Inhoudsopgave

Overheidsmaatregelen Corona: welke maatregelen gelden voor welke evenementen?

Wat zijn de gevolgen voor overmacht en annulering?

Uit de branche merk ik dat er onduidelijkheid bestaat over welke maatregelen nu precies gelden voor evenementen. Dit omdat de overheid – alsmede de media – verschillende termen gebruikt.

Onderstaand een overzicht van de maatregelen die gelden voor de betreffende evenementen. Ook wordt ingegaan op de gevolgen van overmacht en annulering.

Vergunnings- en meldingsplichtige evenementen

Hieronder vallen kort gezegd evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn (eventueel door middel van kaartverkoop) die veelal in de openbare ruimte plaatsvinden. Hierbij kan gedacht worden aan velden, parken, openbare ruimten, op of aan de weg, etcetera. Voorbeelden zijn festivals, braderieën, optochten, etcetera.

Deze evenementen zijn verboden tot 1 september 2020.

Vergunnings- en meldingsplichtige evenementen die tussen 21 april 2020 en 1 september plaatsvinden

Organisatoren van deze evenementen die plaatsvinden tussen 21 april 2020 en 1 september 2020, kunnen een beroep doen op juridische overmacht bij annulering wanneer er is geannuleerd na 21 april 2020. De organisator hoeft geen annuleringsvergoeding te betalen, maar is een eventuele aanbetaling wel kwijt.

Vergunnings- en meldingsplichtige evenementen die na 1 september plaatsvinden

Voor annulering door organisatoren van deze evenementen die plaatsvinden na 1 september 2020 geldt de normale annuleringsregeling. Het verschil tussen de annuleringsvergoeding en de eventuele aanbetaling kan bij de organisator in rekening worden gebracht.

Publieksevenementen

Hieronder vallen kort gezegd evenementen die vrij toegankelijk zijn voor publiek (ongeacht of door het publiek wel of geen kaartje dient te worden gekocht) die plaatsvinden in openbare ruimten of in een evenementenlocatie (gebouw). Een publieksevenement kan een vergunnings- of meldingsplichtige evenement zijn, maar dat hoeft niet.

Voorbeelden zijn beurzen, congressen en autoshows.

Er is nog geen nieuwe Noodverordening door de veiligheidsregio’s opgesteld. Dus voor nu geldt nog dat deze evenementen zijn verboden tot 1 juni 2020. Echter, de kans is zeer groot dat er een nieuwe Noodverordening wordt opgesteld, waarin zal zijn opgenomen dat vanaf 21 april 2020 alle publieksevenementen zijn verboden tot 1 september 2020.

Geen nieuwe Noodverordening

Publieksevenementen die voor 1 juni 2020 plaatsvinden (dan wel voor 1 september 2020 wanneer een nieuwe Noodverordening van kracht zal zijn)

Organisatoren van publieksevenementen die plaatsvinden voor 1 juni 2020, kunnen een beroep doen op juridische overmacht bij annulering wanneer er is geannuleerd na 27 maart 2020. De organisator hoeft geen annuleringsvergoeding te betalen, maar is de aanbetaling wel kwijt.

Publieksevenementen die na 1 juni 2020 plaatsvinden (dan wel na 1 september 2020 wanneer een nieuwe Noodverordening van kracht zal zijn)

Voor annulering door organisatoren van publieksevenementen die plaatsvinden na 1 juni 2020 geldt de normale annuleringsregeling. Het verschil tussen de annuleringsvergoeding en de aanbetaling kan bij de organisator in rekening worden gebracht.

Bij twijfel wordt geadviseerd om contact op te nemen met de betreffende veiligheidsregio, zie overzicht op de site van de Rijksoverheid.

Wel een nieuwe Noodverordening (waarin is bepaald dat evenementen tot 1 september 2020 verboden zijn)

Publieksevenementen die voor 1 september 2020 plaatsvinden

Organisatoren van publieksevenementen die plaatsvinden tussen 21 april 2020 en 1 september 2020, kunnen een beroep doen op juridische overmacht bij annulering wanneer er is geannuleerd na 21 april 2020. De organisator hoeft geen annuleringsvergoeding te betalen, maar is de aanbetaling wel kwijt.

Publieksevenementen die na 1 september 2020 plaatsvinden

Voor annulering door organisatoren van publieksevenementen die plaatsvinden na 1 september 2020 geldt de normale annuleringsregeling. Het verschil tussen de annuleringsvergoeding en de aanbetaling kan bij de organisator in rekening worden gebracht.

Bij twijfel wordt geadviseerd om contact op te nemen met de betreffende veiligheidsregio, zie overzicht op de site van de Rijksoverheid.

Besloten (b2b) evenementen

Dit zijn kort gezegd evenementen die niet vrij toegankelijk zijn voor publiek en die veelal plaatsvinden in een evenementenlocatie. Gedacht kan worden aan bedrijfsfeesten, bijeenkomsten voor genodigden, congressen voor een specifieke groep personen.

Besloten (b2b) evenementen die tussen 21 april 2020 en 20 mei 2020 plaatsvinden

Organisatoren van deze evenementen die plaatsvinden tussen 21 april 2020 en 20 mei 2020, kunnen een beroep doen op juridische overmacht bij annulering wanneer er is geannuleerd na 21 april 2020. De organisator hoeft geen annuleringsvergoeding te betalen, maar is een eventuele aanbetaling wel kwijt.

Besloten (b2b) evenementen die na 20 mei 2020 plaatsvinden

Voor annulering door organisatoren van deze evenementen die plaatsvinden vanaf 20 mei 2020 geldt de normale annuleringsregeling. Het verschil tussen de annuleringsvergoeding en de eventuele aanbetaling kan bij de organisator in rekening worden gebracht.

Voor besloten evenementen gelden onder andere de volgende uitzonderingen:

  • Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen kunnen doorgaan als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn en er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
  • Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen alleen plaatsvinden als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Werkgerelateerde bijeenkomsten kunnen doorgaan met maximaal 100 personen en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Het gaat daarbij om samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties.

Meer Corona-artikelen

Kijk op onze Corona Desk pagina voor meer artikelen die zijn geschreven over (de gevolgen van) het coronavirus.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn