Inhoudsopgave

Faillissementszittingen en het Coronavirus: worden faillissementsaanvragen nog behandeld?

Coronavirus

De verspreiding van het Coronavirus heeft impact op de hele Nederlandse samenleving. Ook de rechtbanken worden getroffen door uitval van medewerkers en de rechtbanken maken zich zorgen over de risico’s voor de verspreiding van het virus die een volle rechtbank met zich meebrengt.

Inmiddels heeft de Rechtspraak besloten om vanaf 17 maart 2020 de rechtbanken te sluiten en de zittingen op te schorten tot een later moment. Uitzondering daarop zijn de zittingen waar niet op gewacht kan worden, zoals sommige strafzaken of bijvoorbeeld zittingen bij uithuisplaatsingen.

Oorspronkelijk vielen de faillissementszittingen onder deze zaken die door moesten gaan. Ook bij faillissementszittingen zijn immers veel belangen gemoeid die spoedeisend kunnen zijn. De wijze waarop deze zittingen door zouden gaan was echter nog niet duidelijk. Met dit artikel geven wij de huidige stand van zaken aan per 24 maart 2020.

Curatoren en rechter-commissarissen

Faillissementen worden afgewikkeld door curatoren. De curatoren worden daarbij gecontroleerd door de rechter-commissarissen, de faillissementsrechters van de rechtbank. In de huidige periode is er regelmatig contact tussen deze twee partijen om te bezien hoe om te gaan met het Coronavirus en de faillissementszittingen.

Initieel werd besloten om de zittingen op 17 maart 2020 door te laten gaan op de rechtbanken. Inmiddels is besloten dat de zittingen daarna niet meer gehouden gaan worden, vanwege de risico’s van besmetting van alle betrokken partijen in combinatie met de onderbezetting binnen de rechtbank. De bedoeling is dat de faillissementsaanvragen schriftelijk behandeld zullen gaan worden. Ook zullen zo veel mogelijk zaken opgeschoven worden.

Wat als ik toch een spoedeisende zaak heb?

De behandeling van faillissementsaanvragen loopt door het Coronavirus flinke vertraging op. Heel Nederland heeft last van de impact van het virus en dat is bij de rechtbanken niet anders. Ook in zaken waar een snelle behandeling de voorkeur verdient zullen de rechtbanken niet op korte termijn kunnen beslissen op de faillissementsaanvraag.

Wel lijken de rechtbanken welwillend te zijn om in de echte spoedzaken te bekijken of een oplossing gevonden kan worden. De curatoren van ons kantoor kunnen met u meedenken of uw zaak misschien voorrang kan krijgen. Zij hebben een korte lijn met de rechtbank voor overleg. Ook kunnen wij bekijken welke andere (incasso)maatregelen genomen kunnen worden.

Actualiteit

Er is in deze periode veel contact tussen de curatoren en rechter-commissarissen en de stand van zaken verandert op wekelijkse basis. Het kan zijn dat de afspraken en mogelijkheden veranderen na het schrijven van dit artikel (24 maart 2020). Bij veranderingen houdt De Kempenaer Advocaten u op de hoogte.

Klik hier voor meer blogs die zijn geschreven over (de gevolgen van) het coronavirus.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. G.W. (Guido) Roest...

Advocaat - Partner

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn