitsbewijs van klanten controleren als op voorhand niet goed de meerderjarige leeftijd kan worden vastgesteld. Doet een supermarkt dat niet, dan kan die supermarkt forse boetes tegemoet zien en kan het de supermarkt zelfs worden verboden om alcohol en tabak te verkopen.

Maar wat als een werknemer structureel de leeftijd van de klanten niet controleert? Dan dien je als werkgever gepaste actie te ondernemen om schade te voorkomen.

Voorbeeld

AH To Go instrueerde de werknemer over het opvragen van de geldige legitimatie van de klant en de acties die genomen dienen te worden wanneer de klant geen geldige legitimatie kan tonen. Zo heeft de supermarkt toetsen in het leven geroepen die de werknemer met goed gevolg moet afleggen, zijn posters in de kantine en bij de kassa opgehangen, worden werknemers aangesproken wanneer zij zich niet aan de regels houden en gaat een signaal af bij de kassa wanneer alcohol of tabak wordt gescand.

Ondanks diverse waarschuwingen bleef de werknemer de procedure bij de verkoop van alcohol en tabak schenden. De supermarkt heeft de rechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Oordeel rechtbank

De rechtbank heeft geoordeeld dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door steeds de geldende procedures omtrent de verkoop van alcohol en tabak te schenden. De supermarkt heeft aan werknemer op voldoende duidelijke wijze de procedure kenbaar gemaakt en de werknemer meerdere keren gewaarschuwd voor de schendingen.

De rechtbank ontbindt de arbeidsovereenkomst per direct zonder toekenning van enige vergoeding aan de werknemer.

Tips voor supermarkten

  • Instrueer werknemers over de procedure bij de verkoop van alcohol en tabak. Zorg er voor dat met bewijs kan worden aangetoond dat de procedure voldoende kenbaar is gemaakt aan de werknemers (door bijvoorbeeld het ophangen van posters, interne cursussen met certificaat, presentatie tijdens teamoverleg, etc.).
  • Geef schriftelijke waarschuwingen aan werknemers wanneer zij de procedure niet volgen en verbind daaraan consequenties.
  • Neem in de arbeidsovereenkomst een artikel op zodat u eventuele boetes van overheidsinstanties op de werknemer kunt verhalen.

Wij zijn er voor u!

Onze Retail advocaten kunnen u verder adviseren over arbeidsrechtelijke kwesties en meer. Neem gerust contact op via ons telefoonnummer +31 (0)26 3522 888 of per mail retail@dekempenaer.nl.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn